Menu Close

Atestacijos komisijos veikla

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V-1143)

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas” mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A1-1042: 
  • Reda Pėkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,
  • Jadvyga Anužienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė,
  • Rita Nenartėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, darbo tarybos atstovė,
  • Snieguolė Bogužienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė,
  • Lijana Venckuvienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo.
Skip to content