Švietimo ir mokslo ministerija    http://www.smm.lt

Palangos savivaldybė   www.palanga.lt

Viskas apie ikimokyklinį ugdymą  http://www.ikimokyklinis.lt

Palangos Švietimo pagalbos tarnyba http://www.palangosspt.lt/

Švietimo ir mokslo institucijos    http://www.aikos.smm.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras    http://www.sppc.lt

Vaiko raidos centras    http://www.raida.lt

Paramos vaikams centras    http://lt.pvc.lt

Asociacija "Kitoks vaikas"    http://www.kitoksvaikas.lt

Mokytojų kompetencijos centras    http://www.mkc.lt

Ugdymo plėtotės centras    http://www.upc.lt

Švietimo informacinių technologijų centras    http://www.ipc.lt

Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra    http://www.european-agency.org

VŠĮ "Vaiko namas"    http://www.children.lt

Savaitraštis "Dialogas"    http://www.dialogas.com

Klaipėdos miesto portalas    http://www.klaipeda.lt

Nemokama  internetinė biblioteka    www.nemokamosknygos.lt

Viskas apie švietimą    http://svietimo.takas.lt

Kitoks pasaulis    http://www.kitokspasaulis.lt

Ar viską žinai apie Lietuvą?    http://www.lietuva.lt

Elektroninė valdžia    www.evaldzia.lt

Viskas, kas aktualu šeimai:    http://www.mususeima.lt
                                            http://www.augink.lt
                                            http://www.geramama.lt
                                            http://www.tindirindi.lt
                                            http://www.seimoms.lt