Šio laikmečio keliami iššūkiai, dabartiniams vaikams būdingi bruožai, jų suvokimo ypatumai, paskatino Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojus ieškoti naujų ugdymo būdų ir metodų, kurie padėtų vaikus sudominti ugdymosi procesu, paskatintų juos aktyviai pažinti aplinkinį pasaulį ir pan. Šiuolaikiniai vaikai nemėgsta prievartinės veiklos, griežtų taisyklių, apribojimų. Jie drąsiai diskutuoja, reiškia nuomonę, yra ypatingai smalsūs, gali daug ką nuveikti, bet tik tada, kai jiems įdomu. Todėl mokytojas, siekdamas sutelkti jų dėmesį, turi kurti tokias ugdymosi situacijas, kurios sukeltų įspūdį, būtų kupinos žaismės, nuotykių, atradimų, skatintų spręsti problemas, tyrinėti ir kritiškai mąstyti. Būtent toks ir yra patyriminis ugdymas. Taikydamas jį, mokytojas siekia sudaryti sąlygas vaikams visapusiškai domėtis ir pažinti aplinkinį pasaulį, gamtos reiškinius ir kt. per savo praktinę patirtį. Didelį dėmesį skiria vaiko laisvei veikti, jo kūrybiškumo skatinimui ir veiklos refleksijai. Vaikas skatinamas pats sugalvoti, įgyvendinti savo sumanymą, apmąstyti, ką pavyko padaryti ir taip tobulėti. Atsižvelgiant į visą tai, Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojai jau nuo 2018 m rugsėjo mėn. savo darbe pradėjo aktyviai plėtoti patyrimio ugdymo temas grupėse, sudarė sąlygas vaikams eksperimentuoti, tyrinėti, atlikti bandymus, dalyvauti įvairiuose susitikimuose, edukaciniuose užsiėmimuose, išvykose. Prioritetą teikia ugdymuisi lauke. Kadangi tokia veikla reikalauja iš mokytojo be galo daug žinių, kūrybiškumo, didelį dėmesį visi skiria kvalifikacijos tobulinimui ir savo darbo patirties sklaidai. Tad, siekiant pasidalinti savo dar nedidele patyriminio ugdymo patirtimi su kitų miesto ikimokyklinių įstaigų mokytojais, 2019 m. spalio 23-24 dienomis Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ buvo suorganizuotos atvirų durų dienos „Kad vaikai augtų laisvi ir kūrybingi“. Mokytojai stengėsi parodyti tai, ką šiuo metu jie daro dėl savo įstaigos vaikų ugdymosi sėkmės. Priešmokyklinio ugdymo mokytojos R. Nenartėnienė ir M. Abaravičiutė bei ikimokyklinio ugdymo mokytojos V. Jašinskienė ir I. Sarapinienė kolegoms iš lopšelių-darželių „Nykštukas“, „Ąžuoliukas“ ir „Pasaka“ rodė atviras veiklas „Spalvų ir garsų tyrinėjimai lauke“ bei „Spalvų ir garsų eksperimentai grupėje“. Renginio dalyviai klausė pranešimų apie vaikų atradimus gamtoje (V. Jašinskienė ir L. Miežetienė), įstaigoje įgyvendinamus projektus: „Mes – mažieji atradėjai“ (R. Nenartėnienė), „Medžiai gydytojai“ (M. Abaravičiutė), „Didelės ir mažos gamtos dovanos“ (R. Korsakienė), „Stebulingas vanduo“ (I. Sarapinienė ir A. Viskontienė). Po jų vyko diskusijos apie patyriminio ugdymo naudą vaikui, ką reikėtų tobulinti, kur patiriama sėkmė ir pan.
                                  
 
2019 m. spalio 4 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ kolektyvas šventiškai paminėjo Tarptautinę mokytojų dieną: klausėsi Palangos kultūros ir jaunimo centro Jūros šaulių vyrų choro atliekamų dainų, aktyviai judėjo mokytojos Monikos šokių pamokoje, dalyvavo Palangos miesto savivaldybės Kurchauzo salėje organizuotame šventiniame renginyje.
 
Rezultatyviausiai visus metus dirbę mokytojai buvo apdovanoti įvairiomis padėkomis.
Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Vinkus iškilmingai įteikė Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko, akademiko Eugenijaus Jovaišos padėką direktorei Rasai Jurgutienei – už kasdienį nuoseklų darbą, atsidavimą profesijai. 
Palangos miesto savivaldybės mero padėkos įteiktos ikimokyklinio ugdymo mokytojoms
Virginijai Jašinskienei ir Astai Viskontienei.
Lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus padėkos buvo įteiktos ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jadvygai Anužienei,
logopedei, specialiajai pedagogei Vaidai Viščiūnienei,
meninio ugdymo (šokio) mokytojai Monikai Kažienei ir psichologei Jelenai Bachlinai.
 
