2020 metai
 
2020 m. gruodžio 16 d. vyko Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuota metodinė diena „Dalinuosi su tavimi savo žiniomis“. Patirtimi dalinosi pedagogai iš Palangos, Klaipėdos ir Šakių lopšelių-darželių. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė savo pranešime dalinosi gerąja patirtimi organizuojant nuotolinį vaikų ugdymą(si), o ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė – apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pažinimo kompetencijos plėtojimą, pasitelkiant patyriminį ugdymą(si). Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Modesta Abaravičiutė, Rūta Korsakienė, Sandra Kavaliauskaitė, Jadvyga Anužienė ir Lina Miežetienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rita Nenartėnienė ir Virginija Jašinskienė, logopedė Erika Ambrozienė pristatė savo kurtas metodines priemones.
 
2020 m. gruodžio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė ir jos ugdytiniai dalyvavo Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ organizuotoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbelių foto parodoje „Žibintų šviesoje“.
 
2020 m. gruodžio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė ir jos ugdytiniai dalyvavo Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ organizuotame respublikiniame projekte „Vanduo – gyvybės šaltinis“.
 
2020 m. spalio 5 d. – lapkričio 3 d.  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė ir meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė bei grupės „Ąžuoliukai“ ugdytiniai  dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ organizuotoje respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinėje edukacinėje veikloje „Muzikinė gamtos gama“.
 
2020 m. lapkričio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė tapo Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų metodinio būrelio pirmininke ir Palangos miesto mokyklų metodinės tarybos nare.
 
2020 m. spalio mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Jašinskienė ir jos ugdytiniai dalyvavo Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ organizuotoje respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Linkiu „Gintarėliui“ sveikatos“.
 
2020 m. spalio 7 d. Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis aprobavo ikimokyklinio ugdymo mokytojų parengtas metodines priemones: Sandros Kavaliauskaitės ir Jadvygos Anužienės – „Alternatyviosios komunikacijos knyga“ ir „Motyvacinė savęs įsivertinimo, teigiamų reakcijų stiprinimo vizualinė simbolių sistema“; Linos Miežetienės – „Ledai“.
 
2020 m. birželio 26 d. įstaigos pedagogai dalyvavo 10 ak. val. trukmės seminare „STEAM ugdymas darželyje“.
 
2020 m. gegužės mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė kartu su savo ugdytiniais dalyvavo 2020 m. ekologinio konkurso „Mano žalioji palangė“ I etape, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
 
2020 m. vasario-kovo mėn. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Aurelija Viskontaitė, Rūta Korsakienė ir Julija Žiubrienė dalyvavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų parodoje „Trispalvę tau padovanosiu“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti.
 
2020 m. vasario 28 d. laikraštyje „Palangos tiltas“ buvo publikuotas direktoriaus pavaduotojos ugdymui Redos Pėkienės ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos Linos Miežetienės straipsnis „Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ – 30 metų!“
 
2020 m. vasario 14 d. įstaigos pedagogai dalyvavo 6 akad. val. seminare „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“ , kurio lektorė – Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentė Audronė Vizbarienė.
 
2019 metai
 
2019 m. lapkričio 27 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Ekologinio sąmoningumo ugdymo geroji darbo patirtis ir naujos įžvalgos“ skaitė pranešimą „Pažinimo kompetencijos plėtojimas, pasitelkiant patyriminį ugdymą“.
 
2019 m. lapkričio 14 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Rita Nenartėnienė, Roma Pociuvienė ir Modesta Abaravičiutė bei ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aurelija Viskontaitė ir Vida Vaišnorienė organizavo  Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų renginį „Jaunųjų mokslininkų konferencija „Tyrinėk, pažink, atrask“.
 
2019 m. lapkričio 5 ir 26 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojai dalyvavo Klaipėdos universiteto profesorės Laimutės Kardelienės paskaitose „Bendrystės kūrimo ugdymo institucijoje dirbtuvės“.
 
