PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410, (8 618) 75 686,
elektroninis paštas darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 19027418

   Skelbia atranką logopedo pareigoms užimti nuo 2021 m. spalio 1 d.

   Darbo sutartis neterminuota, darbo krūvis – 0,40 etato, darbo laikas – 12,8 valandos per savaitę, iš jų 8,8 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 4 valandos – metodinei veiklai. Darbo užmokestis – 552,35 Eur  (neatskaičius mokesčių). Darbo užmokesčio dydis didinamas, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, įgytą kvalifikacinę kategoriją.

   Darbo pobūdis: įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos  sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius; sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, koregavimo programas ir jas taikyti; šalinti specialiųjų poreikių vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus; padėti mokytojams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones; konsultuoti mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.

   Kvalifikaciniai reikalavimai logopedui:
1. Aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius.
4. Išmanyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus ir gebėti juos taikyti, dirbant su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
5. Gebėti sudaryti individualias, pogrupines ir grupines kalbėjimo ir kalbos šalinimo, koregavimo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais. 
   Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

   Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinti grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ raštinės administratoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.)  iki 2021 m. rugsėjo 28 d. Informacija teikiama tel.: (8 460) 54 235, (8 618) 75 686, elektroninis paštas: darzelis@palangoszilvinas.lt.

   Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2021 m. rugsėjo 30 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.

„Lik sveikas, darželi,
Mašinos ir lėlės.
Kas rytą skaitytos
Gražios pasakėlės.
 
Šiandieną ištarti
Tau ačiū skubu
Už tai, kad čia augau
Laimingu vaiku…“.
(Kęstučio Ivinskio eilėraštis)
Prieš išleistuvių šventę priešmokyklinukai dalyvavo žygyje „Surasiu savo būsimą mokyklą“.  Aplankė Palangos V. Jurgučio progimnaziją.  Išsiaiškino, kur yra Palangos pradinė mokykla.  Ištyrinėjo šalia darželio esančios Palangos Baltijos pagrindinės mokyklos aplinką.  Atsisveikinimo su darželiu šventėje vaikus linksmino klounas Lulu.  Linksmai nusiteikę priešmokyklinio ugdymo grupės „Uosiukai“ vaikai.  Aktyvūs, viskuo besidomintys - grupės „Bangelės“ priešmokyklinukai.  Klouno pasirodymas kėlė juoką visiems: ir mažiems, ir dideliems.  Įveikti klouno užduotis – nemažas iššūkis vaikams.  Vaikai dėkoja darželiui už laimingas vaikystės dienas.    Skamba atsisveikinimo daina.   Burbulų fiesta.  „Maudynės“ putose.  „Lik sveikas, darželi! Mūsų laukia mokykla.“  
 
          Gegužės 28 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ lankėsi „Teatriuko“ aktoriai, kurie įstaigos vaikams parodė spektaklį „Sveikas spektaklis“. Tai respublikinio edukacinio – kūrybinio konkurso „Gyventi sveikai – gera!“ organizatorių dovana laimėtojams. Vaikams spektaklio personažai Mitachondrija ir Melatoninas per dainas, dialogus, pokalbius su vaikais papasakojo, kodėl sveikai gyventi – gera ir smagu.

  Spektaklis prasidėjo  Smagu pabendrauti su aktoriais, kuriuos vaikai stebėjo visą konkurso laiką  Konkursą laimėjusi komanda kartu su aktoriais

          Gegužės 24-26 dienomis Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ II-o etapo festivalis. Visų grupių vaikai dalyvavo fizinį aktyvumą skatinančiose veiklose: rungtyniavo estafetėse, žaidė judriuosius ir sportinius žaidimus. Pralaimėjusių nebuvo, laimėjo sportas, draugystė ir pagarba vienas kitam. Festivalis dovanojo visiems naujas patirtis, geras emocijas, galimybę aktyviai ir smagiai pajudėti. Už dalyvavimą respublikiniame projekte visi dalyviai buvo apdovanoti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės, Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos ir žaidynių globėjos Dianos Nausėdienės diplomais. 

