Menu Close

Logopedai

     Vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (fonetinį kalbėjimo, fonologinį kalbos ar sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, žymų, vidutinį ar nežymų kalbos neišsivystymą, sulėtėjusią kalbos raidą), logopedo pagalbą teikia logopedės Erika Ambrozienė, Virginija Zaveckienė ir Dalija Budgenaitė.

Logopedo funkcijos: 

– vertina vaikų tarties, žodyno, gramatinės sandaros, rišliosios kalbos, girdimojo suvokimo gebėjimus, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui,

– rengia tyrimo išvadą, teikia Mokyklos vaiko gerovės komisijai tvirtinti,

– rengia individualias ar pogrupines (grupines) kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, koregavimo programas,

– veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį,

– konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus) kalbos ugdymo klausimais, rengia ir skaito pranešimus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais.

Logopedų darbo grafikai:

Erika Ambrozienė

Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, penktadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val.;

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val., 12.42-14.54 val. (pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais), 12.42-14.30 val. (penktadieniais).

Trečiadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val., 14.30-15.36 val., 15.54-17.18 val.;

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val., 12.42-14.30 val., 15.36-15.54 val.

Konsultacijų laikas:

Tėvams – trečiadieniais 13.00-14.00 val.

Mokytojams – antradieniais 12.42-14.42 val.

Dalija Budgenaitė

Pirmadienis, trečiadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val.;

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val., 12.42-15.12 val. (pirmadieniais), 12.42-15.18 val. (trečiadieniais).

Ketvirtadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val., 9.00-11.30 val.;

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val.

Konsultacijų laikas:

Tėvams – pirmadieniais, trečiadieniais 8.45-9.00 val.

Mokytojams – trečiadieniais 12.42-13.42 val.         

Virginija Zaveckienė

Pirmadienis, antradienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 9.00-12.12 val.;

netiesioginio darbo valandos – 12.42-14.00 val.

Trečiadienis, ketvirtadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val.;

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val., 12.42-14.00 val.

Konsultacijų laikas:

Tėvams – trečiadieniais, ketvirtadieniais 8.45-9.00 val.

Mokytojams – antradieniais 12.42-13.42 val.                 

Skip to content