Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. A1-428 „Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų pasitelkimo atliekant karantino laikotarpiu būtinas užduotis“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. A1-407 „Dėl direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A1-312 2 ir 3 punktų pakeitimo“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. A1-346 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. A1-322 „Dėl Palangos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklos organizavimo karantino laikotarpiu“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. A1-321 „Dėl pavedimo Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigoms“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-316 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Palangos miesto savivaldybėje“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-313 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-312 „Dėl pavedimo Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigoms“

2020 m. kovo 11 d. Lietuva šventė Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį.
Šiai šventei paminėti visi Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai buvo pakviesti įvairiomis dailės technikomis kurti tautines juostas.
Kviečiame pasigrožėti vaikų darbeliais.
Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Uosiukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Uosiukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Kriauklytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Kriauklytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Kriauklytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Bangelės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Bangelės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Bangelės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Bangelės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Ąžuoliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Ąžuoliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Ąžuoliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Žuvytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Žuvytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Žuvytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Žuvytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Drebulėlės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Drebulėlės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Drebulėlės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Eglaitės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Eglaitės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Gintarėliai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Gintarėliai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Berželiai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Berželiai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Berželiai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Berželiai“ vaikų kurtos juostos   Paroda „Kuriu juostą Lietuvai“    Paroda „Kuriu juostą Lietuvai“   Paroda „Kuriu juostą Lietuvai“   

          Sekmadienį, kovo 15 d., posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija aptarė, kokių priemonių būtina imtis bei kaip organizuoti darbą nuo pirmadienio, kovo 16 d., kuomet šalyje bus įvestas karantinas. Posėdyje svarstyti klausimai dėl gyventojų judėjimo per sieną ir šalies viduje, dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos, dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo, dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo bei dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo.

          Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo. Palangoje visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo ir kita veikla stabdoma nuo kovo 16 d. Apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu informacija bus pateikta per TAMO sistemą. Švietimo įstaigų patalpose draudžiama organizuoti posėdžius, pasitarimus ir kitus darbo susitikimus, o esant būtinybei pasitarimus vykdyti nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu). Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai privalo sudaryti sąlygas švietimo įstaigų darbuotojams (pedagogams ir kt.) jų funkcijas atlikti kitoje negu yra jų darbovietė vietoje, taikyti nuotolinį darbą ir (arba) atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją, vadovaujantis Darbo kodekso 113 straipsniu, koreguoti darbuotojų darbo laiko režimą.

         Vaikų priežiūra išimtinais atvejais, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz., vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.) karantino laikotarpiu vykdoma Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ patalpose. Dėl vaikų priežiūros išimtinais atvejais tėvai turi kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę siųsdami laisvos formos prašymą el. paštu Laima.Valuziene@palanga.lr arba kreipiasi telefonu 8 620 692 75. Prašyme turi būti nurodytas vaiko vardas, pavardė, ugdymo įstaiga ir priežastys, dėl kurių vaiko priežiūros karantino laikotarpiu negalima užtikrinti namuose. Jeigu apie tokius atvejus informuojama telefonu, faktines aplinkybes surašo Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė.

        Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, esant būtinybei, bus teikiama laikinoji vaikų priežiūra bei sudarytos tinkamos vaikų priežiūrai sąlygos (t. y. parengtos poilsio ir žaidimų patalpos, sudarytas darbuotojų grafikas, kurie į darbo vietą atvyktų per 30 min. ir kt). Vaiko priežiūros karantino laikotarpiu maitinimu rūpinasi vaiko tėvai, o nesant galimybės – Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo

Koronaviruso informacija 1808

Nuoširdžiai atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir tikimės Jūsų supratimo.

          2020 m. kovo 5 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ buvo švenčiama Kaziuko mugė. Šauni Kazimiero šeima pakvietė visus šventės dalyvius ne tik parduoti savo rankomis pagamintus darbelius, pirkti  iš kitų prekiautojų, bet ir smagiai pašokti, padainuoti bei pažaisti. Besibaigiant šventei, visi skaičiavo savo pinigėlius. Daugiausiai suprekiavusi grupė „Žuvytės“ laimėjo versliausios grupės nominaciją. Visos kitos grupės buvo apdovanotos riestainiais ir diplomais. Vieni tapo išradingiausiais, kiti – originaliausiais, dar kiti – linksmiausiais, šauniausiais arba kūrybiškiausiais.
                                    

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:

tel. nr. 8 5 2124098

el. paštu info@nvsc.lt arba  užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos: http://www.smm.lt/web/lt/del-koronavirusohttps://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.

 

          2020 m. vasario 27 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ įvyko Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomo projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ I-ojo etapo festivalis. Įvairiose rungtyse savo jėgas išbandė 109 įstaigos vaikai, jiems talkino 29 mokytojai, auklėtojų padėjėjai, specialistai. Kovo mėn. Klaipėdoje vyks II-ojo etapo festivalis, kuriame mūsų lopšelį-darželį „Žilvinas“ atstovaus 6 vaikų komanda iš grupių „Uosiukai“ ir „Bangelės“ bei jų mokytojos Dalija Budgenaitė ir Rita Nenartėnienė. Komandos, laimėjusios regioninius etapus, varžysis finaliniuose festivaliuose, kurie vyks gegužės mėn.
          Projekto organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija.
                                                                                                      
Vasario 25 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ tradiciškai šurmuliavo Užgavėnių persirengėliai
„Šalta žėima, štiš ėš kėima…“.