2019 m. spalio 23-24 d. direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė organizavo atvirų durų dienas miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Kad vaikai augtų laisvi ir kūrybingi“. Jų metu atviras veiklas rodė: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė 5-7 metų amžiaus vaikų grupėje –  „Spalvų ir garsų tyrinėjimai lauke“ bei „Keliaujanti vaivorykštė“, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Modesta Abaravičiutė 6-7 metų amžiaus grupėje – „Spalvų ir garsų tyrinėjimai lauke“ bei „Kas slypi rudens paveiksle“, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Jašinskienė 5-6 metų amžiaus vaikų grupėje – „Rudeninių spalvų medžioklė“ ir „Spalvų teplionės“, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė 4-5 metų amžiaus vaikų grupėje – „Spalvoti voro Tomo namai“ ir „Rudens gamtos garsų pasaulis“. Pranešimus skaitė: „Patyriminis ugdymas Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, „Mes – mažieji atradėjai“ – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė, „Patyriminio ugdymo plėtojimas projektinėje veikloje „Medžiai gydytojai“ – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Modesta Abaravičiutė, „Vaikų atradimai gamtoje“ – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Jašinskienė ir Lina Miežetienė, „Patyriminio ugdymo plėtojimas projektinėje veikloje „Stebuklingas vanduo“– ikimokyklinio ugdymo mokytojos Irena Sarapinienė ir Asta Viskontienė, „Patyriminio ugdymo plėtojimas projektinėje veikloje „Didelės ir mažos gamtos dovanos“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė.
 
2019 m. spalio 11 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojams buvo organizuotas seminaras „Kaip suprasti ir koreguoti elgesį vaikų, turinčių emocinių sunkumų“. Lektorė – Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Silva Striunga.
 
2019 m. rugsėjo 19 d. direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, logopedė, judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Roma Pociuvienė, Rita Nenartėnienė ir Modesta Abaravičiutė organizavo Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinukų sporto šventę „Pušyno takeliais į sveikuolių šalį“.
 
2019 m. kovo-gegužės mėn. auklėtojos Irena Sarapinienė, Asta Viskontienė, Julija Žiubrienė ir Irena Butkienė dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotoje 2019 m. ekologinio konkurso „Mano žalioji palangė“ I etape.
 
2019 m. kovo-gegužės mėn. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė, logopedė Erika Ambrozienė ir auklėtoja Virginija Jašinskienė dalyvavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ logopedės Lauros Varnienės organizuotame tarptautiniame projekte „Kuriu raidę“.
 
2019 m. gegužės 27 d. įstaigos pedagogai dalyvavo seminare „Patirtinis ugdymas lauke – žaidžiu, kuriu, atrandu“. Lektorius – Lauko darželio vadovas Žilvinas Karpis.
 
2019 m. gegužės 16 d. Palangos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis aprobavo priešmokyklinio ugdymo pedagogės Ritos Nenartėnienės pateiktą metodinę priemonę „Spintos duris pravėrus“.
 
2019 m. gegužės 15 d. Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodiniame būrelyje savo parengtas metodines priemones aprobavo auklėtojos Irena Sarapinienė („Metų laikai ir mėnesiai“) ir Rūta Korsakienė (Seku seku pasaką“).
 
2019 m. kovo 20 d. – gegužės 15 d. specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė ir logopedė Erika Ambrozienė dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ organizuotoje respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų pedagogų parengtų metodinių priemonių parodoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimas“. Ž. Verygienė eksponavo priemonę „Naminiai ir laukiniai gyvūnai“, o E. Ambrozienė – „Paveikslėliai ant raidžių“, „Kas kur gyvena ir kuo maitinasi?“ ir „Iš ko pagamintas?“.   
 
2019 m. gegužės 8 d. logopedė, specialioji pedagogė Vaida Viščiūnienė, auklėtoja Jadvyga Anužienė ir specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo ypatumai, problemos ir situacija“ skaitė pranešimą „Įtraukiojo ugdymo sėkmės rodikliai Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“.
 
2019 m. gegužės 2 d. direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, auklėtojos Aurelija Viskontaitė, Virginija Jašinskienė ir Lina Miežetienė organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą „Ir močiutė, ir mama pasidžiaugs mana skara“, skirtą Motinos dienai paminėti.
 
2019 m. balandžio 11 d. auklėtojos Aurelija Viskontaitė ir Lina Miežetienė tarptautinėje konferencijoje „Holistinis (visuminis) ugdymas ir terapija ikimokykliniame amžiuje žaismės aspektu“ skaitė pranešimą „Mažos rankelės, dideli darbeliai“.
 
2019 m. balandžio 4 d. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ organizuotoje respublikinėje metodinėje dienoje „Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas. Šeimos informavimas apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus“ auklėtoja Irena Sarapinienė skaitė pranešimą apie Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ taikomą vaikų pasiekimų vertinimo sistemą.
 
