Menu Close

Specialieji pedagogai

Su vaikais, kuriems Švietimo pagalbos tarnybos (ar pedagoginės psichologinės tarnybos) specialistai nustatė specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendavo teikti specialiąją pedagoginę pagalbą, dirba specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  •  vertina vaiko suvokimo, mąstymo, dėmesio, atminties, smulkiosios motorikos ir kt. gebėjimus, analizuoja kylančius ugdymosi sunkumus, priežastis,
  • rengia vertinimo išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia ją Mokyklos vaiko gerovės komisijai, esant būtinybei, nukreipia kompleksiniam gebėjimų vertinimui Palangos Švietimo pagalbos tarnyboje,
  • rengia individualias, pogrupines ar grupines sutrikusių funkcijų lavinimo programas,
  • veda grupinius, pogrupinius ar individualius užsiėmimus priklausomai nuo amžiaus, sutrikimų pobūdžio ir kt.,
  • konsultuoja tėvus (globėjus), mokytojus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais, rengia pranešimus, straipsnius ir kt.        
Skip to content