Su vaikais, kuriems Švietimo pagalbos tarnybos (ar pedagoginės psichologinės tarnybos) specialistai nustatė specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendavo teikti specialiąją pedagoginę pagalbą, dirba specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

– vertina vaiko suvokimo, mąstymo, dėmesio, atminties, smulkiosios motorikos ir kt. gebėjimus, analizuoja kylančius ugdymosi sunkumus, priežastis,

– rengia vertinimo išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia ją Mokyklos vaiko gerovės komisijai, esant būtinybei, nukreipia kompleksiniam gebėjimų vertinimui Palangos Švietimo pagalbos tarnyboje,

– rengia individualias, pogrupines ar grupines sutrikusių funkcijų lavinimo programas,

– veda grupinius, pogrupinius ar individualius užsiėmimus priklausomai nuo amžiaus, sutrikimų pobūdžio ir kt.,

– konsultuoja tėvus (globėjus), mokytojus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais, rengia pranešimus, straipsnius ir kt.        

Specialiojo pedagogo darbo grafikas:

Žydrūnė Verygienė

Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, penktadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val.

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val., 12.42-14.54 val.

Trečiadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val., 14.00-15.36 val., 16.00-16.54 val.

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val., 12.42-14.00 val., 15.36-16.00 val.

Konsultacijų laikas:

Tėvams – trečiadieniais 13.00-14.00 val.

Mokytojams – antradieniais 12.42-14.42 val.

← grįžti atgal