Vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (fonetinį kalbėjimo, fonologinį kalbos ar sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, žymų, vidutinį ar nežymų kalbos neišsivystymą, sulėtėjusią kalbos raidą), logopedo pagalbą teikia logopedės: Erika Ambrozienė, Laimutė Butlerienė ir Dalija Budgenaitė.
 
           Logopedo funkcijos: 
vertina vaikų tarties, žodyno, gramatinės sandaros, rišliosios kalbos, girdimojo suvokimo gebėjimus, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui,
- rengia tyrimo išvadą, teikia Mokyklos vaiko gerovės komisijai tvirtinti,
- rengia individualias ar pogrupines (grupines) kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, koregavimo programas,
- veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį,
- konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus) kalbos ugdymo klausimais, rengia ir skaito pranešimus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais.
         
          Logopedų darbo grafikai
 
Erika Ambrozienė
Pirmadienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis:
darbas su vaikais – 8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val.;
konsultacijų laikas – 8.42-9.00 val., 12.12-12.54 val.
 
Antradienis:
darbas su vaikais – 8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val., 14.00-15.36 val., 15.54-16.48 val.;
konsultacijų laikas – 8.42-9.00 val., 13.36-14.00 val., 15.36-15.54 val.
 
Laimutė Butlerienė
Pirmadienis:
konsultacijų laikas – 9.06-10.36 val.
 
Antradienis, ketvirtadienis:
darbas su vaikais – 8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val.;
konsultacijų laikas – 8.42-9.00 val.
 
Trečiadienis:
darbas su vaikais – 14.30-15.36 val., 16.00-17.00 val.;
konsultacijų laikas – 15.36-16.00 val.
 
Penktadienis:
darbas su vaikais – 11.06-12.12 val.
 
Dalija Budgenaitė
Pirmadienis, antradienis, trečiadienis:
darbas su vaikais –  8.00-8.42 val., 9.00-12.06 val.;
konsultacijų laikas – 8.42-9.00 val., 12.06-13.00 val. (pirmadienį), 12.06-12.36 val. (antradienį), 12.06-12.30 val. (trečiadienį).
 
Ketvirtadienis, penktadienis:
darbas su vaikais – 8.00-8.42 val., 9.06-10.24 val.;
konsultacijų laikas – 8.42-9.06 val.
 
                                 
← grįžti atgal