Nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. Palangos ugdymo įstaigos dirbs kitaip
 
          Šalyje įsigaliojus karantinui, nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. Palangos švietimo bei ugdymo įstaigos dirbs kitaip.
          Ikimokyklinukai, priešmokyklinukai, pradinukai bei pagal socialinių įgūdžių ugdymo programas besimokantys specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniai mokysis įstaigose. Pradinių klasių mokiniai ne tik pertraukų, bet ir pamokų metu turės dėvėti veido kaukes ar kitas veido apsaugos priemones. Ugdymo įstaigose privalės būti užtikrinti valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas (toliau –saugumo reikalavimai). Svarbu: jei įstaigoje būtų patvirtintas COVID-19 atvejis ir kiltų koronaviruso išplitimo pavojus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti koreguojamas įstaigos darbas – ribojama visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos, veikla sustabdoma ir (ar) mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu arba stabdomas.
          Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokiniai bus mokomi nuotoliniu būdu.
          Neformalusis ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus keletą atvejų. Įstaigose, kuriose mokiniai mokosi kasdieniu būdu, pradinukams galima būrelių ir prailgintos dienos grupės veikla. Taip pat įstaigose galimi individualūs užsiėmimai, veiklos atvirose erdvėse (lauke). Galimi ir ne didesnės kaip 5 mokinių grupės užsiėmimai, jei mokytojas dirba tik toje įstaigoje ir tik su viena mokinių grupe. Tokių užsiėmimų metu privalu užtikrinti 10 kv. metrų plotą vienam besimokančiajam. Visais atvejais privalu užtikrinti saugumo reikalavimus.
          Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos bus vykdomos nuotoliniu būdu arba stabdomos, išskyrus kai mokymas vykdomas užtikrinant saugumo reikalavimus ne didesnėms kaip 5 žmonių grupėms bei patalpose, kuriose vykdomas mokymas, užtikrinamas 10 kv. metrų plotas vienam besimokančiajam.
          Švietimo pagalba (logopedo, psichologo ir kitų specialistų) įstaigoje gali būti teikiama tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti užtikrinant būtinąsias sąlygas, pagalba teikiama nuotoliniu būdu arba stabdoma.
          Nemokamas maitinimas. Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki karantino pabaigos nuotoliniu būdu besimokantiems mokiniams nemokamas maitinimas organizuojamas išduodant suformuotus sausus maisto davinius pagal nustatytas nemokamo maitinimo dienos normas ir kainas savaitei. Kontaktiniu būdu besimokantys mokinai maitinami ugdymo įstaigose.
          Mokyklos patalpose negali būti vykdomi renginiai, konferencijos, seminarų, stovyklų, švenčių, bendruomenės šventės, mokymai, sporto renginiai, veiklos uždarose erdvėse, kuriose galimas gyventojų susibūrimas.
          Svarbi informacija tėvams, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, nes karantino laikotarpiu tėvai gali nevesti vaikų į darželį ir už praleistas dienas mokestis nebus skaičiuojamas.
          Jeigu švietimo įstaigoje dėl koronaviruso plitimo grėsmės Administracijos direktoriaus įsakymu būtų paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to prireiktų prižiūrėti vaiką iki ketvirtos klasės imtinai arba pagal bendrojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia arba turintį specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, tuomet tėvai, globėjai, budintys globotojai ar dirbantys seneliai už vaiko priežiūrą galėtų gauti nedarbingumą ir ligos išmoką. Apie grupės, klasės ar visos įstaigos veiklos ribojimus tėvus informuotų švietimo įstaigų vadovai.
          Palangos sporto centre nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. užsiėmimai bus vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus individualius užsiėmimus, taip pat – užsiėmimus, organizuojamus atvirose erdvėse. Uždarose erdvėse užsiėmimai galimi, jei užtikrinamas 10 kv metrų plotas vienam besimokančiajam, mokytojas dirba tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje. Visais atvejais privalu užtikrint visus saugumo reikalavimus.
          Meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo etapo grupių užsiėmimai, išskyrus sporto renginius, galimi, jei užtikrinami saugumo reikalavimai.
          Aukšto meistriškumo sportininkams (dalyvaujantiems Lietuvos sporto šakų federacijų organizuojamose renginiuose – šalies čempionatuose, taurės varžybose, pirmenybėse ir kt.) gali būti organizuojamos sporto pratybos, individualūs (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimai, teikiami fizinio aktyvumo ar sporto specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo, užtikrinant saugumo reikalavimus.
          Draudžiama organizuoti komercinius ir nekomercinius kultūros, pramogų, sporto renginius, šventes, muges, festivalius ar kitą tam tikrą laiką trunkančius žmonių susibūrimus viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus aukšto meistriškumo sportininkų sporto pratybas.
          Aukšto meistriškumo sporto varžybos galės būti vykdomos tik be žiūrovų ir užtikrinant saugumo reikalavimus.
          Nuo lapkričio 9 d. iki karantino pabaigos Palangos miesto teritorijoje sporto ir fizinio aktyvumo veiklą vykdančios viešosios, privačios įstaigos, sporto klubai, asociacijos neformaliojo ugdymo programų ir sportininkų rengimo užsiėmimus privalo vykdyti nuotoliniu būdu, išskyrus sportininkų treniruotes, kurie dalyvauja šalies sporto federacijų organizuojamose renginiuose (šalies čempionatai, taurės varžybos, pirmenybės ir kt.), užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
 
