2019 m. vasario 14 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai iš grupių „Uosiukai“, „Eglaitės“, „Bangelės“ ir „Perliukai“ šventė 101-ąjį Lietuvos gimtadienį. Kadangi 2019 metai yra paskelbti Žemaitijos regiono metais, tad ir savo gimtąją šalį vaikai sveikino netradiciškai, o pasitelkdami žemaičių tarmę, šio regiono žaidimus, tautosaką. Renginio vedėjos Jadvyga ir Sandra kvietė mažuosius minti mįsles, pasirungti žemaitiškų žodžių „mūšyje“, „pakeliauti traukiniu“ po Lietuvą. Vaikai klausėsi savo draugų pasakojamų istorijų apie du brolius žemaičius, lobį, tekantį vandenį, dainuojamų liaudies dainų apie pempę, kuosą, juodą katiną ir kt. Visi kartu suko ratelius. Skambėjusi žemaitiška tarmė kėlė šypseną bei nuostabą, kokia ji turtinga, unikali ir sudėtinga.
„Tarmie žemaitiu – didelis luobis,
Pamėrštė anuos nieks netorieto.
Tegu išlėks kap auksa grynuolis
Kartų kartuoms – lai bus kap švėisuolis…“
(Alfonsas Berienis)
                                                      
          2019 m. sausio 29 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ startavo „Žiemos olimpiada 2019“. Nepaisant gausaus sniego, malonaus šaltuko, visi įstaigos vaikai buvo pakviesti išbandyti žiemos sporto šakas draugiškose rungtynėse. Mažieji sportininkai dalyvavo veiklose, kurios išryškino rogučių sporto, ledo ritulio, biatlono elementus. Vaikams buvo labai smagu. Pedagogai džiaugėsi jų aktyvumu, susikaupimu, draugiškais tarpusavio santykiais, noru ir drąsa išbandyti sportines trasas. Tad ir nugalėtojais tapo visi kartu.
          Dėkojame Kauno lopšeliui-darželiui „Spragtukas“ ir Respublikinei ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijai už iniciatyvą, kviečiančią burtis Lietuvos ikimokyklinių įstaigų bendruomenes bendram renginiui „Žiemos olimpiada“. Šis projektas respublikoje vykdomas jau 7-tus metus. Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ – Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos narys – į projektą įsijungė prieš 4 metus. Jo tikslai – tenkinti vaikų fizinio aktyvumo poreikį išbandant žiemos sporto šakas ir skatinti sveiką gyvenimo būdą žiemos periodu.
                                                                                                                  

          Sausio 11-osios rytą Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ languose sužibo žvakutės, skirtos Lietuvos laisvės gynėjams atminti. Prieš 28 metus, 1991 m. sausio 13 d., jie paaukojo savo gyvybes už tai, kad mes galėtume gyventi laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje. Žvakučių liepsnelės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę, priminė visiems tos dienos svarbą. Vėliau patys vyriausieji įstaigos vaikai buvo pakviesti į edukacinę valandėlę, kurioje klausėsi pasakojimų apie Sausio 13-osios įvykius, o savo įspūdžius, svajones, meilę tėvynei ir padėką gynėjams išreiškė piešdami, dainuodami, deklamuodami, kieme iš sniego statydami pilį ir dažais išpurkšdami neužmirštuolių žiedus bei Lietuvos vėliavą.

                     

Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vaikai ir jų tėveliai netradiciškai atšventė Kalėdas. Juos Kalėdų senelis kartu su sniego seniu pakvietė į lauko žaidimų aikštelę, išpuoštą žibsiančiomis eglutėmis bei girliandomis. Visi kartu šoko, dainavo, žaidė linksmus žaidimus, džiaugėsi kalėdinėmis dovanomis.

                           

Dėkojame visiems Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikams ir tėveliams už nuoširdų dalyvavimą mūsų organizuotoje kūrybinių darbų parodoje „Mano šeimos angelas“.

