Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ netradiciškai paminėta Šeimos diena. Visi tėveliai buvo pakviesti kartu su savo vaikučiais pasportuoti nuotaikingose estafečių rungtyse, pasisukti linksmuose rateliuose, pažaisti judrius žaidimus ir kt. Kviečiame pasigrožėti akimirkomis iš renginio:

            

          Gegužės 13 d. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai dalyvavo netradiciniame edukaciniame užsiėmime apie neregių pasaulį. Bendraudami su VšĮ „Verslas ar menas“ vadove Egle Jokužyte ir atlikdami įvairias interaktyvias užduotis, vaikai pažino akimis nematomą pasaulį, susipažino su unikaliomis knygomis, kurios skaitomos skirtingais pojūčiais: rega, klausa, lytėjimu ir net uosle. Vaikai bandė suvokti iškiliąsias iliustracijas, Brailio raštu užrašytą tekstą. Didžiulį įspūdį paliko pažintis su nerege Vaida. Vaikai, klausinėdami jos apie neregių gyvenimą, stengėsi suprasti, ką jaučia nematantis žmogus. Tikime, kad tokie susitikimai vaikams ne tik suteikia bendravimo patirties su neįgaliais žmonėmis, bet ir ugdo empatiškumo, atjautos jausmus, suartina ir padeda atsikratyti baimių bei netolerancijos „kitokiam“.
          Vaikų mintys po edukacijos:
„Šiandien aš sužinojau, kad neregiai vaikšto su lazdele“. (Mantvydas)
„Kaip keista, kad žmogus gali matyti rankomis“. (Domantas)
„Man patiko atspėti rankomis paveikslėlius. Dar sužinojau, kad neregiui žmogui parduotuvėje apsipirkti padeda draugai“. (Rytis)
„Man labai įdomu buvo šiandien salėje, nes pirmą kartą pamačiau neregį“. (Smiltė)
„Man labai patiko jos telefonas, nes jis toks magiškas“. (Einoras)
„Man keistas telefonas, kad taip greitai kalba“. (Arijus)
„Aš galvojau, kad ta teta mokins mus skaityti tuo raštu. Norėčiau išmokti taip skaityti. Parodė raides. Keistas telefono skambutis“. (Kristupas)
„Įdomus pieštukas. Kaip jinai greitai rašo“. (Domas)
„Man patiko tas tušinukas ir patiko, kaip pasakojo apie baltąją lazdelę. Įdomu, kad jos namai išmanūs“. (Aušrinė)
„Bet kaip jie tais taškeliais skaito?“ (Haroldas)
 
(edukacija organizuota įgyvendinant prevencinę programą „Pažinkime vieni kitus ir būkime drauge“)
              
             
          PRIEMONĖS DĖL COVID-19 Ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo UGDYMO ĮSTAIGOSE atšaukus ekstremalią situaciją
 
        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės. Atsižvelgiant į tai, kad dominuojant Omikron atmainai ir esant labai aukštam visuomenės imunizacijos lygiui, netaikant beveik jokių pandemijos kontrolės priemonių, epidemiologinė situacija gerėja, šiuo metu tęsti ekstremalią situaciją nėra pagrindo.
   
         Tolesnės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonės
 
        Šiuo metu turimais duomenimis, COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti valdoma kaip kitos per orą plintančios užkrečiamosios ligos, todėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė priežiūra ir valdymas integruojami į gripo ir kitų ūmių virusinių kvėpavimo takų valdymo sistemą. Atsižvelgiant į tai, nuo 2022 m. gegužės 1 d. COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nebelaikoma ypač pavojinga infekcija, o perkeliama į pavojingų užkrečiamųjų ligų sąrašą. Kiti COVID-19 ligos valdymo aspektai, galiosiantys nuo 2022 m. gegužės 1 d., pateikiami žemiau.
 
          Izoliavimas
  
        Privalomas izoliavimas sergantiesiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nebebus taikomas. Gydytojo sprendimu pacientas bus laikomas pasveikusiu, jei 24 val. pacientas nebekarščiuos ir susilpnės kiti simptomai arba atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę. Iki pasveikimo, simptomus turintiems asmenims nerekomenduojama vykti į darbą, ugdymo įstaigą, kitas viešas žmonių susibūrimo vietas.
        Sąlytį turėjusių asmenų ir keliautojų izoliavimas nebus organizuojamas, nebent būtų pritaikytos atskiros priemonės plintant naujai pavojingai SARS-CoV-2 viruso atmainai.
 
         Ugdymo paslaugų organizavimas
 
        Nebelieka ugdymo paslaugų organizavimo būtinąsias sąlygas reglamentuojančių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų. Teikiant ugdymo paslaugas turi būti laikomasi visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) reikalavimų: Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012  m.  vasario  20  d.  įsakymu  Nr.  V-142  „Dėl  Lietuvos  higienos  normos  HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.
 
