Pavadinimas – Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“

Buveinė – Sodų g. 63, Palanga, LT-00122.

Telefonai: (8 460) 43 410, 54 235, (8 618) 75 686.

Internetinė svetainė – www.palangoszilvinas.lt.

Elektroninis paštas – darzelis@palangoszilvinas.lt 

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė, priklausomybė – savivaldybės.

Mokyklos savininkas – Palangos miesto savivaldybė. 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Palangos miesto savivaldybės taryba.

Mokyklos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 3110.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, kodas  31114102.

Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190274183.