                                                                              

          Siekdami sužadinti vaikų domėjimąsi gamta, joje vykstančiais procesais, Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojai gegužės mėnesį pakvietė mažuosius į tyrinėjimų ir atradimų savaitės „Gamtos mokykla“ veiklas. Lauko matematikos dieną vaikai įtvirtino žinias apie formas, linijas ir skaičius gamtoje. Spalvų atradimų dieną įsitikino, kad gamta ypač turtinga spalvomis, atspalviais, kad panaudojant gėles, lapus ar kitas gamtines medžiagas, patiems galima sukurti tikrą žemės meną, kad pienėmis ir įvairiomis žolelėmis galima piešti. Kaip tikri detektyvai, apsiginklavę padidinimo stiklais, mikroskopais, aiškinosi, kas gyvena pievoje pasislėpę tarp žolių. Su didžiuliu susidomėjimu tyrinėjo gamtos garsus. Visi vaikų atradimai užfiksuoti piešiniuose, darbeliuose, nuotraukose. Kviečiame jais pasigrožėti.
    Grupės „Ąžuoliukai“ tyrinėtojai   Grupės „Ąžuoliukai“ tyrinėtojai  Grupės „Ąžuoliukai“ tyrinėtojai  Grupės „Ąžuoliukai“ tyrinėtojai  Grupės „Ąžuoliukai“ tyrinėtojai   Grupės „Ąžuoliukai“ tyrinėtojai kuria paveikslą   Grupės „Ąžuoliukai“ vaikai išsiaiškino, kokie vabzdžiai gyvena pievoje .  Tyrinėja grupės „Bangelės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Bangelės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Bangelės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Bangelės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Bangelės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Bangelės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Bangelės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Bangelės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Bangelės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Bangelės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Bangelės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Bangelės“ vaikai   Grupės „Berželiai“ vaikų atradimai  Grupės „Berželiai“ vaikų atradimai  Grupės „Berželiai“ vaikų atradimai  Grupės „Berželiai“ vaikų atradimai  Grupės „Berželiai“ vaikų atradimai  Grupės „Berželiai“ vaikų atradimai  Grupės „Berželiai“ vaikų atradimai  Grupės „Berželiai“ vaikų atradimai  Grupės „Berželiai“ vaikų atradimai  Grupės „Berželiai“ vaikų atradimai  Grupės „Berželiai“ vaikų atradimai  Tyrinėti mokosi grupės „Drebulėlės“ mažyliai  Tyrinėti mokosi grupės „Drebulėlės“ mažyliai  Tyrinėti mokosi grupės „Drebulėlės“ mažyliai  Tyrinėti mokosi grupės „Drebulėlės“ mažyliai  Spalvų ieško grupės „Eglaitės“ mažieji tyrinėtojai  Spalvų ieško grupės „Eglaitės“ mažieji tyrinėtojai  Spalvų ieško grupės „Eglaitės“ mažieji tyrinėtojai  Spalvų ieško grupės „Eglaitės“ mažieji tyrinėtojai  Spalvų ieško grupės „Eglaitės“ mažieji tyrinėtojai  Spalvų ieško grupės „Eglaitės“ mažieji tyrinėtojai    Spalvų ieško grupės „Eglaitės“ mažieji tyrinėtojai    Spalvų ieško grupės „Eglaitės“ mažieji tyrinėtojai  Piešti galima net ir pienėmis.  Grupės „Eglaitės“ mažieji tyrinėtojai  Grupės „Eglaitės“ mažieji tyrinėtojai  Grupės „Eglaitės“ mažieji tyrinėtojai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai  Daug atradimų patyrė grupės „Kriauklytės“ vaikai    Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai    Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Grupės „Uosiukai“ vaikų tyrinėjimai ir atradimai  Tyrinėja grupės „Žuvytės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Žuvytės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Žuvytės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Žuvytės“ vaikai   Tyrinėja grupės „Žuvytės“ vaikai   Grupės „Žuvytės“ vaikai augina topinambus.  Grupės „Žuvytės“ vaikai augina topinambus.  Grupės „Žuvytės“ vaikų atradimai                              
          Minint Palangos miesto grąžinimo Lietuvai šimtmetį, 2021 m. gegužės mėn. Palangos moksleivių klubas pakvietė visus leistis į netradicinį edukacinį žygį „Atrask Palangą“. Priešmokyklinio ugdymo grupių „Bangelės“ ir „Uosiukai“ vaikai su didžiuliu entuziazmu priėmė šį kvietimą ir gegužės 14 d. leidosi į atradimų kupiną kelionę po miestą. Pasitelkiant išmaniuosius telefonus, internetą, aktyviai judėdami po visą Palangą, vaikai turėjo surasti 10 paslėptų istorinių žinučių ir atlikti jiems pateiktas užduotis. Įveikus paskutinę, buvo apdovanoti nuostabiomis picomis, gėrimais ir kuponais į didžiausią Lietuvoje batutų parką. Dalyvaudami renginyje vaikai ne tik pažino istorines Palangos vietas, bet ir pasigėrėjo jos grožiu, aktyviai ir naudingai praleido laiką gryname ore, patyrė daug smagių emocijų ir atradimų.

