Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ veikia kūrybinių darbų parodos: parodų koridoriuose eksponuojami įstaigos vaikų piešiniai „Piešiu pasaką“ ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikų piešiniai „Aš – laimingas vaikas“, metodiniame centre eksponuojamos grupių „Eglaitės“, „Uosiukai“ ir „Ąžuoliukai“ vaikų sukurtos knygelės. Kviečiame apsilankyti!

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikų piešinių paroda „Aš – laimingas vaikas“   Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų piešinių paroda „Piešiu pasaką“    Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų piešinių paroda „Piešiu pasaką“    Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų sukurtų knygelių paroda    Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų sukurtų knygelių paroda    Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų sukurtų knygelių paroda       

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „IR MOČIUTĖ, IR MAMA, PASIDŽIAUGS
MANA SKARA“ NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „Ir močiutė, ir mama, pasidžiaugs mana skara“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką.
2. Paroda skirta Motinos dienai paminėti.
3. Parodą organizuoja Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“, Sodų g. 63, LT-00122, Palanga, telefonas (8 460) 43 410, elektroninis paštas darzelis@palangoszilvinas.lt, interneto svetainė www.palangoszilvinas.lt.
Parodos koordinatorė Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė.
Parodos organizavimo darbo grupė: Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, auklėtojos Aurelija Viskontaitė, Virginija Jašinskienė, Lina Miežetienė.
II. PARODOS TIKSLAS
 4. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų žodinės ir meninės kūrybos raišką, siekiant išreikšti savo dėmesingumą, pagarbą ir meilę močiutei, mamai.
III. PARODOS UŽDAVINIAI
5. Kūrybiškai taikyti įvairias meninės raiškos formas, technikas, medžiagas, kuriant skaras.
6. Sukurti žodinį palinkėjimą, sveikinimą močiutei arba mamai ir išradingai jį įkomponuoti į skarą.
7. Patirti kūrybos džiaugsmą.
8. Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
IV. PARODOS DALYVIAI
9. Parodoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir jų pedagogai.
V. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA
10. Parodai pateikiami kūrybiniai darbai – skaros su palinkėjimais, sveikinimais – gali būti sukurti įvairia technika (piešimas, tapymas, aplikavimas, štampavimas ir kt.), panaudojant įvairiausias medžiagas. Skarelių forma – trikampė, dydis, neviršijantis A3 formato popieriaus lapo.
11. Pristatomų darbų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas.
12. Parodai gali būti pateikiami individualūs arba kolektyviniai darbai.
13. Prie kiekvieno darbo turi būti pridėta dalyvio anketa (priedas Nr. 1).
14. Kūrybinius darbus pristatyti iki 2019 m. balandžio 29 d. į Palangos lopšelį-darželį „Žilvinas“, adresu Sodų g. 63, LT-00122 Palanga.
15. Darbai bus eksponuojami Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje nuo 2019 m. gegužės 2 d.
16. Kūrybiniai darbai nebus grąžinami.                
17. Išsamesnę informaciją apie parodą teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė telefonu (8 460) 30 578 arba elektroniniu paštu reda.pekiene@gmail.com
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Pedagogams, ruošusiems vaikus parodai, elektroniniu paštu bus išsiųsti padėkos raštai.
19. Informacija apie parodą bus skelbiama Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ interneto svetainėje www.palangoszilvinas.lt.
 
 
          Palangos miesto autobusų stotyje veikia Palangos savivaldybės ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda „Mes – Žemaitijos krašto vaikai“. Mažieji dailininkai savo piešiniuose atspindi Žemaitijos krašto vėliavos spalvas, gražėjančią Palangą, kasdienį gyvenimą, veiklą, gamtą, žmones. Parodoje eksponuojami ir lopšelio-darželio „Žilvinas“ ugdytinių Luko, Samantos, Elzės, Medeinės, Skaistės ir Anos Marijos darbai. Kviečiame apsilankyti.
Anos Marijos pasirodymas parodos atidarymo metu      
          2019 m. kovo 29 d. Palangos kurorto muziejuje vyko 5-asis Palangos miesto savivaldybės dainuojančių mokytojų festivalis. Jo organizatoriai – Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“ ir Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius. Festivalio tikslai: skatinti pedagogų domėjimąsi vokaline muzika, plėtoti kolektyvinį muzikavimą, sudaryti sąlygas kelti meninį lygį, koncertuoti. Renginyje dalyvavo pedagogų ansambliai iš Palangos lopšelių-darželių „Žilvinas“, „Pasaka“, „Gintarėlis“, „Ąžuoliukas“, „Nykštukas“, Palangos pradinės mokyklos ir „Baltijos“ pagrindinės mokyklos. Kolektyvai atliko po 2 dainas. Lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai laimėjo linksmiausio pasirodymo nominaciją.
      
