Balandžio 2-ąją pasaulyje minima Autizmo supratimo diena. Siekdamos atkreipti visuomenės dėmesį į autistiškų žmonių problemas, įvairios organizacijos, asociacijos tą dieną skelbia akcijas, organizuoja renginius, iniciatyvas. Pagrindinis tikslas – skleisti supratimą apie autizmą, prisidėti prie autistiškų žmonių tolerancijos, priėmimo, kad jie gautų pagalbą ir paramą, būtų pilnaverčiais visuomenės nariais. 2021 m. balandžio 2 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenė taip pat aktyviai įsijungė į šios dienos paminėjimą. Išreikšdami supratimą ir palaikymą autistiškiems vaikams bei jų tėveliams suorganizavome gerumo akciją „Po mėlyna saule – mėlynas pasaulis“. Jau iš pat ryto visus pasitiko pro langus plazdenantys mėlyni balionai. Jie, tarsi lietaus lašeliai, Palangos bendruomenei skelbė žinią, kad šis darželis – draugiškas visiems „lietaus vaikučiams“- taip vadinami autistiški vaikai. Prisijungdami prie tarptautinės organizacijos „Autism Speaks“ kvietimo, visi pasistengėme, kad mūsų aprangoje būtų mėlyni akcentai. Pasipuošėme mėlynomis juostelių apyrankėmis. Vyresnieji vaikai stebėjo socialinį filmuką „Kas yra autizmas?“, mažesnieji kalbėjo apie draugystę, toleranciją ir pagalbą. Piešdami lietaus lašelius ir juos klijuodami prie debesėlių, sudalyvavome respublikinėje akcijoje „Kartu mes galime padaryti daugiau“.
         Kartu mes tikrai galime padaryti daug. Skleisdami gerumą ir supratingumą, galime ir kitus paskatinti būti tolerantiškais, ugdytis supratimą „kitokiam“.
„Kurkime Lietuvą, kurioje visi galėtume būti savimi!“ (asociacija „Lietaus vaikai“).
Darželis, plazdenantis mėlynais balionais  Tarsi lietaus lašelis    Socialinio filmuko peržiūra  Bandymas „Kaip atsiranda lašeliai?“  Patys mažiausieji kūrė „Mėlyną šokį“.    Lašiukus gamino visi darželio vaikai.  Lašiukas - autistiškų vaikų simbolio dalis          Va, kokios kūrėjo rankos!    Visus lašelius suklijavome ant mėlynų debesėlių.  Sakoma, iš didelio debesies daug lietaus.  Visi lašeliai skirtingi...  ... taip, kaip ir žmonės yra skirtingi.  Kad ir kokie skirtingi esame, visiems po mėlynu dangum vietos pakanka.    Kartu mes galime padaryti daugiau  Kad ir mažiausi, bet gerumo turime daugiausiai!

Mielieji,

kokia šiandien būtų Lietuva, jei tuomet, 1921-aisiais, Tarptautinė arbitražo komisija būtų priėmusi kitokį, mūsų šaliai nepalankų sprendimą, ir šiandien neturėtume Palangos? Turbūt, neįmanoma tiksliai atsakyti, tačiau aišku viena – tąkart praradę būtume labai daug. Be Palangos Lietuva būtų kitokia.

Džiaugiuosi, kad jau šimtą metų Palanga yra neatsiejama Lietuvos dalis, kad savo šalies sudėtyje turime ne tik šį unikalų, kultūrinio grafų Tiškevičių paveldo turtingą kurortą, bet ir platesnį priėjimą prie jūros. Čia, Palangoje, girdisi Baltijos ošimas ir žuvėdrų klyksmai, čia akį traukia sniego baltumo paplūdimiai ir unikalios kopos, čia kvepia pušynai ir kiekvieną vakarą dangų nudažo į jūrą besileidžianti saulė. Čia skamba ne tik lietuvių kalba, bet ir nuostabi žemaičių tarmė, čia gyvena žmonės, kurie nuoširdžiai myli savo miestą ir didžiuojasi esantys palangiškiai.

