Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus 2021 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V1-16 „Dėl privačių interesų deklaravimo“

(Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. T2-21)
 
Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:
— Palangos miesto savivaldybei
 el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502, kuris veikia visą parą (paliekama žinutė autoatsakiklyje);
 
         Pranešimas gali būti teikiamas anonimiškai. Jeigu Pareiškėjas kreipiasi ne anonimiškai, jam pageidaujant, bus teikiamas grįžtamasis ryšys Pareiškėjo nurodytais kontaktais. Tokiu atveju grįžtamasis ryšys teikiamas per 20 (dvidešimt) darbo dienų terminą (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnis, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 30 punktas).
 
 — Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)
 „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt
 
Norintiems anonimiškai pranešti Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriui apie galimus korupcijos atvejus skambinti telefonu 8 460 43410 arba parašyti elektroniniu paštu darzelis@palangoszilvinas.lt .