         Testavimas
 
       Periodinis profilaktinis testavimas savikontrolės testais ir aplinkos paviršių tyrimai ugdymo įstaigose nebebus vykdomi. Tačiau visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, galės pasiūlyti savikontrolės testus mokiniams atlikti individualiai, pagal poreikį (pvz., mokiniui ugdymo proceso metu pajutus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymius pasiūlyti išsitirti savikontrolės tikslais). Testuotis galės tik tie, kurie yra pateikę raštišką sutikimą. Esant poreikiui, greituosius antigeno testus savivaldybių visuomenės sveikatos biurams naudojimui ugdymo įstaigose iki šių mokslo metų pabaigos išduos Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija.
 
Visuomenės sveikatos specialistė Gintarė Glinskaitė

           2022 m. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ startavo respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022. Jo organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Į projektą įsijungė apie 400 Lietuvos ikimokyklinių įstaigų. Iki kovo mėnesio jose vyko įvairios fizinį vaikų aktyvumą skatinančios veiklos pagal organizatorių pateiktas virtualias pamokėles, o balandžio mėn. organizuoti įstaigų festivaliai – sportinės šventės. Tokie renginiai Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ įvyko balandžio 25-27 d. Visi įstaigos vaikai rungtyniavo estafetėse, žaidė judrius žaidimus, atliko kūrybines užduotis. Už dalyvavimą projekto dalyviai buvo apdovanoti organizatorių diplomais. III-iame projekto etape pačių vikriausių, greičiausių vaikų komanda, kuri bus sudaryta iš 5-6 metų 3 mergaičių ir 3 berniukų, atstovaus įstaigą respublikiniame festivalyje, kuris vyks birželio 5 d. 11 d. Palangos sporto centre.

Akimirkos iš įstaigos festivalio renginių:

               

          Minint Lietuvos krepšinio šimtmetį, patiems vyriausiems lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikams buvo organizuotos su krepšiniu susijusios veiklos. Balandžio 21 d. priešmokyklinukai lankėsi Palangos sporto centre, kur krepšinio trenerė Daiva Mažionienė  ne tik supažindino su centro aplinka, bet ir pakvietė sudalyvauti mini treniruotėje kartu su centro jaunųjų krepšininkų komanda „Atžalynas“. Begalinį susidomėjimą kėlė Marijampolės vyrų komandos „Marijampolės Sūduva“ treniruotė ir po to vykusi bendra foto sesija. Vaikai grįžo pilni teigiamų emocijų, įspūdžių ir labai susidomėję krepšiniu. Net po pietų miego kuo greičiau skubėjo į kiemą prie krepšinio lentos parungtyniauti tarpusavyje.
          Balandžio 22 d. grupių „Uosiukai“, „Berželiai“ ir „Žuvytės“ sportininkai susitiko sportinėje pramogoje, kur išmėgino savo įgūdžius estafetėse, kamuolio mėtymo rungtyse. „Blic turnyre“ skambėjo klausimai apie krepšinį, žymiausius Lietuvos krepšininkus. Renginio vedėja Dalija vos spėjo fiksuoti atsakymus, nes Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai – ne tik aktyvūs ir vikrūs, bet ir smalsūs, greiti, turintys daug žinių apie krepšinį. Juk jie – krepšinio šalies vaikai!

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė

         Akimirkos iš Palangos sporto centro:

          

       Akimirkos iš sportinės pramogos:

          

          Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – Velykas. Ruošdamiesi jai, vaikai visą savaitę puošė savo grupes, margino kiaušinius. Patys vyriausieji, eksperimentuodami lopšelio-darželio laboratorijoje, bandė įminti kiaušinių paslaptis, o lankydamiesi Palangos „Margučių alėjoje“, tyrinėjo velykinius raštus ir spalvas, kurios atspindėjo miesto partnerius iš kitų šalių. Abejingų nepaliko šventiniai rytmečiai „Atrieda vaikų Velykėlės“. Kieme organizuotos linksmos estafetės panaudojant margučius, įvairūs kiti velykiniai žaidimai.
          Akimirkos iš grupės „Drebulėlės“ šventės:
 
          Priešvelykinę savaitę Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ – pats didžiausias sambrūzdis: visi, pasitelkę pačias įvairiausias priemones ir technikas, margino kiaušinius. Juk Velykų šventė neįsivaizduojama be margučių. Nuo senų senovės lietuviams kiaušinis – tai gėrio, gyvybės, gamtos atgimimo simbolis. Tad ir margindami kiaušinius mažieji kalbėjosi apie džiaugsmą, gėrį, pavasarį atbundančią augmeniją, įvairius velykinius stebuklus. Atskubėję zuikiai (mokytojos Modesta ir Rita), surinko vaikų išpuoštus margučius ir, kol mažieji dailininkai ilsėjosi po svarbių darbų bei sočių pietų, jais papuošė kieme augančius medelius. Atsikėlusių vaikų laukė siurprizas – margučiais „pražydęs“ darželis.