Menu Close

Atestacijos komisijos veikla

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas” mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A1-1042: 
  • Reda Pėkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,
  • Jadvyga Anužienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė,
  • Rita Nenartėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, darbo tarybos atstovė,
  • Snieguolė Bogužienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė,
  • Vilma Varpiotienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo.
Skip to content