Vaikams, kuriems Švietimo pagalbos tarnyboje (ar pedagoginėje psichologinėje tarnyboje) nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, pagalbą teikia specialiosios pedagogės Laimutė Butlerienė ir Erika Ambrozienė.
         
          Specialiojo pedagogo funkcijos:
- vertina vaiko suvokimo, mąstymo, dėmesio, atminties, smulkiosios motorikos ir kt. gebėjimus, analizuoja kylančius ugdymosi sunkumus, priežastis,
- rengia vertinimo išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia ją Mokyklos vaiko gerovės komisijai, esant būtinybei, nukreipia kompleksiniam gebėjimų vertinimui Palangos Švietimo pagalbos tarnyboje,
- rengia individualias, pogrupines ar grupines sutrikusių funkcijų lavinimo programas,
- veda grupinius, pogrupinius ar individualius užsiėmimus priklausomai nuo amžiaus, sutrikimų pobūdžio ir kt.,
- konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais, rengia pranešimus, straipsnius ir kt.        
       
          Specialiųjų pedagogų darbo grafikai
 
Laimutė Butlerienė
Pirmadienis:
konsultacijų laikas – 8.00-9.06 val.
 
Antradienis, ketvirtadienis:
darbas su vaikais – 14.30-15.36 val., 16.00-17.06 val. (antradienį), 16.00-17.00 val. (ketvirtadienį);
konsultacijų laikas – 15.36-16.00 val.
 
Trečiadienis, penktadienis:
darbas su vaikais – 8.00-8.42 val.; 9.00-12.12 val. (trečiadienį), 9.00-11.06 val. (penktadienį);
konsultacijų laikas – 15.36-16.00 val.
 

← grįžti atgal