Nuoširdžiai sveikiname visus su apdovanojimais. Linkime neprarasti ryžto ir stiprybės!
 
Labai dėkojame Palangos miesto savivaldybei už siurprizų kupiną šventinį renginį, Palangos kultūros ir jaunimo centro Jūros šaulių vyrų chorui už jų skambų pasveikinimą lopšelio-darželio „Žilvinas“ kolektyvui ir mokytojai Monikai – už netradicinę, daug jėgų ir geros nuotaikos iš kiekvieno pareikalavusią pamoką. 
LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto padėka direktorei Rasai Jurgutienei   LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto padėkomis apdovanoti Palangos mokytojai ir savivaldybės administracijos atstovai   Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vokalinis mokytojų ansamblis šventiniame renginyje   Lopšelio-darželio „Žilvinas“ kolektyvą sveikina Jūros šaulių vyrų choras     Lopšelio-darželio „Žilvinas“ kolektyvas netradicinėje šokio pamokoje
Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ veikia vaikų ir tėvų rudeninių kompozicijų paroda „Daržovių pokštai“. Dėkojame kūrėjams už jų išradingumą ir kviečiame visus pasigrožėti netradiciškais eksponatais.

                                                        

          2019 m. rugsėjo 16-23 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenė aktyviai prisijungė prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  skelbiamos iniciatyvos – organizuoti Europos judumo savaitę. Visą savaitę vaikai dalyvavo įvairiuose mokytojų organizuojamuose sveikatingumo renginiuose: mankštinosi visuotiniame susibūrime „Mankštos virusas“, šoko pagal įvairaus stiliaus muziką pramogoje „Šokio žingsniu link sveikatos“, žaidė judriuosius, sportinius žaidimus, dalyvavo estafetėse. Patys mažiausieji pramogavo judrioje veikloje „Rieda rieda kamuoliukai“. Rugsėjo 23 d. įstaigos priešmokyklinukai dalyvavo sporto šventėje „Pušyno takeliais į sveikuolių šalį“. Prie jūros susirinkusių vaikų iš lopšelių-darželių „Žilvinas“, „Gintarėlis“ ir „Pasaka“ laukė piratas (mokytoja Modesta), kuris mokė vaikus „plaukti“, „pinti“ virves, „šaudyti“ į taikinius ir ieškoti lobio. Vaikai, atlikdami pirato pasiūlytas sportines ir kūrybines užduotis, aktyviai pajudėjo, parungtyniavo tarpusavyje ir patyrė daug džiugių emocijų.
„Mankštos virusas“   „Mankštos virusas“   „Šokio žingsniu link sveikatos“   „Šokio žingsniu link sveikatos“   „Šokio žingsniu link sveikatos“   „Žaidžiu – linksmas ir sveikas esu“   „Žaidžiu – linksmas ir sveikas esu“   „Žaidžiu – linksmas ir sveikas esu“   Pramogauja mažiausieji      Sporto šventėje „Pušyno takeliais į sveikuolių šalį“   Šventėje vaikų laukė staigmena - pasiklydęs piratas       „Plaukimo“ rungtis   Virvės „pynimas“   Virvės „pynimas“   „Šaudymas“ į taikinį   Laivo statybos      Visi kartu laive      Lobio paieškos   Surastas lobis – „dinozauro kiaušinis“
          Rugsėjo 2 d. nuo ankstyvo ryto Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ skambėjo linksma muzika, girdėjosi vaikiškas klegesys ir džiaugsmingas tėvelių šurmulys. Po vasaros atostogų visus sugūžėjusius į Žinių dienos šventę „Rudenėlio takeliu į darželį aš skubu“ savo išdaigomis bei žaidimais linksmino klounas Lulu. Direktorė Rasa Jurgutienė, sveikindama visus su naujais mokslo metais, džiaugėsi matydama tokį gausų būrį gerai nusiteikusių vaikų, besišypsančių tėvelių ir įstaigos darbuotojų. Po tokių sveikinimų ir linksmybių, visi, savo mokytojų vedini, išsiskirstė į grupes, kur ne tik dalinosi vasaros įspūdžiais , bet ir mėgavosi netikėtais, bet labai mėgstamais siurprizais.