                                            

         Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo grupės „Uosiukai“ vaikai ir jų mokytojos Rita Nenartėnienė bei Snieguolė Bogužienė tapo respublikinio, Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuoto, kūrybinio-edukacinio konkurso  „Gyventi sveikai – gera!“ laimėtojais. Sausio-balandžio mėnesiais vykęs konkursas sulaukė didžiulio susidomėjimo tarp  įvairių Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų. Konkursui buvo atsiųsta daugiau nei 130 projektų iš įvairių Lietuvos kampelių. Pagal kūrybiškumo, numatomų sveikos gyvensenos idėjų tęstinumo ir integravimo į ugdymo įstaigų kasdienybę, vaikų šeimos narių įtraukimo kriterijus juos vertino kompetentinga komisija: šeimos gydytoja Dovilė Ilgūnienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius ir teatro trupės „Teatriukas“ aktoriai, žaismingai pristatinėję konkurso užduotis,  Dalia Mikoliūnaitė bei Žilvinas Ramanauskas. Jų nuomone, visi projektai buvo nuoširdūs, unikalūs, žaismingi ir kūrybiški, tačiau labiausiai pradžiugino tai, kad atliekant užduotis vaikams buvo smagu. Išrinkti konkurso nugalėtojus komisijai buvo sudėtinga, tad jiems padėjo publika, kuri už labiausiai patikusį projektą galėjo balsuoti konkurso tinklapyje. Susumavus komisijos ir publikos balsus buvo išrinkti šeši nugalėtojai iš 5 ugdymo įstaigų: Palangos, Kupiškio, Jonavos, Vilniaus r. ir Panevėžio. Visų laimėjusių įstaigų vaikams bus parodytas „Teatriuko“ kūrybinės grupės sukurtas „Sveikas spektaklis“, o visiems dalyviams dovanojamas nemokamas padėkos koncertas, kuris įvyks ZOOM platformoje.  

          Apie konkursą galima paskaityti: 
 
Sveikiname konkurso nugalėtojus! Džiaugiamės Jūsų entuziazmu, kūrybiškumu, išradingumu.
Dėkojame visiems, kurie palaikė mūsų komandą balsuodami konkurso internetiniame puslapyje.
 
         Konkurso laimėtojai dėkoja organizatoriams už smagų ir naudingą laiką, o publikai - už simpatijas išreikštas balsavimo metu.  Skaitome konkurso organizatorių laišką.  Dar kartą prisiminėme konkurso veiklas.
 
1 2 3 29