2019 m. kovo 6 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai dalyvavo 4 ak. val. paskaitoje „EQ ugdymas asmeniniam efektyvumui“. Lektorė – Nomeda Marazienė, EQ (emocinio intelekto) kompetencijų lavinimo trenerė, konsultantė.
 
2019 m. sausio-vasario mėn. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai: Rasa Jurgutienė, Reda Pėkienė, Dalija Budgenaitė, Rita Nenartėnienė, Vida Vaišnorienė, Irena Sarapinienė, Modesta Abaravičiutė, Erika Ambrozienė dalyvavo Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos ir Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ organizuotame respublikiniame projekte „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2019“ ir dalinosi savo gerąja patirtimi su respublikos pedagogais.
2018 metai
 
2018 m. gruodžio 14 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai dalyvavo edukacinėje išvykoje „Etnokultūrinis paveldas ir jo panaudojimas ugdymo procese“ (6 akad. val.).
 
2018 m. lapkričio 29 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė vedė seminarą Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktoriams „Vadyba vaikų darželyje: Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ patirtis“ (Mažeikių švietimo centro pažymos).
 
2018 m. lapkričio 23 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė organizavo respublikinį ikimokyklinių įstaigų dainos ir šokio konkursą „Šoku aš, dainuoji tu, mes su Lietuva kartu!“. Scenografiją kūrė: auklėtojos Virginija Jašinskienė, Aurelija Viskontaitė, Lina Miežetienė, Asta Viskontienė, Rūta Korsakienė bei logopedė Erika Ambrozienė. Apie konkursą informacija paskelbta miesto laikraštyje „Palangos tiltas“ 2018 m. lapkričio 30 d. Nr. 47 ir  https://www.facebook.com/svietimonaujienos
 
2018 m. lapkričio 16 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ logopedė Erika Ambrozienė ir specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Patirtimi grįstas kelias į visapusišką vaiko ugdymą“ skaitė pranešimą „Sutrikusios raidos vaikų ugdymo galimybės Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“.
 
2018 m. lapkričio 15 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ auklėtojos Rūta Korsakienė ir Virginija Jašinskienė Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ organizuotoje metodinėje dienoje „Komandinio darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ skaitė pranešimą „Projektinės veiklos sėkmė – komandinis darbas“.
 
2018 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos ikimokyklinėse įstaigose vyko RIUKKPA inicijuota akcija „Rieda ratai rateliukai“, skirta paminėti Tarptautinę dieną be automobilio ir Europos judriąją savaitę BeActive. RIUKKPA Prezidentė Audronė Vizbarienė  įteikė pažymas apie akcijos organizavimą ir dalyvavimą joje šiems pedagogams: direktorei R. Jurgutienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui R. Pėkienei, judesio korekcijos mokytojoms D. Budgenaitei ir Ž. Verygienei, logopedei E. Ambrozienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogėms R. Nenartėnienei, R. Pociuvienei ir V. Vaišnorienei, auklėtojoms M. Abaravičiutei, R. Korsakienei, V. Jašinskienei, I. Sarapinienei ir A. Viskontienei.
 
2018 m. rugsėjo 14 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, judesio korekcijos mokytoja, logopedė Dalija Budgenaitė, logopedė, specialioji pedagogė Erika Ambrozienė, auklėtojos Rūta Korsakienė ir Sandra Kavaliauskaitė vedė seminarą Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ komandai – „Edukacinių erdvių kūrimas ir kūrybiškas bei racionalus jų naudojimas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo procesui organizuoti: Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ patirtis“.
 
2018 m. gegužės 6-11 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, judesio korekcijos mokytoja, logopedė Dalija Budgenaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja Roma Pociuvienė ir auklėtojos Ina Varaškienė bei Julija Žiubrienė dalyvavo tarptautinės Nordplus Junior programos „Mokymosi tiltai per Baltijos jūrą“ mokymų etape Šiauliuose.
 
2018 m. balandžio mėn. Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ dalyvavo respublikinėje akcijoje „Judrūs vaikai – gamtos draugai“, kurią organizavo RIUKKPA.
 
2018 m. balandžio 10 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo grupės „Kriauklytės“ vaikų komanda ir jų pedagogės Roma Pociuvienė bei Rita Nenartėnienė dalyvavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato organizuotame konkurse „2018 m. Palangos miesto saugiausias darželis“ ir laimėjo 3 vietą tarp visų Palangos ikimokyklinių įstaigų.
 
