Menu Close

Logopedai

Vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (fonetinį kalbėjimo, fonologinį kalbos ar sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, žymų, vidutinį ar nežymų kalbos neišsivystymą, sulėtėjusią kalbos raidą), logopedo pagalbą teikia logopedės Erika Ambrozienė, Virginija Zaveckienė ir Dalija Budgenaitė.

Logopedo funkcijos: 

  • vertina vaikų tarties, žodyno, gramatinės sandaros, rišliosios kalbos, girdimojo suvokimo gebėjimus, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui,
  • rengia tyrimo išvadą, teikia Mokyklos vaiko gerovės komisijai tvirtinti,
  • rengia individualias ar pogrupines (grupines) kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, koregavimo programas,
  • veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį,
  • konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus) kalbos ugdymo klausimais, rengia ir skaito pranešimus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais.  
Logopedės Erikos Ambrozienės darbo laikas
 
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais:
tiesioginės valandos (darbas su vaikais) – 8.00–8.42 val., 9.00–12.12 val., 12.42–15.00 val.
netiesioginės valandos – 8.42–9.00 val., 15.00–18.00 val.
Ketvirtadieniais, penktadieniais:
tiesioginės valandos (darbas su vaikais) – 8.00–8.42 val., 9.00–12.12 val.
netiesioginės valandos – 8.42–9.00 val., 12.42–16.00 val. (ketvirtadieniais), 12.42–15.42 val. (penktadieniais)
 
Logopedės Virginijos Zaveckienės darbo laikas
 
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
tiesioginės valandos (darbas su vaikais) – 8.00–8.42 val., 9.00–12.12 val.
netiesioginės valandos – 7.30–8.00 val., 8.42–9.00 val., 12.42–14.00 val.
Penktadieniais:
netiesioginės valandos – 8.00–13.36 val.
 
Logopedės Dalijos Budgenaitės darbo laikas
 
Pirmadieniais, trečiadieniais:
tiesioginės valandos (darbas su vaikais) – 8.00–8.42 val., 9.00–12.12 val.
netiesioginės valandos –8.42–9.00 val., 12.42–17.30 val. (pirmadieniais), 12.42–14.00 val. (trečiadieniais)
Ketvirtadieniais:
tiesioginės valandos (darbas su vaikais) – 8.00–8.42 val., 9.00–11.30 val.
netiesioginės valandos – 8.42–9.00 val.
 
Dėl konsultacijų tartis telefonu 0 460 30 578 (direktoriaus pavaduotojas ugdymui) arba el. paštu ugdymas.zilvinas@gmail.com
Skip to content