Menu Close

Posėdžiai, susitikimai

2024 m. gegužės 7 d. 10 val. apskritojo stalo diskusija „Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose“ su Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų direktoriaus pavaduotojais ugdymui.

2024 m. gegužės 9 d. 9.30 val. apskritojo stalo diskusija „Šiandienos aktualijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ su Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų direktoriaus pavaduotojais ugdymui.

2024 m. gegužės 13 d. 13 val. mokymai „Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo gairėmis: mokymai programų rengėjams“. Dalyvauja: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, logopedė Erika Ambrozienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lina Miežetienė ir Edita Dobrovolskytė-Zeringienė.

2024 m. gegužės 14 d. 14 val. atestacijos komisijos posėdis.

2024 m. gegužės 21 d. 12.30–14.00 val. salėje darbo tarybos rinkimai.

2024 m. gegužės 21 d. 17 val. Šeimos diena „Kaip gera ir smagu sportuot visiems kartu“: sportinės pramogos lauke, tėvų susirinkimai.

2024 m. gegužės 25 d. 11 val. respublikinis festivalis „Lietuvos mažųjų žaidynės 2024“ Palangos sporto centre. Dalyvauja ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lina Miežetienė ir Rita Valančauskienė.

2024 m. gegužės 28 d. 11 val. susitikimas su Skuodo rajono logopedais ir specialiaisiais pedagogais „Įtraukusis ugdymas Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“. Dalyvauja: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, logopedė Erika Ambrozienė, specialiosios pedagogės Žydrūnė Verygienė ir Snieguolė Bogužienė.

2024 m. gegužės 30-31 d. kūrybinės veiklos grupėse „Kaip pasveikinti tėvelį?“, skirtos Tėvo dienai paminėti.

2024 m. gegužės 31 d. 10 val. priešmokyklinukų atsisveikinimo su darželiu šventė „Darželyje buvo smagu“.

Gerosios patirties plėtojant inžinerinį ugdymą(si) sklaida laboratorijoje:

  • 2024 m. gegužės 15 d. 13.10 val. – ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Asta Viskontienė, Rūta Korsakienė, Ina Varaškienė, Julija Žiubrienė;
  • 2024 m. gegužės 23 d. 13.10 val. – ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Vida Vaišnorienė, Lina Miežetienė, Rita Valančauskienė;
  • 2024 m. gegužės 27 d. 13.10 val. – ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Irena Sarapinienė, Renata Valužienė, Edita Dobrovolskytė-Zeringienė;
  • 2024 m. gegužės 28 d. 13.10 val. – ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Modesta Abaravičiutė, Virginija Jašinskienė, Ingrida Šauklienė.

2024 m. birželio 2 d. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ laureatų koncertas Vilniaus operos ir baleto teatre. Dalyvauja meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė.

2024 m. birželio 4 d. 13.10 val. vaiko gerovės komisijos posėdis.

 
Skip to content