Sveikinu Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio proga. Ačiū už Jūsų pastangas gražinant Palangą. Mylėkime, puoselėkime mūsų Palangą ir drauge kurkime savo miesto ateitį – kurkime Palangą tokią, kurioje būtų gera gyventi mūsų vaikams ir vaikaičiams.

Pagarbiai

Meras Šarūnas Vaitkus

          2021 m. kovo 30 d. Palangai – ypatinga diena. Prieš 100 metų mūsų miestas buvo grąžintas Lietuvai. 1918 m. vasario 16 d. Lietuva paskelbė savo Nepriklausomybę, tačiau valstybės atkūrimo akte Lietuvos signatarai padarė klaidą, nenurodę savo kuriamos valstybės teritorinių ribų. 1918 m. lapkričio 18 d. savo Nepriklausomybę paskelbusi Latvija valstybės kūrimo akte nurodė teritorines ribas kartu su Kuršu ir Palanga. Po ilgų derybų, įsikišus Tautų Sąjungai, tarpininkaujant Edinburgo universiteto profesoriui, lordui Džonui Simpsonui, buvo pasiektas Lietuvą tenkinantis kompromisinis sprendimas ir 1921 metų kovo 30 dieną pasirašytas susitarimo aktas. Šiuo dokumentu Palanga su Latvijai priklausiusia Baltijos pajūrio dalimi su Šventąja iki Būtingės kaimo imtinai sugrąžinta Lietuvai. Reikšmingam jubiliejui paminėti Palangoje visus 2021 metus bus organizuojami renginiai, įgyvendinami įvairūs projektai. Į šio įvykio paminėjimą aktyviai įsijungia ir miesto švietimo įstaigos.
          Tad šiandien, kovo 30 d., Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Žilvinas“, „Ąžuoliukas“, „Pasaka“ ir „Gintarėlis“ priešmokyklinio amžiaus vaikai, minėdami Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmetį, dalyvavo viktorinoje „Palangos lobynai“. Renginio organizatoriai – Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – kvietė vaikus pažinti savo miestą, domėtis pastatų, skulptūrų įvairove, įžymiais žmonėmis, gamta. Viktorina buvo organizuota virtualioje erdvėje per „Zoom“ platformą, įstaigas atstovavo po vieną komandą, sudarytą iš šešių narių. Vaikai turėjo parengti po trumpą komandos prisistatymą, atlikti namų užduotį – sukurti plakatą, kuriame piešiniu, žodžiais išreikštas palinkėjimas Palangai. Mūsų įstaigos komanda, sudaryta iš grupės „Bangelės“ vaikų, šauniai atsakinėjo į organizatorių pateiktus klausimus apie miestą, dėliojo skulptūros dėlionę, spėliojo žemaitiškų žodžių reikšmes, atliko kitas užduotis. Už dalyvavimą viktorinoje organizatoriai komandai ir jų mokytojai Virginijai Jašinskienei įteikė padėkos raštą bei dovaną, kuri primins vaikams patirtas geras emocijas, įspūdžius ir, svarbiausia, įgytą patirtį.
Komanda viktorinai pasiruošusi   Kiti grupės vaikai – sirgaliai, energingai palaikantys savo įstaigos komandą   Viktorina prasideda   Truputis informacijos apie Palangos istoriją   Drąsus komandos prisistatymas   Kuo greičiau reikia sudėlioti dėlionę ir atspėti, kokia skulptūra pavaizduota   Vaikai žino, kad ši skulptūra skirta grafienei Antaninai Sofijai Tiškevičienei    Smagus žaidimas poilsiui   Kurio bangelė gražiausia?   Ne taip lengva susigaudyti žemaičių tarmėje    Priešmokyklinukai jau geba ne tik skaityti, bet ir rašyti   Vaikų sukurtas plakatas Palangai   Šauni lopšelio-darželio „Žilvinas“ komanda džiaugiasi savo sėkme   
PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
 
