2019 m. kovo 7 d. į Palangos lopšelį-darželį „Žilvinas“ susirinko gausus būrys mažųjų amatininkų iš grupių „Uosiukai“, „Eglaitės“, „Perliukai“, „Berželiai“, „Bangelės“, „Žuvytės“ bei Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“. Čia šurmuliavo „Žemaičių jomarkas“. Jame apsilankiusiems ūkininkams, Kazytei ir Kaziukui, puodžiai, audėjai, siuvėjai, kalviai, drožėjai ir virėjai, dainuodami, šokdami bei sukdami ratelius, pristatė savo amatus.  Įsigiję jų dirbinių, ūkininkai išskubėjo namo pilnais krepšiais, o mažieji amatininkai dar ilgai šurmuliavo pirkdami, parduodami ar gudriai mainydami savo prekes.
                                  IMG_5375    IMG_5376    IMG_5381    IMG_5396                               
          2019 m. kovo 5 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai triukšmingai „varė žiemą“ iš savo kiemo. Užgavėnių šėlsme „Šoksim, trypsim, žiemą varysim“ mažieji persirengėliai kartu su Kanapiniu bei Lašininiu garsiai trepsėjo ir džiaugsmingai šaukė: „Žiema, žiema, bėk iš kiemo. Mes pavasario laukiam, paukštelius namolio šaukiam.“ Padėję Kanapiniui įveikti nedorėlį, žiemos simbolį, Lašininį, vaikai kibo į Morę, visų blogybių ir negerovių, šalčio ir tamsos įsikūnijimą. Pasmerkė ją sudegti, tikintis, jog su laužo dūmais į dangų išgaruos ir visos negerovės: pyktis, pavydas, šiurkštumas, melas, neapykanta… O kad greičiau pavasarį prisišauktų, visi iki soties prisivalgė saulę simbolizuojančių blynų.
                                                
          2019 m. kovo 1 d. priešmokyklinio ugdymo grupės „Eglaitės“ vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Amatininkų dirbtuvėse“. Etnokultūros klube „Mėguva“ etnologė Zita Baniulaitytė supažindino vaikus su audėjo amatu, parodė, kaip austi audinius staklėmis. Vaikai gėrėjosi lietuviškais juostų raštais, ornamentais, patys praktiškai pabandė austi. Etnologė taip pat juos supažindino su Užgavėnių šventės tradicijomis ir pademonstravo įvairiausių personažų kaukes.
                            

 

          2019 m. vasario 28 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ įvyko projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I –ojo etapo festivalis. Vaikai iš grupių „Eglaitės“, „Uosiukai“, „Ąžuoliukai“, „Perliukai“, „Bangelės“ ir „Berželiai“ rungtyniavo tarpusavyje atlikdami įvairias estafetes, žaisdami judrius žaidimus. Geriausiai estafetinėse rungtyse pasirodę 5-6 metų ugdytiniai buvo atrinkti į lopšelio-darželio „Žilvinas“ komandą, kuri atstovaus įstaigą projekto II-ojo etapo festivalyje. Vaikus rungtynėms ruošia auklėtojos Modesta Abaravičiutė ir Rūta Korsakienė bei judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė. Festivalis vyks 2019 m. kovo 28 d. Palangos sporto centre. Jame varžysis vaikai iš Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų. Geriausiai pasirodžiusi komanda taps projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ laureate ir dalyvaus III-ajame, respublikiniame, etape.
          Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Jame dalyvauja Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai. Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.
                                                                                       
          2019 m. vasario 26 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ vyko Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietinės iniciatyvos renginys „Gražiausi žodeliai gimtajai žemelei“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Vaikai iš miesto lopšelių-darželių „Žilvinas“, „Pasaka“, „Ąžuoliukas“ ir „Nykštukas“ deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, sekė sakmes, pasakas patriotine, tautine tematika, pabrėžiant lietuvių kalbos grožį. Lopšelį-darželį „Žilvinas“ atstovavo Emilis Sadauskas ir Ana Marija Ambrozaitė. Emilis atliko A. Matučio ir E. Tolvaišienės dainelę „Ką vadinam gimtine“, o Ana Marija pasekė žemaitišką pasaką „Du broliai“. Renginio dalyvius linksmino Palangos folkloro ansamblis „Mėguva“, pakvietęs visus linksmai pasisukti lietuvių liaudies rateliuose.
Emilio Sadausko pasirodymas    Išraiškingas Anos Marijos Ambrozaitės pasirodymas

 

Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ veikia meninių darbų paroda „Gražiausi lietuviški žodžiai“, skirta lietuvių kalbos dienoms paminėti. Vaikai iš grupių „Berželiai“, „Bangelės“, „Ąžuoliukai“, „Perliukai“, „Eglaitės“ ir „Uosiukai“ rinko jiems gražiausius žodžius ir komponavo juos popieriaus lape. Įstaigoje taip pat veikia grupės „Berželiai“ vaikų ir tėvelių kūrybinių darbų paroda „Namai namučiai“.
Kviečiame visus apsilankyti parodose ir pasigrožėti eksponuojamais darbais.
                   
