Vaikams, kuriems Švietimo pagalbos tarnyboje (ar pedagoginėje psichologinėje tarnyboje) nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, pagalbą teikia specialiosios pedagogės Žydrūnė Verygienė ir Vaida Viščiūnienė.

         Specialiojo pedagogo funkcijos:
  • vertina vaiko suvokimo, mąstymo, dėmesio, atminties, smulkiosios motorikos ir kt. gebėjimus, analizuoja kylančius ugdymosi sunkumus, priežastis,
  • rengia vertinimo išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia ją Mokyklos vaiko gerovės komisijai, esant būtinybei, nukreipia kompleksiniam gebėjimų vertinimui Palangos Švietimo pagalbos tarnyboje,
  • rengia individualias, pogrupines ar grupines sutrikusių funkcijų lavinimo programas,
  • veda grupinius, pogrupinius ar individualius užsiėmimus priklausomai nuo amžiaus, sutrikimų pobūdžio ir kt.,
  • konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais, rengia pranešimus, straipsnius ir kt.        
         Konsultacijų laikas:
 
Žydrūnė Verygienė:
pirmadieniais-penktadieniais 8.42-9.00 val.;
pirmadieniais, antradieniais 13.00-14.00 val.;
trečiadieniais-penktadieniais 12.00-12.30 val.
 
 
Vaida Viščiūnienė - antradieniais ir penktadieniais 15.40-16.00 val.   

← grįžti atgal