Skelbia atranką logopedo pareigoms užimti nuo 2021 m. balandžio 1 d.
Darbo sutartis neterminuota, darbo krūvis – 0,30 etato, darbo laikas – 8,1 val. per savaitę, iš jų 6,6 val. tiesioginiam darbui su vaikais ir 1,5 val. metodinei veiklai. Darbo užmokestis – 304,98 Eur  (neatskaičius mokesčių). Darbo užmokesčio dydis didinamas, atsižvelgiant į  pedagoginio darbo stažą, įgytą kvalifikacinę kategoriją.
Darbo pobūdis: įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos  sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius; sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, koregavimo programas ir jas taikyti; šalinti specialiųjų poreikių vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus; padėti mokytojams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones; konsultuoti mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.
Kvalifikaciniai reikalavimai logopedui:
1. Aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius.
4. Išmanyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus ir gebėti juos taikyti, dirbant su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
5. Gebėti sudaryti individualias, pogrupines ir grupines kalbėjimo ir kalbos šalinimo, koregavimo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2021 m. kovo 29 d. imtinai. Informacija teikiama tel. (8 460) 43 410, mob. tel. 8 618 75686, elektroninis paštas: darzelis@palangoszilvinas.lt.
Pretendentai, atitinkantys  reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2021 m. kovo 31 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.
PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
Skelbia atranką judesio korekcijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2021 m. balandžio 1 d. Darbo sutartis terminuota iki 2022 m. kovo 29 d., darbo krūvis – 0,90 etato, darbo laikas – 36 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką. Darbo užmokestis – 947,84 Eur (neatskaičiavus mokesčių). Darbo užmokesčio dydis didinamas, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą.
Darbo pobūdis: tiria vaikų bendrąją motoriką ir įvertina jos išsivystymo ypatumus; rengia vaikų sąrašą, kuriems numato teikti judesio korekcijos pagalbą pagal pateiktas gydytojų pažymas ar Švietimo pagalbos tarnybos išvadas ir teikia Mokyklos vaiko gerovės komisijai suderinimui; teikia judesio korekcijos pagalbą individualių, pogrupinių, grupinių pratybų metu pagal Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką; sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus); konsultuoja mokytojus, vaikų tėvus (globėjus) judesio ir padėties, laikysenos bei kitais klausimais.
Kvalifikaciniai reikalavimai judesio korekcijos mokytojui:
1. Aukštasis, aukštesnysis (specialus vidurinis, įgytas iki 1995 m.) išsilavinimas (specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija, judesio korekcija) ir pedagogo profesinė kvalifikacija;
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Mokėti valstybinę lietuvių kalbą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2021 m. kovo  22 d. imtinai. Informacija teikiama tel. (8 460) 43410, mob. telefonas 8 618 75686, elektroninis paštas darzelis@palangoszilvinas.lt.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2021 m. kovo 26 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.
          Kiekvienais metais Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija vykdo respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“. Jo tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ visada aktyviai įsijungia į projekto veiklas. Jo metu organizuojamos sportinės žaidynės visiems įstaigos vaikams, vyksta metodiniai mokytojų susitikimai, dalijamasi gerąja patirtimi. Išsamiau su projektu galima susipažinti https://www.facebook.com/lietuvosmazujuzaidynes.
          Šiais metais žaidynėse dalyvauja virš 300 Lietuvos ikimokyklinių įstaigų. Dėl COVID-19 pandemijos keitėsi projekto veiklos, tačiau jos taip pat yra įdomios ir naudingos tiek vaikams, tiek ir mokytojams. Visi vaikai kūno kultūros užsiėmimų metu sportuoja pagal organizatorių paruoštas virtualias pamokėles, kurių turinys keičiamas kas dvi savaites. Mėnesio eigoje vyksta nuotoliniai žaidynių organizatorių ir įstaigose vykdomo projekto  koordinatorių metodiniai pasitarimai. Jose reflektuojamos įvykusios veiklos, dalijamasi savo sėkmėmis, diskutuojama apie kilusius sunkumus. Gegužės mėnesį planuojama organizuoti sportinius festivalius įstaigose, o birželio mėnesį – „Lietuvos mažųjų žaidynių“ festivalius didžiuosiuose Lietuvos sporto arenose. Atsižvelgiant į situaciją Lietuvoje dėl COVID-19 organizatoriai pasilieka teisę siūlyti alternatyvias renginių vykdymo formas.
 