                                                         

          Vasario 17-21 dienomis Palangos lopšelyje-darželyje ,,Žilvinas“ aidėjo vaikų juokas ir  klegesys. Visą savaitę linksmai šurmuliavo renginiai, skirti įstaigos veiklos 30-ties metų sukakčiai paminėti. Pirmadienį kiekvienoje grupėje duris atvėrė gimtadienio dirbtuvėlės. Vaikai gamino šventines dekoracijas ir puošė savo aplinką. Buvo atidaryta vaikų meninių darbelių paroda „Mano svajonių darželis“. Antradienį, bičiulystės dieną, laikinai įrengtame kino teatre „Draugystė“ visi stebėjo nuotaikingus animacinius filmukus. Trečiadienį vyko akcija „Pasveikinkim vieni kitus“. Visa bendruomenė sveikino vieni kitus, užrašydami ar nupiešdami savo sveikinimą, palinkėjimą ant gimtadienio sienos. Štai keletas vaikų ir tėvelių sveikinimų ir palinkėjimų:
          – Linkime darželiui skanaus torto, begalinės kantrybės auklėtojoms ir visokių kitų gerų dalykų!
          – Sveikiname visus! Mažus ir didelius!  Prisiminsiu aš visus!  Kad darželis būtų laimingas ir turėtų daug žaislų!
          – Saulėtų dienų, kupinų vaikų šypsenų ir juoko!
          – Daug linksmų vaikų, daug besišypsančių auklėtojų!
          – „Žilvino “ darželis Palangos miestelyje, „Žilvino“ darželis – tai antri namai!
          – Dėkingi Jums už mūsų vaikučių auklėjimą ir atsidavimą!
          Ketvirtadienį vyko linksmybės vaikams „Gimtadienio fiesta“. Vaikai, kartu su Karlsonu ir Freken Bok, šoko, dainavo, sakė linkėjimus darželiui, žaidė balionais. Visos šventinės savaitės renginius užbaigė penktadienį vykusi bendruomenės šventė „Su gimtadieniu, darželi!“, į kurią su nuoširdžiais sveikinimais, linkėjimais ir dovanomis atskubėjo gausus būrys svečių: buvusi įstaigos direktorė Regina Lelienė, Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas, administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė, Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė ir vyriausioji specialistė Vilma Varpiotienė, Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktorė Vilma Želvienė, Palangos Lions moterų klubo atstovės, miesto ikimokyklinių įstaigų direktorės, buvę darbuotojai, tėvų atstovai. Ilgamečiams darbuotojams įteiktos padėkos už nuveiktus prasmingus darbus. Ypač visus pradžiugino savivaldybės administracijos dovana – 1500 eurų lauko įrenginiui įsigyti. Visi renginio dalyviai stebėjo šiltus, nuotaikingus vaikų, mokytojų ir tėvelių pasirodymus, klausėsi jų išsakytų minčių apie darželį,  svajones ir palinkėjimų, kad lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ būtų gera, šilta, įdomu, kad kiekvienas visa savo širdimi jaustų tai, ką sako mūsų simbolinis šūkis – „Mes kartu ir mums visiems smagu!“.
 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Miežetienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė
Su vaikais pramogavo Karlsonas ir Freken Bok   Vaikai sveikina darželį                                                                        Romantiškas mokytojų pasirodymas   Nuoširdumu dvelkė Smiltės ir Miglės šeimos pasirodymas   Regina Lelienė ir Rasa Jurgutienė džiaugėsi jubiliejine įstaigos veiklos sukaktimi    Sveikina mero pavaduotojas R. A. Mikalkėnas   Su gimtadieniu, darželi!   
2020 m. vasario 16 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mergaičių vokalinis ansamblis ir mokytoja Valdonė Juozapavičienė pasveikino miesto bendruomenę, dalyvaudama Palangos kultūros ir jaunimo centro organizuotame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimo koncerte Šventosios pagrindinėje mokykloje.
      
          2020 m. vasario 14 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai dalyvavo seminare „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“, kurį organizavo respublikinė ikimokyklinio  ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Lektorė – asociacijos prezidentė Audronė Vizbarienė supažindino, kaip tikslingai ir kūrybiškai organizuoti vaikų fizinį ugdymą, kaip pačiam pedagogui mėgautis tuo, ką daro ir pasiekti puikių rezultatų, ką privalu nusimatyti fizinio ugdymo programose.
          Respublikinį projektą „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“ respublikinė ikimokyklinio  ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija pradėjo vykdyti 2019 m. liepos mėn. Jis bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Projekto tikslas – tobulinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų profesinę kvalifikaciją, suteikti žinių bei įgūdžių 1–7 metų vaikų fizinio ugdymo srityje, formuoti teigiamą požiūrį į fizinį aktyvumą bei didinti motyvaciją dirbti.