Menu Close

,,Trys karaliai” lopšelyje-darželyje ,,Žilvinas”

          2015 m. sausio 7-ąją dieną tradiciškai į lopšelį-darželį „Žilvinas“  atkeliavo Trys karaliai (auklėtoja R. Nenartėnienė, judesio korekcijos pedagogės V. Venclovaitė ir E. Stanaitytė).  Angeliuko Ievutės („Ąžuoliukų“ grupė) nešama stebuklinga kelrodė žvaigždė vedė tris išminčius – Kasparą, Merkelį ir Baltazarą – į visas darželio grupes, specialistų, administracijos, kitų darbuotojų kabinetus. Pasakodami kūdikėlio Jėzaus gimimo istoriją, dalinosi savo karališkomis dovanomis: mira (kvapniumi aliejumi), auksu (grūdais) ir smilkalais, linkėjo visiems sveikatos, ramybės, santarvės ir džiaugsmo. Kartu ragino atsisveikinti su šv. Kalėdų šventėmis bei nupuošti eglutes. Nuostabias giesmes giedodamas, Tris karalius lydėjo piemenėlis (meninio ugdymo mokytoja A. Strakšienė). Atsidėkodami  „žilviniečiai“ svečiams taip pat linkėjo laimės, gerumo, dovanojo dovanėles. 

Eitynių dalyviai pasirengę kelionei     Karaliai mažiausiųjų ,,Perliukų" grupėje     Kasparo dovanos - ,,auksas"     Merkelis smilkina kiekvieną grupės kampelį     Baltazaro mira darželio direktorei     Atsisveikinimas su eglute     Karalių dovanos specialistėms     ,,Ąžuoliukų" grupėje    

Skip to content