             

Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ gruodžio 7-13 dienomis grupių „Perliukai“, „Drebulėlės“, „Eglaitės“ ir „Uosiukai“ vaikai bei jų tėveliai dalyvavo Advento vakaronėse „Nušvieki, žvakele, Adventui kelią“. Gruodžio 10 d. įstaigoje lankėsi Kretingos rajono kultūros centro vaikų folkloro grupė „Kitep“ (vadovė Vitalija Valeikienė), kuri priešmokyklinio amžiaus vaikams vedė Advento renginių ciklą „Sodai, sodai, leliumoj“.

„Sodai, sodai, leliumoj“       

          2018 m. lapkričio 29 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko metodinė diena „Sveikatinimo integravimas į ugdymo procesą. Lietuvos, Švedijos ir Estijos darželių patirtis“ miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Įstaigos pedagogai dalijosi savo patirtimi formuojant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, pasakojo apie ikimokyklinukų  sveikatinimą Švedijos, Estijos, kituose Lietuvos darželiuose. 2017-2018 mokslo metais lopšelis-darželis „Žilvinas“ vykdė tarptautinį projektą „Learning bridges over the Baltic Sea“, kurio metu pedagogai, besilankydami skirtingose Baltijos šalių ikimokyklinėse įstaigose, turėjo galimybes palyginti skirtingas ugdymo sistemas, įgyti naujos patirties, tobulinti turimus įgūdžius. Tad metodinėje dienoje ir pasidalijo pasiektais rezultatais. Miesto pedagogai stebėjo atviras veiklas: rytinę mankštą „Šokio ritmu“ (meninio ugdymo (šokių) mokytoja Monika Kažienė), priešmokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros užsiėmimą (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė), ugdomąsias veiklas: „Sveikas maistas – tikras vaistas“ (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Vaišnorienė) ir „Peliukai atranda rudens gėrybes“ (auklėtoja Rūta Korsakienė). Vėliau klausėsi skaitomų pranešimų: „Tarptautinio projekto „Learning bridges over the Baltic Sea“ pristatymas“ (direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė), „Vaikų sveikatinimo procesas Švedijos darželiuose“ (auklėtoja Asta Viskontienė, logopedė Erika Ambrozienė), „Estijos darželių vaikų sveikatinimo patirtis“ (auklėtojos Aurelija Viskontaitė ir Irena Sarapinienė), „Lietuvos darželių, dalyvavusių tarptautiniame projekte „Learning bridges over the Baltic Sea“, sveikatinimo integravimo į ugdymo procesą patirtis“ (meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė, judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Roma Pociuvienė).

Akimirkos iš priešmokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros užsiėmimo:

           

 