Akimirkos iš sportinių veiklų grupėse
 
                                                                                                                                                                                      

Vasario 15 ir 17 dienomis Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ grupėse šurmuliavo Užgavėnių persirengėliai.

Grupės „Ąžuoliukai“ persirengėliai  Grupės „Ąžuoliukai“ persirengėliai  Grupės „Ąžuoliukai“ persirengėliai  Grupės „Ąžuoliukai“ persirengėliai  Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“   Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“   Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“   Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“   Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“     Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“   Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“     Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“   Grupėje „Berželiai“ skambėjo Užgavėnių dainos, sukosi rateliai...  Grupėje „Berželiai“   Grupėje „Berželiai“   Grupėje „Berželiai“   Grupėje „Berželiai“   Grupėje „Berželiai“   Grupėje „Berželiai“   Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Grupėje „Uosiukai“  Grupėje „Uosiukai“  Grupėje „Uosiukai“  Grupėje „Uosiukai“  Grupėje „Uosiukai“  Grupėje „Uosiukai“  Linksminasi grupės „Žuvytės“ persirengėliai  Linksminasi grupės „Žuvytės“ persirengėliai  Linksminasi grupės „Žuvytės“ persirengėliai  Linksminasi grupės „Žuvytės“ persirengėliai    Šėlionių pėdsakai

          Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ visada didelis dėmesys skiriamas Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai, pačioms svarbiausioms Lietuvos istorinėms datoms, paminėti. Ta proga mokytojos kalba su vaikais apie savo gimtąjį kraštą, apie jame gyvenusius ir gyvenančius žmones, kurie garsino ar tebegarsina mūsų šalį. Net patys mažiausieji gali suprasti, kad valstybę kuriame mes patys. Todėl visi turime stengtis, kad būtų čia gera gyventi, dirbti ir mylėti.
         Kviečiame pasidžiaugti akimirkomis iš grupėse vykusių edukacinių užsiėmimų, meninių, eksperimentinių veiklų, skirtų Vasario 16-ajai paminėti, pasigėrėti vaikų mintimis apie Lietuvą. Su švente visus!
 
Apie tai, kaip grupės „Perliukai“ vaikai mokėsi pažinti Lietuvą https://youtu.be/vcyXrYhAvjU

Grupės „Drebulėlės vaikai sveikina Lietuvą https://youtu.be/1dKLR6w9Znk

Grupės „Eglaitės“ vaikai džiaugiasi švente https://youtu.be/IscG1Pa3erA

Grupės „Kriauklytės“ vaikai myli Lietuvą https://youtu.be/0E0iB5FyDTU

Grupės „Žuvytės“ vaikai kuria trispalves https://youtu.be/wPrIpWU81o4

Grupės „Ąžuoliukai“ vaikai žino, kas yra Lietuva https://youtu.be/uiMMgAdTWso

Grupės „Gintarėliai“ vaikams gražiausios trys spalvos – geltona, žalia raudona https://youtu.be/82YOZX1c4jU

Grupės „Berželiai“ vaikai apie Lietuvą https://youtu.be/ySkAjIUPlAI

Grupės „Uosiukai“ vaikai sveikina Lietuvą su Vasario 16-ąja https://youtu.be/o6t2LdsRLH4

Grupės „Bangelės“ vaikų mintys apie Lietuvą https://youtu.be/4aQggRsOLh0

Akimirkos iš veiklų

                                  

Grupės „Žuvytės“ vaikų širdelės Lietuvai ir visiems Jums!