Su vaikais, kuriems Švietimo pagalbos tarnybos (ar pedagoginės psichologinės tarnybos) specialistai nustatė specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendavo teikti specialiąją pedagoginę pagalbą, dirba specialiosios pedagogės Laimutė Butlerienė ir Žydrūnė Verygienė.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

- vertina vaiko suvokimo, mąstymo, dėmesio, atminties, smulkiosios motorikos ir kt. gebėjimus, analizuoja kylančius ugdymosi sunkumus, priežastis,

- rengia vertinimo išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia ją Mokyklos vaiko gerovės komisijai, esant būtinybei, nukreipia kompleksiniam gebėjimų vertinimui Palangos Švietimo pagalbos tarnyboje,

- rengia individualias, pogrupines ar grupines sutrikusių funkcijų lavinimo programas,

- veda grupinius, pogrupinius ar individualius užsiėmimus priklausomai nuo amžiaus, sutrikimų pobūdžio ir kt.,

- konsultuoja tėvus (globėjus), mokytojus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais, rengia pranešimus, straipsnius ir kt.        

Specialiųjų pedagogų darbo grafikai:

Laimutė Butlerienė

Pirmadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val., 14.30-15.36 val., 16.00-16.54 val.;

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val., 12.42-14.30 val., 15.36-16.00 val., 16.54-17.24 val. 

Antradienis, ketvirtadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 14.30-15.36 val., 16.00-16.54 val.;

netiesioginio darbo valandos – 12.42-14.30 val., 15.36-16.00 val., 16.54-17.24 val.

Trečiadienis, penktadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val.; 9.00-12.12 val. (trečiadienį), 9.00-11.00 val. (penktadienį);

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val.

Konsultacijų laikas:

Tėvams – pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 8.45-9.00 val.

Mokytojams – antradieniais 13.00-14.30 val.

Žydrūnė Verygienė

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 10.00-12.12 val.,14.00-15.36 val., 15.54-16.24 val.;

netiesioginio darbo valandos – 12.42-14.00 val., 15.36-15.54 val., 16.24-17.00 val.

Ketvirtadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val., 14.00-15.18 val.;

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val., 12.42-14.00 val., 15.18-17.12 val.

Penktadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val.; 9.00-12.12 val.;

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val., 12.42-14.18 val.

Konsultacijų laikas:

Tėvams – ketvirtadieniais 8.42-9.00 val., 15.18-16.00 val.

Mokytojams – antradieniais, ketvirtadieniais 13.00-14.00 val.

← grįžti atgal