                                                   

Rugsėjo 2 d. 10.15 val.
kviečiame visus į Žinių dienos šventę
„Rudenėlio takeliu į darželį aš skubu“.
Laukiame Jūsų lopšelio-darželio „Žilvinas“
žaidimų aikštelėje.
pencil-drawings-for-kids-pencil-drawing-art-happiness-architects-near-me-yell
          2019 m. gegužės 30 d. grupės „Perliukai“ vaikai dalyvavo Palangos viešosios bibliotekos organizuotuose skaitymuose „Tėčiai skaito vaikams“. Vaikų literatūros skyriuje įdomiausias knygeles skaitė viešosios bibliotekos direktorius Kęstutis Rudys ir bibliotekos projektų vadovas Martynas Girininkas. Vaikai klausėsi įvairių istorijų iš Vytauto Pertkevičiaus knygos „Kodėlčius“, Kosto Kubilinsko „Bebenčiukas ir kvailutė“, Eduardo Mieželaičio „Zuikis puikis“ ir kt.
          2015 m. ir 2017 m. JAV atlikti tyrimai rodo, kad vaikų, kuriems ankstyvajame amžiuje knygas dažniau skaitė tėvai, kalbos raida buvo gerokai spartesnė, o mamų skaitomos knygos tokio žymaus poveikio vaikų vystymuisi neturėjo. Tai siejama su tuo, kad tėvai, skaitydami vaikams knygas, kalba sudėtingiau, todėl mažiesiems klausytojams reikia labiau susikaupti ir intensyviau mąstyti. Reguliariai skaitant knygas gerėja tėvystės įgūdžiai, į gerąją pusę keičiasi vaikų elgesys. Ypač teigiamai veikia vakariniai skaitymai. Vaikas supranta, kad tėčiui patinka kartu leisti laiką, o tėčiams gerėja bendra jų savijauta. Vis dėlto įprasta, kad vaikams dažniausiai skaito mamos. Tikriausiai metas keisti situaciją? Tėčiai, skaitykite savo vaikams, nes skaitymas suartina!
       
          2019 m. gegužės 29 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko tradicinė vaikų šventė „Vaikyste, nusijuok!“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Dvi bitutės (auklėtojos  Lina ir Virginija) pakvietė visus į „vaikystės pievą“, kur skambėjo mažųjų atliekamos dainos ir šokiai apie saulutę, lietutį, įvairius augalėlius bei gyvūnėlius.

                                  

          Visą gegužės mėnesį Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje veikia respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Ir močiutė, ir mama, pasidžiaugs mana skara“, skirta Motinos dienai paminėti. Joje eksponuojami net 160 vaikų iš Palangos, Kauno, Klaipėdos, Tytuvėnų, Šiaulių, Telšių, Noreikiškių, Mažeikių, Pabradės, Jonavos, Šilutės, Žemaičių Naumiesčio ir Skuodo kūrybiniai darbai. Kūrybiškai taikydami įvairias meninės raiškos formas, technikas ir medžiagas, mažieji dailininkai sukūrė skareles. Į jas išradingai įkomponavo savo sukurtus žodinius palinkėjimus, sveikinimus močiutei ir mamai.
Parodos organizatoriai – Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ – reiškia pačią nuoširdžiausią padėką vaikams, juos paruošusiems pedagogams ir kviečia visus atvykti į Palangos miesto savivaldybės viešąją biblioteką (Vytauto g. 59, 2 aukštas, įėjimas iš kiemo pusės) pasigrožėti eksponuojamais darbais.
Paroda „Ir močiutė, ir mama, pasidžiaugs mana skara“              
          2019 m. gegužės 7 d. Kretingos rajono kultūros centre įvyko Žemaitijos regiono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų festivalis „Iš močiutės skrynios“, skirtas Žemaitijos metams paminėti. Jo organizatorius – Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. Vaikų kolektyvai iš Palangos miesto ir Kretingos, Klaipėdos bei Mažeikių rajonų festivaliui paruošė po vieną Žemaitijos krašto dainą. Žemaičių tarme skambėjo liaudies dainos apie linelius, lietų, įvairius gyvūnėlius. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai iš grupės „Perliukai“ nuotaikingai atliko dainą „Kiškis ont dirvuona“. Juos festivaliui paruošė auklėtoja Modesta Abaravičiutė ir meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė.
Festivalyje „Iš močiutės skrynios“
1 2 3 23