Gerb. tėveliai,
 
           Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 5 d. vaikus atlydintys tėveliai (globėjai) į įstaigą neįleidžiami.
            Keičiasi vaikų priėmimas į grupes:
            – ryte, atvykus prie grupės korpuso, tėveliai (globėjai) susiskambina su grupės darbuotoju. Atidarius duris, vaikui pamatuojama temperatūra ir jis palydimas į grupę;
            – vakare, atvykus tėveliams (globėjams), vaikas išleidžiamas į namus iš lauko žaidimų aikštelės, o esant blogam orui, susiskambinus su grupės darbuotoju, vaikas aprengiamas ir palydimas iki korpuso durų.
            Gerbdami darbuotojų laiką ir darbą, prašome vaikus atvesti nuo 7.30 iki 8.30 val.
            Tikimės glaudaus ir supratingo bendradarbiavimo siekiant visiems būti sveikiems.
 
            Iškilus nesklandumams, skambinti telefonais:
(8 460) 43 410,
(8 618) 75 686,
(8 460) 54 235,
(8 460) 30 646.
 
„Aš – Moliūgas, aš – geltonas,
Pūpsau čia kaip tikras ponas.
 
Visapusiškai – naudingas,
Ypač! – lapkritį madingas“.

   I                                                I      

          Mokytis apie gamtą iš pačios gamtos daug įdomiau ir naudingiau nei iš paveikslėlių ar kitos medžiagos. Tokia informacija, kurią vaikai gali sužinoti aktyviai veikdami, labiau suprantama ir įsisavinama. Tad siekdami paskatinti mažuosius patyrinėti gyvąją gamtą iš labai arti, 2020 m. spalio 27-28 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ grupių „Bangelės“ ir „Berželiai“ vaikams buvo suorganizuotos edukacinės išvykos į „Dinozaurų parką“ (Radailiai, Klaipėdos r. sav.). Ten jie dalyvavo pažintinėse programose „Gyvosios gamtos beieškant“. Edukatorei padedant, vaikai aktyviai tyrinėjo parke gyvenančius gyvūnus, vabzdžius, augančius augalus. Susipažino su skrajūnais paukštukais, jų namelių įvairove, pamatė, kur gyvena voverytės, šikšnosparniai. Ieškodami skruzdėlyno sužinojo, kad kai kurie gyvūnai, vabalai yra saugomi Raudonojoje knygoje. Stebėjo, kaip gyvūnai prisitaiko prie klimato kaitos. Domėjosi prieš 65 milijonus metų išnykusių dinozaurų gyvenimu. Pasirodo, kad iš pažiūros gąsdinantys gyvūnai yra visai nebaisūs, o kaip tik – reikalingi ir atlieka tam tikrą svarbų vaidmenį. O kiek džiaugsmo sukėlė parke gyvenančios alpakos! Vaikai jas maitino, gėrėjosi jų išvaizda. Aplankė triušiukų miestelį, aiškinosi, kuo jie maitinasi, kaip juos laikyti, glostyti ir ko negalima daryti. 

