Menu Close

„Liejas žodžiai iš širdelės Lietuvos šalelei“

          Vasario 18 dieną lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko eilėraščių deklamavimo konkursas „Liejas žodžiai iš širdelės Lietuvos šalelei“. Jame dalyvavo ir svečiai iš lopšelio-darželio „Gintarėlis“ „Kodėlčiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių. Renginį vedusios pedagogės Angelė Tranizienė ir Valdonė Juozapavičienė kvietė vaikus deklamuoti lietuvių autorių eilėraščius Lietuvai, gimtinei, mylimam miestui Palangai. Mažuosius skaitovus vertinusi komisija patiems talentingiausiems skyrė nominacijas, o visiems konkurso dalyviams ir juos ruošusiems pedagogams lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė įteikė padėkos raštus.

Lopšelio-darželio „Žilvinas“ koridorius ir salę papuošė gėlės ir Lietuvos vėliavos spalvomis pasipuošę drugeliai, kuriuos kūrė visa bendruomenė: vaikai kartu su tėveliais, pedagogai bei kiti darbuotojai. Tai mūsų dovana Lietuvai.     Renginys prasidėjo nuo Lietuvos himno giedojimo.     Milenai iš lopšelio-darželio „Gintarėlis“ įteikta raiškiausiai padeklamuoto eilėraščio nominacija (J. Marcinkevičius „Tai gražiai mane augino“).       Aurūnė iš lopšelio-darželio „Gintarėlis“ padeklamavo vieną iš ilgiausių konkurse sklambėjusių eilėraščių (O. Pučeina „Lietuva“).     Meilinai iš „Uosiukų“ grupės Vytės Nemunėlio eilėraštį „Kur gyvena mėnulis?“ padėjo deklamuoti auklėtoja Lilija.     Augustė iš „Eglaičių“ gr. drąsiai deklamavo A. Matučio eilėraštį „Tau, vaikuti, dovanoju“.     Linas iš „Kriauklyčių“ gr., padeklamavęs Vytės Nemunėlio eilėraštį „Myliu aš Lietuvą“, sulaukė daugiausiai plojimų.     Labai susikaupusi Kornelija iš „Žuvyčių“ gr. deklamavo E. Vaitkaus eilėraštį „Žuvytė“.     Milana iš „Žuvyčių“ gr. eilėraštį deklamavo Palangai (G. Griškevičius „Palangos sūpuoklėse“).     Pilietiškiausią eilėraštį padeklamavo Jonas iš „Žuvyčių“ gr. (J. Ožeraitytė „Mes – anūkai Gedimino“).     Egidijus iš „Berželių“ gr. užtikrintai deklamavo J. Nekrošiaus eilėraštį „Gimtinė – tai mes“.     Ieva iš „Ąžuoliukų“ gr. suintrigavo deklamuodama J. Strielkūno eilėraštį „Kas?“.     Išraiškingiausiai eilėraštį deklamavo Evelina iš „Žuvyčių“ gr. (J. Ulinskienė „Mylima šalelė“).     S. Nėries eilėraštį „ Lietuva laisva“ padeklamavo Bernardas iš „Berželių“ gr.     Aurilė iš „Ąžuoliukų“ gr. padeklamavo nuotaikingą J. Erlicko eilėraštį „Mano piešinys“.     Žemaičių tarme deklamavęs R. Narbutaitės „Katėns i katienė“, visus prajuokino Jonas iš „Berželių“ gr.      Pati mažiausia ir drąsiausia – Gabija iš „Uosiukų“ grupės. Padeklamavusi A. E. Puišytės „Lietuva“,  ji pelnė visų žiūrovų simpatiją.      „Žilvino“ solistė Monika ir jos mokytoja Valdonė dovanojo visiems dainelę apie žvirblį.     Pasirodo „Žilvino“ instrumentinis ansamblis „Tauškutis“.     Pasirodo „Žilvino“ instrumentinis ansamblis „Tauškutis“     Sveikiname Lietuvą!     Dėkojame už Lietuvos laisvę!

Skip to content