Menu Close

Respublikinis projektas „Aktyvieji žaidimai švietimo pagalbos specialistų darbe”

          2022 m. balandžio-gegužės mėn. Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ vykdė respublikinį projektą „Aktyvieji žaidimai švietimo pagalbos specialistų darbe". Šiame projekte dalyvavę švietimo pagalbos specialistai dalijosi savo gerąja patirtimi, plėtojant įvairius aktyviuosius žaidimus logopedo ir specialiojo pedagogo darbe. Pasibaigus projektui buvo parengtas „Aktyviųjų žaidimų katalogas“. Organizatoriai tikisi, kad ši priemonė bus naudinga kiekvienam švietimo pagalbos specialistui, ieškančiam būdų, kaip sukurti motyvuojančią aplinką specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui.

Skip to content