Logopedai teikia pagalbą vaikams, kuriems nustatytas kalbėjimo ir kalbos sutrikimas: fonetinis kalbėjimo sutrikimas, fonologinis kalbos sutrikimas, žymus, vidutinis ar nežymus kalbos neišsivystymas, sulėtėjusi kalbos raida, sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimas.

          Funkcijos: 

  • vertina vaikų tarties, žodyno, gramatinės sandaros, rišliosios kalbos, girdimojo suvokimo gebėjimus, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui,
  •  rengia tyrimo išvadą, teikia Mokyklos vaiko gerovės komisijai tvirtinti,
  •  rengia individualias ar pogrupines (grupines) kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, koregavimo programas, planus;
  •  veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį,
  •  konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus) kalbos ugdymo klausimais, rengia ir skaito pranešimus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais.

              

← grįžti atgal