2019 m. kovo 28 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų komanda dalyvavo 2019 m. respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ II-ojo etapo varžybose. Žaidynių organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Jo tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. I-asis etapas vyko lopšeliuose-darželiuose, po kurio buvo suformuojamos ugdytinių komandos, atstovausiančios savo įstaigą II-ajame etape. Palangoje šio etapo varžybos vyko sporto centre. Jose dalyvavo komandos iš lopšelių-darželių „Žilvinas“, „Pasaka“ ir „Gintarėlis“. Po azartiškų kovų išaiškėjo nugalėtojai: I-ąją vietą laimėjo „Gintarėlis“, „II-ąją – „Žilvinas“, o III-iąją – „Pasaka“. Dalyviai buvo apdovanoti organizatorių paruoštomis dovanomis. I-ąją vietą laimėjusi komanda iškovojo teisę dalyvauti III-ajame žaidynių etape – finaliniame laureatų renginyje.
Sveikiname lopšelio-darželio „Žilvinas“ komandą: Pauliną Rešetnikovą, Medeinę Rukšėnaitę, Elzę Balsytę, Rytį Rakauską, Arijų Kavolį, Gustą Labutį ir jų treneres: Modestą Abaravičiutę, Rūtą Korsakienę ir Daliją Budgenaitę už sėkmingą dalyvavimą žaidynėse.
          I                  

 

          2019 m. kovo 28 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ teatro trupė „Spindulėlis“ iš grupės „Eglaitės“ ir jų režisierės: priešmokyklinio ugdymo pedagogės Roma Pociuvienė ir Vida Vaišnorienė bei meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasakos“ teatrų festivalyje 2019“, skirtame Tarptautinei teatro dienai paminėti. Mažieji aktoriai festivalio dalyviams parodė spektaklį „Spindulėlio kelionė“ ir po to stebėjo kitų trupių pasirodymus.
                                                  
          2019 m. kovo 26 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų viktorina „Gamtos paslaptys“, skirta Žemės dienai paminėti. Komandos iš visų miesto lopšelių-darželių parodė po savo paruoštą prisistatymą ekologine tema, inscenizaciją arba pasakojimą apie aplinkos saugojimą ir puoselėjimą bei atliko didaktines užduotis apie parskridusius paukščius, pirmąsias pavasario gėles, žemės ir vandens telkinių švarą, taršą, šiukšlių rūšiavimą. Mūsų įstaigą sėkmingai atstovavo grupės „Perliukai“ vaikai: Medeinė Rukšėnaitė, Agota Zabitė, Ainė Stankevičiūtė, Rytis Rakauskas, Raigardas Ambroza ir Gustas Kazlauskas bei jų auklėtoja Modesta Abaravičiutė.
                             
          Kovo 21 d. švenčiama Pasaulinė Dauno sindromo diena, kurią mūvimos skirtingos kojinės, išreiškiant palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu ir jų šeimoms. Skirtingos kojinės reiškia kitoniškumą, tačiau jį nulemia tik viena chromosoma. Šiais metais Lietuvos žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija pakvietė visus dalyvauti socialinėje akcijoje „NenurašyOPalaikyk“, kuri skirta išreikšti paramą jautriai visuomenės ląstelei, plėsti tolerancijos ribas, mažinti atskirtį bei formuoti sveiką visuomenės požiūrį į žmones su šia negalia. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenė aktyviai prisijungė prie šios akcijos ir kovo 21 d. ne tik mūvėjo skirtingas kojines, bet ir įvairiomis dailės technikomis dekoravo kojinių trafaretus.
Dėkojame visai bendruomenei, vaikų šeimoms, kurios noriai įsijungė į šią iniciatyvą ir nepabūgo kovo 21 dieną pabūti kitokiais, kad visi kartu, mūvėdami kojines, puošdami jas, galvojote apie mūsų „saulės vaikučius“ ir išreiškėte nuoširdų dėmesį jiems.
                        54515382_256279188611930_2446104894365499392_n          
          2019 m. kovo 18 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko šventinis vaikų koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Ypač gausus žiūrovų būrys klausėsi vaikų dainuojamų dainelių apie tėvynę ir jos gražiąją gamtą, deklamuojamų eilėraščių apie gintarą ir keliones po Lietuvą, stebėjo mažųjų šokius bei ratelius.
Ana Marija deklamuoja eilėraštį apie Lietuvą. Jai padeda auklėtoja Rūta.   Mergaičių ansamblis „Smilgelės“   Eilėraštį deklamuoja Paulina ir Gabija   Grupės „Berželiai“ pasirodymas   Šoka grupė „Bangelės“   „Ką vadinam gimtine?“ – klausia mažieji dainorėliai.   „Šiandien šventė“, – iškilmingai pranešė grupės „Ąžuoliukai“ vaikai.   Mielų „kačiukų“ šokis   Grupės „Perliukai“ pasirodymas   „Žydi Lietuvoj gėlytės“      Emilis drąsiai uždainavo žemaičių tarme   Grupės „Uosiukai“ pasirodymas   Šokis su skėčiais      Augustė dainuoja apie „žvėrblį“   Grupės „Eglaitės“ pasirodymas   „Lietuvos šeima“   Šokis Lietuvai   Tau, Lietuvėle!

 

Dėkojame visiems Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ tėveliams ir seneliams, kurie, negailėdami šilčiausių žodžių ir margaspalvių gėlių žiedų,  pradžiugino įstaigos moteris Kovo 8-osios proga. Jūsų nuoširdus dėmesys „nuspalvino“ mūsų dieną pačiomis švelniausiomis ir gražiausiomis spalvomis.
Ačiū labai!