Vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (fonetinį kalbėjimo, fonologinį kalbos ar sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, žymų, vidutinį ar nežymų kalbos neišsivystymą, sulėtėjusią kalbos raidą), logopedo pagalbą teikia vyresnioji logopedė Erika Ambrozienė, logopedė metodininkė Dalija Budgenaitė, logopedė Vaida Viščiūnienė.
 
           Logopedo funkcijos: 
  • vertina vaikų tarties, žodyno, gramatinės sandaros, rišliosios kalbos, girdimojo suvokimo gebėjimus, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui,
  • rengia tyrimo išvadą, teikia Mokyklos vaiko gerovės komisijai tvirtinti,
  • rengia individualias ar pogrupines (grupines) kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, koregavimo programas,
  • veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį,
  • konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus) kalbos ugdymo klausimais, rengia ir skaito pranešimus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais.
          Konsultacijų laikas:
 
Erika Ambrozienė:
pirmadieniais-penktadieniais 8.42-9.00 val.;
pirmadieniais 13.40-14.00 val.;
antradieniais-penktadieniais 12.15-12.50 val.
 
Dalija Budgenaitė – pirmadieniais ir antradieniais 17.40-18.00 val.
 
Vaida Viščiūnienė – pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 15.40-16.00 val.
                                 
← grįžti atgal