PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, LT-00122 Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
 
            Skelbia atranką auklėtojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d.
            Darbo sutartis terminuota iki 2020 m. sausio 15 d., darbo krūvis – 1,00 etatas, darbo laikas – 36,0 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką. Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, įgytos kvalifikacinės kategorijos.
            Darbo pobūdis: planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti ugdomąją aplinką, parinkti ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias vaikų ugdymo(si) poreikius; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus); saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti psichologinį ir fizinį vaikų saugumą; bendradarbiauti su šeima, administracija bei įstaigoje dirbančiais specialistais, sprendžiant vaikų ugdymo klausimus; inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
           Kvalifikaciniai reikalavimai auklėtojui:
          1. Aukštasis, aukštesnysis (specialus vidurinis, įgytas iki 1995 m.) išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.
          2. Būti išklausius Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK- 2481.
          3. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
          4. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
          5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio amžiaus vaikais, jų tėvais bei dirbti komandoje su kitais specialistais.
         Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
          1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
          2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
          3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
          4. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų pažymėjimo kopiją.
          5. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
          6. Gyvenimo aprašymą.
          7. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
          Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
          Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
         Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ direktoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2018 m. liepos 31 d. Informacija teikiama tel.: (8 460) 30578, mob. telefonas 8 618 75686, elektroninis paštas darzelis@palangoszilvinas.lt.
      Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2018  m. rugpjūčio 3 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.
          Lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ triūsia statybininkai – čia vyksta pastato modernizavimo darbai: šiltinamos darželio sienos, stogas, cokolis bei rūsio perdanga, pastato sienos dengiamos ventiliuojamomis fasado plokštėmis, keičiama statinio buitinių ir lietaus nuotėkų sistema, šalto bei karšto vandens, šildymo sistemų vamzdynai, įrenginėjama priešgaisrinė signalizacija. Visus lopšelio-darželio „Žilvinas“ modernizavimo darbus planuojama atlikti iki 2019 m. vasario mėn. Modernizavus pastatą, pagerės pastato energinės charakteristikos bei sumažės suvartojamos energijos kiekiai, ugdymo įstaiga taps jaukesnė ir patogesnė darželį lankantiems vaikams bei darbuotojams.

2018 m. gegužės 25 d. vyko priešmokyklinio ugdymo grupės „Kriauklytės“ atsisveikinimo su darželiu šventė
„Lik sveikas, darželi“.

Vaikus išlydi priešmokyklinio ugdymo pedagogės Roma Pociuvienė ir Rita Nenartėnienė                                                 Su vaikais atsisveikina direktorė Rasa Jurgutienė     

          2018 m. balandžio 8-13 dienomis Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko tarptautinio Nordlus Junior projekto „Mokymosi tiltai per Baltijos jūrą“ mokymai. Pedagogų delegacijos iš Švedijos, Estijos ir Lietuvos klausėsi lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogų skaitomų pranešimų apie ugdymosi ypatumus įstaigoje, sveikatingumo, etnokultūros puoselėjimą, apie darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais. Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja L. Valužienė supažindino su Lietuvos švietimo sistema. Projekto dalyviai stebėjo atviras ugdomąsias veiklas apie sveiką maistą, kūno kultūrą. Patys aktyviai dalyvavo žaidžiant tradicinius judriuosius žaidimus, rungtyniaujant sporto šventėje prie jūros. Svečiams didžiulį įspūdį paliko vaikų folkloro grupės „Kikilis“ edukacinis užsiėmimas apie liaudies instrumentus, dainas, ratelius, Palangos Birutės parkas, Gintaro muziejus, Klaipėdos Jūrų muziejaus delfinų terapijos centras.
          2018 m. gegužės 6-11 dienomis projekto dalyviai dalyvavo mokymuose Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ delegacija (R. Pėkienė, D. Budgenaitė, R. Pociuvienė, J. Žiubrienė ir I. Varaškienė) kartu su pedagogais iš Švedijos ir Estijos susipažino su ekologiniu bei kalbos ugdymu, stebėjo hipoterapijos užsiėmimus, dalyvavo edukaciniame užsiėmime Šiaulių universiteto botanikos sode ir kt. Pedagogai lankėsi Kryžių kalne, Kurtuvėnų regioniniame parke, Šiaulių universiteto hipoterapijos centre ir kt. Paskutinę projekto dieną vyko aktyvios diskusijos apie vykdytas veiklas Švedijoje, Estijoje ir Lietuvos Palangos bei Šiaulių darželiuose, svarstyta, kaip būtų  galima tęsti bendradarbiavimą.
Mokymai Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“                            Mokymai Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje                                    

          2018 m. gegužės 2-10 dienomis Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ grupėse vyko pramogos šeimoms „Tau, mamyte, širdelę dovanoju“, skirtos Motinos dienai paminėti. Ypatingo visų dėmesio sulaukė lopšelyje-darželyje veikusi mamyčių ir močiučių foto nuotraukų paroda „Ir mes buvome mažos…“.