          2018 m. lapkričio 23 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenė organizavo respublikinį ikimokyklinių įstaigų dainos ir šokio konkursą „Šoku aš, dainuoji tu, mes su Lietuva kartu!“. Tai tradicinis, jau penktus metus organizuojamas renginys. Šiais metais jis skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Kolektyvai iš Palangos, Klaipėdos, Kretingos, Telšių ir Plungės savo pasirodyme turėjo atlikti įvairaus stiliaus lietuvių liaudies dainas kartu su šokiu. Dalyvius vertino kompetentinga komisija: Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė Regina Bočkienė (pirmininkė), Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Vilma Varpiotienė, Kauno menų darželio „Etiudas“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė Jurgita Urnižienė ir Palangos V. Jurgučio pagrindinės mokyklos neformaliojo švietimo (šokių) mokytoja ekspertė Birutė Gikarienė. Šių metų konkursas stebino dalyvių gausa: 14 kolektyvų, apie 170 vaikų. Skambėjo liaudiškos dainos, kurias lydėjo energingai betrypsiantys šokėjai. Visus žavėjo mažųjų vokalai, sceniniai įvaizdžiai, kūrybingi  choreografijos sprendimai. Kol komisija vertino pasirodymus, dalyvius linksmino klounas Lulu. Po pertraukos buvo paskelbti konkurso rezultatai. Pirmas vietas laimėjo kolektyvai iš Klaipėdos lopšelių-darželių „Vyturėlis“ (mokytoja Nijolė Pranevičienė) ir „Giliukas“ (mokytoja Vilma Einikienė) bei Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ (mokytoja Svajonė Razmuvienė). Kiti kolektyvai pasidalino 2-3 vietomis. Visi buvo apdovanoti diplomais, padėkos raštais, simbolinėmis dovanėlėmis.
Renginio vedėjos pedagogės Asta Viskontienė ir Erika Ambrozienė   Dainuoja mokytojos Diana Šeduikienė ir Valdonė Juozapavičienė   Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ kolektyvas „Linksmasis uodas“ (mokytojos Banga Gabriolaitė ir Monika Kažienė)   „Linksmasis uodas“    Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ kolektyvas „Ąžuoliukai“ (mokytojos Giedrė Dobravolskienė ir Audronė Puidokienė)   „Ąžuoliukai“   Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ kolektyvas (mokytojos Elvyra Kusienė ir Snieguolė Savickienė)   Modernaus muzikinio lavinimo mokyklos „Conmusica“ vaikų choras „Vaikystė“ (mokytojos Kristina Bagdonienė, Inga Dokšienė, Rasa Gimbutienė)   Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ kolektyvas (mokytoja Judita Viluckienė)   Kretingos lopšelio-darželio „Žilvytis“ kolektyvas „Sietynas“ (mokytoja Daiva Samalienė)   Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ kolektyvas „Raudonkepuriukai“ (mokytoja Nijolė Puplauskienė)   „Raudonkepuriukai“   Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ kolektyvas „Linksmasis vyturėlis“ (mokytoja Nijolė Pranevičienė)   Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ kolektyvas „Gintariukai“ (mokytojos Aurelija Stonkutė ir Erika Kuzmenko)   Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ kolektyvas „Pykšt pokšt“ (mokytojos Ina Cholinienė ir Erika Kuzmenko)   Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ kolektyvas „Skardučiai“ (mokytoja Svajonė Razmuvienė)   Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ kolektyvas „Šypsenėlė“ (mokytojos Vilma Einikienė, Lina Patkaukienė ir Ineta Mačiulaitienė)   Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ kolektyvas „Giliukai“ (mokytojos Nijolė Petrauskienė ir Milda Valantinienė)   Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ kolektyvas „Smilgelės“ (mokytojos Valdonė Juozapavičienė ir Monika Kažienė)   „Smilgelės“  
 
          Kaip ir kiekvienais metais, tradiciškai, Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenė jungėsi prie Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje skelbiamos iniciatyvos – paminėti Tolerancijos dieną. 2018 m. iniciatyvos simbolis – raktas, puikiai tinkantis atrakinti žmonių mintims, širdžiai, jausmams ir įsileisti į savo minčių ir širdies labirintą šalia esantį kitokį žmogų. Tad lapkričio 16 d. visi įstaigos vaikai buvo pakviesti pramogai į salę. Tenai jų laukė du zuikučiai (auklėtoja Asta ir logopedė Erika), kurie, bešokinėdami miške, pametė raktą. Raktas nepaprastas – juo galima atrakinti kiekvieno širdelę gerumui, draugystei, meilei… Visi suskubo zuikiams į pagalbą. Vaikai iš lipdomosios masės rutuliojo kamuoliukus, kuriuos lipdė vieną prie kito, kol nulipdė didžiulį raktą. O kamuoliukų buvo įvairių: didelių ir mažų, apvalių ir šiek tiek kampuotų, skirtingų spalvų. Taip kaip ir žmonės – skirtingi, bet turintys vienodus poreikius, jausmus, emocijas ir be galo reikalingi vieni kitiems.
         
