Menu Close

Mažieji talentai respublikiniame konkurse „Viru viru košę“

          Vasario 19 d. lopšelio-darželio „Žilvinas“ solistė Monika Gasaparvičiūtė, skaitovas Jonas Zabitis, instrumentinis ansamblis „Tauškutis“ ir šokių grupė „Smilgelės“ kartu su savo mokytojomis Valdone Juozapavičiene bei Vitalija Venclovaite dalyvavo Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos skyriaus ir ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugijos organizuotame respublikiniame ikimokyklinių įstaigų mažųjų talentų festivalyje – konkurse „Viru viru košę“. Visų dalyvių pasirodymus komisija vertino balais. Laureatais tapo tie, kurie surinko 8,5-10 balų. Tad instrumentinis ansamblis „Tauškutis“ ir solistė Monika Gasparavičiūtė, surinkę po 9,5 balus, tapo laureatais ir buvo pakviesti dalyvauti laureatų koncertuose, kurie vyks balandžio mėnesį Kauno miesto muziejuje. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais bei pakviesti į ekskursiją, kurioje turėjo galimybę susipažinti su Kauno mieto muziejaus ekspozicijomis.
Konkurse skaitovas Jonas Zabitis žemaitiškai padeklamavo R. Narbutaitės eilėraštį „Katėns i katienė“.     Šokių grupė „Smilgelės“     Solistė Monika Gasparavičiūtė ir jos mokytoja Valdonė Juozapavičienė     Instrumentinis ansamblis „Tauškutis“     Ekskursija po Kauno miesto muziejų     Ekskursija po Kauno miesto muziejų     Ekskursija po Kauno miesto muziejų     Ekskursija po Kauno miesto muziejų     Ekskursija po Kauno miesto muziejų
Skip to content