 Pramoga grupėje „Žuvytės“                Foto nuotraukų paroda „Ir mes buvome mažos“                   

          2018 m. balandžio 30 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ paminėta Tarptautinė šokio diena. Pramogą organizavo meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė ir meninio ugdymo (šokio) mokytoja Monika Kažienė, kuri daug laiko šoko Lietuvos Lotynų Amerikos sportinių šokių kolektyve „Žuvėdra“. Mokytojos supažindino vaikus su šokių rūšimis, „Žuvėdros“ pasiekimais pasaulyje. Monika visus sužavėjo savo šokiu ir savo laimėjmais pasaulio šokių čempionatuose.

                

          2018 m. kovo – balandžio mėnesiais Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenė aktyviai dalyvavo įvairiose meninių darbų parodose. Kovo 30 d. Palangos autobusų stotyje buvo iškilmingai atidaryta Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ organizuota piešinių paroda „100 teptuko pasakėlių“, kurioje eksponuoti Palangos miesto ikimokyklinio amžiaus vaikų piešiniai. Tarp jų ir lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų iš grupių „Perliukai“, „Eglaitės“, „Uosiukai“, „Ąžuoliukai“ ir „Kriauklytės“ kūriniai. Vaikams buvo įteiktos atminimo dovanėlės, o jų pedagogams – padėkos raštai. Lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ veikė vaikų meninių darbų parodos  „Motulės žemės spalvos“ ir „Kas man padeda būti sveikam“ bei šeimų kūrybinių darbų paroda „Velykų rytą margučiai ritas“. Dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems kūrybinėje veikloje.

Piešinių paroda „100 teptuko pasakėlių“,         „Motulės žemės spalvos“     „Kas man padeda būti sveikam“     „Velykų rytą margučiai ritas“            

          2018 m. balandžio 5 d. Palangos sporto centre vyko respublikinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ II etapo varžybos. Jose rungtyniavo Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų komandos. Lopšelio-darželio „Žilvinas“ komanda (Ana Marija, Ugnė, Elzė, Donatas, Lukas ir Dominykas) bei jų mokytojos Dalija ir Eglė laimėjo trečią vietą. Sveikiname dalyvius!

         

          Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ veiksmo savaitės „Be patyčių 2018“ (kovo 19-25 d.) metu buvo skelbiama akcija „Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir tu“. Akcijos simbolis buvo paukštelis – sniegena, kuri, pirmą dieną atskridusi pas priešmokyklinio ugdymo grupės „Kriauklytės“ vaikus, papasakojo pasakojimą „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms!“ ir pakvietė pažaisti „Gražių žodžių žaidimą“, „Rankų žaidimą“ bei iš gerų darbų rankų padaryti medį. Kiekvieną dieną paukštis sugalvodavo įvairių žaidimų, kuriuos mažieji su malonumu žaisdavo: „Nuotaikingieji vardai“, „Su kauke ir be kaukės“, „Ką jaučia kitas“ ir kitus. Visi kartu statė „Draugystės miestą“, dalyvavo piešinių parodoje „Aš – laimingas vaikas“, kurią organizavo Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“. Draugai iš Klaipėdos pakvietė į sportinę pramogą, kur visi kartu žaidė judriuosius žaidimus, išbandė jėgas estafetėse. Šią gražią akciją vaikai užbaigė sudalyvavę Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ suorganizuotame teatrų festivalyje ir parodydami Palangos ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms spektaklį „Pavasaris miške“. Pasižadėję sniegenai, kad vaikai neskriaus kitų ir neleis kitiems tai daryti, išlydėjo ją pas kitų vaikų.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė

Grupės „Kriauklytės” vaikų piešinių paroda „Aš – laimingas vaikas” Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Giliukas”    Sportinė pramoga Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Giliukas“                Grupės „Kriauklytės” spektaklis „Pavasaris miške”             

          Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ balandžio 26 d. vyko jau tradiciniu tampantis konkursas „Aš – šauniausias būsimas pirmokas“. Jame dalyvavo patys šauniausi priešmokyklinukai iš visų Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų: Gustė Kornišinaitė („Pasaka“), Jorūnė Burbaitė („Gintarėlis“), Rugilė Kaminskaitė ir Tauras Pavolis („Ąžuoliukas“), Atėnė Mažuknaitė („Nykštukas“) bei Mantvydas Gricius („Žilvinas“). Konkurso dalyviams reikėjo žaismingai prisistatyti ir atskleisti savo talentus. Jorūnė dainavo, Gustė grojo elektriniu pianinu ir demonstravo šokio „Čia čia čia“ žingsnelius, Mantvydas didžiavosi gebėjimu valdyti futbolo kamuolį, Tauras stebino karatė judesiais, Rugilė – puikiai atliekamais gimanstikos pratimais, o Atėnė – apdovanojimais, laimėtais dailiojo čiuožimo varžybose. Po originalių pasirodymų dalyviai įveikė įvairiausias konkurso vedėjų, Kakės Makės ir Nykštuko, pateiktas užduotis. Jose atsiskleidė vaikų loginis mąstymas, matematikos, kalbos gebėjimai, žinios apie aplinką. Konkurso komisijos sprendimu, 2018 metų šauniausiuoju Palangos miesto būsimu pirmoku tapo Rugilė Kaminskaitė. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Šauniausia būsima Palangos m. pirmokė Rugilė (2)    Mantvydas Gricius šauniai atstovavo savo darželį    Konkurso dalyviai, jų pedagogai, palaikymo komandos (2)

1 2 3 18