Vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (fonetinį kalbėjimo, fonologinį kalbos ar sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, žymų, vidutinį ar nežymų kalbos neišsivystymą, sulėtėjusią kalbos raidą), logopedo pagalbą teikia logopedės: Erika Ambrozienė, Laimutė Butlerienė, Dalija Budgenaitė, Rita Oniūnienė ir Vaida Viščiūnienė.
 
           Logopedo funkcijos: 
  • vertina vaikų tarties, žodyno, gramatinės sandaros, rišliosios kalbos, girdimojo suvokimo gebėjimus, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui,
  • rengia tyrimo išvadą, teikia Mokyklos vaiko gerovės komisijai tvirtinti,
  • rengia individualias ar pogrupines (grupines) kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, koregavimo programas,
  • veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį,
  • konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus) kalbos ugdymo klausimais, rengia ir skaito pranešimus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais.
          Konsultacijų laikas:
 
Erika Ambrozienė:
pirmadieniais-penktadieniais 8.45-9.00 val.;
pirmadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais 12.15-12.50 val.;
antradieniais, trečiadieniais 13.30-14.15 val.
 
Laimutė Butlerienė:
antradieniais, ketvirtadieniais 8.45-9.00 val.;
trečiadieniais 15.40-16.00 val.;
 
Dalija Budgenaitė:
pirmadieniais-penktadieniais 8.45-9.00 val.;
pirmadieniais-trečiadieniais 12.10-12.30 val.
 
Rita Oniūnienė – trečiadieniais 8.45-9.00 val.
 
Vaida Viščiūnienė – pirmadieniais, trečiadieniais 15.40-16.00 val.
                                 
← grįžti atgal