                                              

 

Pasibeldė į langą
Rudenėlio daina.
Atkeliavo darželin
Vėl rugsėjo pirma.
Šypsos saulė nuo ryto,
Kiek akelių šviesių!
Labas rytas Jums sakom,
Čia bus gera, smagu!
          Akimirkos iš Rugsėjo 1-osios šventės:
                                          
Informacija tėveliams
dėl vaikų priėmimo į Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ grupes karantino metu
 
      1. Vaikai į įstaigą atvedami sveiki. Vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 ̊Ċ ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimas ir pan.) į įstaigą nepriimami.
     2. Vaikai į įstaigą atvedami per pagrindinius vartelius, kiti varteliai karantino laikotarpiu užrakinti. Į grupę vaikai atvedami per korpusų įėjimus.
     3. Atvykus į įstaigą, vaikams matuojama temperatūra, vertinama jų sveikatos būklė. Vaikų priėmimas į grupes ir jų sveikatos patikrinimas vyksta nuo 7.30 iki 8.30 val., vėliau korpusų durys užrakinamos. Prašome nevėluoti. Pavėlavus, skambinti telefonais (8 460) 43 410, (8 460) 54235.
     4. Tėveliai įstaigos teritorijoje ir patalpose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.). Įeidami į patalpas privalote dezinfekuoti rankas (dozatoriai su dezinfekciniu skysčiu prie įėjimo durų).
     5. Paaiškinti vaikams, kad neštis žaislų ar kitų priemonių iš namų į lopšelį-darželį šiuo laikotarpiu negalima.
     6. Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuosime Jus ir lauksime  kuo skubiau atvykstančių.
     7. Kiekvieną dieną įstaigoje organizuojama vaikų ugdomoji veikla ir maitinimas. Įstaigos nelankantiems vaikams vieną kartą per savaitę bus siunčiamos teminės užduotys, kurias atliks kartu su tėvais.
     8. Visos grupės veikia nuo 7.30 val. iki 18.00 val. Pailginto buvimo grupė karantino laikotarpiu neveiks.  
 
LAUKIAME JŪSŲ SUGRĮŽTANT!!!
Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“
administracija
 
        Nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki 2020 m. karantino pabaigos laikinoji vaikų priežiūros paslauga vykdoma Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ arba Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ patalpose nuo 7.30 val. iki 18.00 val.
          Laikinoji vaikų priežiūros paslauga teikiama, kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir yra pateikta darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbo) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės vaiko palikti namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.
          Dėl vaikų priežiūros paslaugos tėvai turi kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę el. paštu svietimas@palanga.lt siųsdami nustatytos formos prašymą (pridedama).
          Prašymas dėl laikinosios vaikų priežiūros nagrinėjamas ne ilgiau kaip 2 darbo dienas.
          Apie priimtą sprendimą Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius raštu informuoja laikinąją vaikų priežiūros paslaugą teikiančios švietimo įstaigos administraciją ir el. paštu tėvus.
 
Palangos miesto savivaldybės administracijos informacija
 
Gerbiami tėveliai, pedagogai, darbuotojai ir visi rėmėjai,
 
          Dėkojame už paramą lopšeliui-darželiui „Žilvinas“, kurią suteikėte praėjusiais metais pervesdami iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos. Jūsų paramos dėka gerėja vaikų ugdymosi sąlygos, kuriama patraukli ir saugi ugdymosi aplinka.
          Šiais metais planuojame įsigyti naujų lauko žaidimų įrenginių, todėl prašome ir šiemet padovanoti pajamų mokesčio dalį (1,2 proc.) mūsų įstaigai.
          Tai padaryti galite užpildę prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) iki 2020 m. liepos 1 d. Mūsų įstaigos rekvizitai: paramos gavėjas – Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“, įmonės kodas 190274183.
 
          Papildoma informacija
          Dėl COVID-19, VMI paslaugos teikiamos tik nuotoliniu būdu. Konsultacijos telefonu 1882 arba +370 5 260 5060.
          Papildomos konsultacijos pagal VMI aptarnavimo teritorijas teikiamos žemiau nurodytais telefonais pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
          Klaipėdos AVMI            8 46 474 419
                                                 8 46 474 402
                                                 8 44 641 369
                                                 8 44 440 253