Menu Close

Posėdžiai, susitikimai

2024 m. vasario 7 d. 10 val.  – Palangos miesto  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Ugdymo proceso organizavimas netradicinėse erdvėse“ (vieta – Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“).

2024 m. vasario 12 d. 13 val. – Mokyklos metodinės tarybos posėdis. 

2024 m. vasario 14 d. 13 val. – Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdis.

2024 m. vasario 22 d. 13.15 val. – Mokyklos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas.

 

 

 

 
 
Skip to content