Vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (fonetinį kalbėjimo, fonologinį kalbos ar sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, žymų, vidutinį ar nežymų kalbos neišsivystymą, sulėtėjusią kalbos raidą), logopedo pagalbą teikia logopedės: Erika Ambrozienė, Laimutė Butlerienė ir Dalija Budgenaitė.

Logopedo funkcijos: 

vertina vaikų tarties, žodyno, gramatinės sandaros, rišliosios kalbos, girdimojo suvokimo gebėjimus, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui,

- rengia tyrimo išvadą, teikia Mokyklos vaiko gerovės komisijai tvirtinti,

- rengia individualias ar pogrupines (grupines) kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, koregavimo programas,

- veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį,

- konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus) kalbos ugdymo klausimais, rengia ir skaito pranešimus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais.

Logopedų darbo grafikai:

 

Erika Ambrozienė

Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, penktadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos  8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val.;

netiesioginio darbo valandos  8.42-9.00 val., 12.42-15.12 val. (pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais), 12.42-14.00 val. (penktadieniais).

Trečiadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos  8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val., 14.00-15.36 val., 16.00-16.54 val.;

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val., 12.42-14.00 val., 15.36-16.00 val.

Konsultacijų laikas:

Tėvams – trečiadieniais 13.00-14.00 val.

Mokytojams – antradieniais 12.42-14.42 val.

 

Laimutė Butlerienė

Antradienis, ketvirtadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val.;

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val.

Trečiadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 14.30-15.36 val., 15.54-16.48 val.;

netiesioginio darbo valandos – 12.42-14.30 val., 15.36-15.54 val., 16.48-17.18 val.

Penktadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos –11.00-12.12 val.;

netiesioginio darbo valandos  12.42-15.30 val.

Konsultacijų laikas:

Tėvams – antradieniais, ketvirtadieniais 8.45-9.00 val.

Mokytojams – trečiadieniais 13.30-14.30 val.

 

Dalija Budgenaitė

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val., 9.00-12.12 val.;

netiesioginio darbo valandos – 8.42-9.00 val., 12.42-14.30 val. 

Ketvirtadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 8.00-8.42 val., 9.00-10.18 val.;

netiesioginio darbo valandos  8.42-9.00 val.

Penktadienis:

tiesioginio darbo su vaikais valandos – 11.18-12.12 val., 14.30-15.18 val.;

netiesioginio darbo valandos – 12.42-14.30 val.

Konsultacijų laikas:

Tėvams – antradieniais 13.48-14.30 val.

Mokytojams –pirmadieniais, trečiadieniais 13.30-14.12 val.                                 

← grįžti atgal