          Visus metus Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vykdoma saviraiškos programa „Mažais žingsneliais į meno šalį“. Vaikams organizuojamos įvairios veiklos, kuriose jie turi galimybę išreikšti save veiksmu, judesiu, žodžiu, spalva, linija, forma, balso intonacija. Pavasarį mažieji dalyvavo netradicinėje šokio pamokoje, kurią organizavo daugkartinė pasaulio čempionė, buvusi  auksinio kolektyvo „Žuvėdra“ šokėja Monika Kažienė. Mamyčių dienos proga auklėtojos kartu su savo ugdytiniais, įtraukdamos tėvelius, kūrė spektakliukus.
          Rudenį meninių veiklų taip pat netrūksta. Spalio 17 d., Palangos St. Vainiūno meno mokyklos mokytojos Jurgitos Petkutės – Marcinkienės dėka, priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo pažintinėje pamokoje – koncerte „Skambantis susitikimas“, kurį pristatė Ingrida Spalinskaitė – Kurienė (kanklės) ir Giedrė Šiaulytė (arfa). Su kitomis meno rūšimis vaikai susipažino dalyvaudami netradicinėse veiklose, kurios buvo organizuotos Menų savaitės „Mažais žingsneliais į meno šalį“ metu, spalio 22-26 dienomis. Dailės plenere „Ieškau, kuriu, atrandu“ mažieji buvo pakviesti išbandyti įvairias dailės technikas atskirose kūrybinėse erdvėse. Grupėje „Uosiukai“ įsikūrė „Dekoravimo studija“, kur vaikai piešdami prikėlė senus baldus antram gyvenimui. Grupėje „Eglaitės“  mažieji su Margu Vėju, pūsdami pro šiaudelį dažus, margino Rudens paveikslus. Grupė „Ąžuoliukai“ stebuklingai tapo „Štampukų karalyste“, kur vaikai skubėjo kūrybiškai dėlioti antspaudus ant įvairios faktūros medžiagų, o grupėje „Bangelės“ kūrė dar niekam nežinomas „Teptukų istorijas“. Grupės „Perliukai“ pedagogai salėje įkūrė „Žemės meno studiją“. Vaikai, panaudodami gamtos gėrybes, dėliojo mandalas, kurios sužavėjo daugelį.
          Spalio 25 d. popietę gausus Palangos St. Vainiūno meno mokyklos mokytojų ir jų mokinių būrys darželio vaikams padovanojo nuostabų reginį – pakvietė į edukacinį užsiėmimą „Pažinkime muzikos instrumentus“. Mažieji susipažino su kanklėmis, pianinu, akordeonu, smuiku, violončele, birbyne, saksofonu, klarnetu bei trimitu, klausėsi jais atliekamų kūrinių. Sužinojo, kad vienas iš galingiausių ir nuostabiausių instrumentų yra žmogaus balsas.
          Spalio 26 d. vykusiame edukaciniame užsiėmime „Molio savybės“ grupių „Perliukai“ ir „Ąžuoliukai“ vaikai susipažino su keramike Ineta Šypale. Ji parodė, kaip paprastas molis gali pavirsti stebuklingu angelu.
          Menų savaitė vaikams ir jų pedagogams paliko neišdildomą įspūdį, suteikė puikių emocijų. Visi turėjo galimybę savo pasirinktomis priemonėmis patirti kūrybos džiaugsmą.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Vaišnorienė ir auklėtoja Virginija Jašinskienė
„Skambantis susitikimas“ Palangos St. Vainiūno meno mokykloje   „Skambantis susitikimas“ Palangos St. Vainiūno meno mokykloje   „Dekoravimo studija“   Baldai „prikelti“ antram gyvenimui   Pūtimo technika kuriami rudens paveikslai   Rudens paveikslas   Margo rudens vėjo pamokos   „Štampukų karalystėje“   „Žemės meno studijoje“   Mandalų dėliojimas   Susikaupimas   Kūrybiniame procese   Mandalos papuošė salę   Žemės menas   „Molio savybės“               Molis stebuklingai virto angelais   Piešimas pienu   Eksperimentai skutimosi putomis   Skutimosi putų paveikslai   Kūryba kitaip   Kūrybos džiaugsmas         Šokio improvizacija   „Pažinkime muzikos instrumentus“   Muzikos galia - stebuklinga   Edukaciniame užsiėmime su ST. Vainiūno meno mokyklos mokytojais ir mokiniais   
1 2 3 20