Gerbiami, tėveliai,
2019 m. vasario 25-28 dienomis Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ skelbiama atvirų durų savaitė „Pagalba vaikui“. Kviečiame Jus į susitikimus su Jūsų vaiko logopedu, specialiuoju pedagogu ar judesio korekcijos mokytoju. Specialistai pakonsultuos, parodys užsiėmimą su Jūsų vaikučiu. Atvykę į konsultaciją, iš anksto susitarsite dėl  užsiėmimo laiko.
Nuoširdžiai Jūsų lauksime.
Konsultacijų laikas skelbiamas: 
 
 
          2019 m. vasario 22 dieną Palangos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ įvyko 2019 m. Lietuvos  vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ miesto turas. Jame dalyvavo vaikai iš Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“, Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos ir Palangos moksleivių klubo. Dalyviai atliko po du vienos rūšies liaudies kūrinius: vieni pasakojo tautosakos tekstus, kiti atliko liaudies dainas, grojo tradicinę instrumentinę muziką liaudiškais instrumentais. Dainuojama ir pasakojama buvo žemaitiškai. Jų pasirodymus vertino kompetentinga komisija: Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Kuršiukas“ vadovas, Gargždų muzikos mokyklos liaudies instrumentų skyriaus muzikos mokytojas metodininkas, komisijos pirmininkas Alvydas Vozgirdas, Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytoja ekspertė, folkloro ansamblio „Mėguva“ narė Otilija Simonaitienė, Palangos kultūros centro vyresnioji etnografė, folkloro ansamblio „Mėguva“ vadovė Zita Baniulaitytė. Visus konkurso žiūrovus sužavėjo lopšelį-darželį „Žilviną“ atstovavę solistai: Emilis Sadauskas, Samanta Domarkaitė ir Augustė Vėliūtė, kuriuos parengė meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičenė. Ypač šauniai pasirodė Augustė, kuri toliau atstovaus Palangos miestą respublikinio konkurso regioniniame ture Klaipėdoje kovo 23 d.
Sveikiname Augustę bei jos mokytoją Valdonę ir linkime sėkmės!
          Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“ organizuojamas jau 7 metus. 2019 m. konkursas skirtas lietuvių tautosakos rinkėjo ir leidėjo Antano Juškos 200 metų sukakčiai paminėti. Renginio tikslas – skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus (dainininkus, muzikantus, pasakotojus). Jame dalyvauja 3-7 metų vaikai ir 1-12 klasių moksleiviai. Konkursą sudaro trys ratai: vietinis, regioninis ir nacionalinis. Nacionalinio rato laimėtojai dalyvauja Laureatų šventėje.
Emilis Sadauskas   Samanta Domarkaitė   Konkurso dalyviai su savo mokytoja Valdone ir lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktore Rasa Jurgutiene
          2019 m. vasario 21 d. Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyko regioninis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų dainų festivalis „Augu ir dainuoju Lietuvai“. Jo tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą, meilę ir pasididžiavimą savo gimtine, minint Lietuvos Valstybės Atkūrimo dieną. Festivalyje dalyvavo gausus vaikų būrys iš Kretingos, Klaipėdos rajonų, Palangos miesto lopšelių-darželių. Mažieji solistai, tercetai, vokaliniai ansambliai atliko dainas pilietiškumo, tautiškumo tematika. Šauniai festivalyje pasirodė ir Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ solistė Augustė Vėliūtė, kurią parengė meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė. Visi dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis bei padėkos raštais.
Augustė atlieka N. Pogienės dainą „Mano tėviškėlė“     Meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei įteiktas padėkos raštas
          2019 m. vasario 14 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai iš grupių „Uosiukai“, „Eglaitės“, „Bangelės“ ir „Perliukai“ šventė 101-ąjį Lietuvos gimtadienį. Kadangi 2019 metai yra paskelbti Žemaitijos regiono metais, tad ir savo gimtąją šalį vaikai sveikino netradiciškai, o pasitelkdami žemaičių tarmę, šio regiono žaidimus, tautosaką. Renginio vedėjos Jadvyga ir Sandra kvietė mažuosius minti mįsles, pasirungti žemaitiškų žodžių „mūšyje“, „pakeliauti traukiniu“ po Lietuvą. Vaikai klausėsi savo draugų pasakojamų istorijų apie du brolius žemaičius, lobį, tekantį vandenį, dainuojamų liaudies dainų apie pempę, kuosą, juodą katiną ir kt. Visi kartu suko ratelius. Skambėjusi žemaitiška tarmė kėlė šypseną bei nuostabą, kokia ji turtinga, unikali ir sudėtinga.
„Tarmie žemaitiu – didelis luobis,
Pamėrštė anuos nieks netorieto.
Tegu išlėks kap auksa grynuolis
Kartų kartuoms – lai bus kap švėisuolis…“
(Alfonsas Berienis)