Informuojame vaikų, kuriems teikiama specialiojo pedagogo, logopedo, judesio korekcijos mokytojo pagalba, tėvelius (globėjus), kad karantino metu švietimo pagalba nenutrūksta. Pagalbos vaikui specialistai dirba su Jūsų vaikais individualiai pagal Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus patvirtintą savaitės darbo grafiką specialistų kabinetuose arba vaiko grupėje. Su jų darbo grafikais galite susipažinti šiuose puslapiuose:

         logopedų – https://www.palangoszilvinas.lt/logopedas/
         specialiųjų pedagogų – https://www.palangoszilvinas.lt/specialusis-pedagogas/
         judesio korekcijos mokytojo – https://www.palangoszilvinas.lt/judesio-korekcijos-mokytojas/
         
         Dėl konsultacijų, išsamesnės informacijos apie Jūsų vaikui teikiamą pagalbą prašome skambinti telefonu (8 460) 30 578.