2018 m. balandžio 16 d. auklėtoja Irena Sarapinienė dalyvavo respublikinėje ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Šiandienos vaikai – ateities visuomenė“ ir pristatė pranešimą „Pirmieji žingsneliai darželyje“.
 
2018 m. balandžio 9-13 dienomis Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko tarptautinės  Nordplus Junior programos „Mokymosi tiltai per Baltijos jūrą“ („Learning bridges over the Baltic sea“ mokymų etapai). Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė projekto dalyviams iš Estijos, Švedijos ir Lietuvos suorganizavo konferenciją „Sveiki ir stiprūs pajūrio vaikai“. Jos metu pranešimus skaitė: direktorė Rasa Jurgutienė – „Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ veikla ir jos prioritetai“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė – „Ugdomosios veiklos planavimo ir organizavimo ypatumai“,  judesio korekcijos mokytoja, logopedė Dalija Budgenaitė ir judesio korekcijos mokytoja Eglė Kniukštienė – „Sveikatingumo sistema Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“, auklėtoja Rūta Korsakienė – „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas vaikų sveikatingumo ugdymo procese“, auklėtoja Sandra Kavaliauskaitė ir logopedė Erika Krištopaitytė – „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“, auklėtoja Aurelija Viskontaitė – „Antrasis daiktų gyvenimas“. Atviras veiklas rodė: judesio korekcijos mokytoja, logopedė Dalija Budgenaitė ir judesio korekcijos mokytoja Eglė Kniukštienė – „Korekcinių mankštų įtaka vaikų sveikatai”, auklėtojos Rūta Korsakienė, Angelė Tranizienė ir Asta Viskontienė – „Judriųjų žaidimų pynė”, auklėtoja Sandra Kavaliauskaitė ir logopedė Erika Krištopaitytė – „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų veikla prie „Pojūčio stalelio“, panaudojant gamtines medžiagas“, meninio ugdymo (šokių) mokytoja Monika Kažienė – „Muzikos poveikis vaikų sveikatai“ ir „Ikimokyklinio amžiaus (5-6 m.) vaikų ryto mankšta“, priešmokyklinio ugdymo pedagogės Rita Nenartėnienė ir Roma Pociuvienė – „Gamta priešmokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros procese“ ir vaikų spektaklį „Pavasaris miške“, meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė – „Muzikos poveikis vaikų sveikatai“, auklėtoja Virginija Jašinskienė – „Sveikos mitybos valandėlė 3-4 metų vaikų grupėje“, auklėtoja Vida Vaišnorienė – „Sveikos mitybos valandėlė 5-6 metų vaikų grupėje”. Pedagogės Dalija Budgenaitė, Eglė Kniukštienė, Roma Pociuvienė ir Rita Nenartėnienė organizavo priešmokyklinio amžiaus vaikų sporto šventę „Mums smagu, kai mes kartu”.
 
2018 m. balandžio 12 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja Vida Vaišnorienė Palangos m. priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodiniame būrelyje aprobavo metodinę priemonę „Rudenėlis atkeliavo“, skirtą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems priešmokyklinio amžiaus vaikams.
 
2018 m. kovo 13 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ auklėtoja Ina Varaškienė Palangos m. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodiniame būrelyje aprobavo metodines priemones „Formų pasaulyje“ ir „Viršūnėlės ir šaknelės , skirtas 3-5 metų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
 
2018 m. kovo 13 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ auklėtoja Irena Butkienė Palangos m. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodiniame būrelyje aprobavo metodinę priemonę „Daržovės ir vaisiai“, skirtą 2-4 metų vaikams.
 
2018 m. kovo 23 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko RIUKKPA prezidentės Audronės Vizbarienės seminaras „Motyvuojantis kūno kultūros užsiėmimas ikimokyklinio ugydmo įstaigoje. Patarimai pedagogui praktikui“ (6 akad. val.).
 
2017 metai
2017 m. gruodžio 8 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko seminaras „Šiuolaikinis vaikų skatinimas ir drausminimas“.
2017 m. lapkričio 26 – gruodžio 2 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė, auklėtojos Aurelija Viskontaitė, Birutė Šeputienė ir Irena Sarapinienė dalyvavo Nordplus Junior programos „Mokymosi tiltai per Baltijos jūrą“ („Learning Bridges over the Baltic Sea“) II-ame etape Narvoje (Estija).
2017 m. lapkričio 20 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai dalyvavo psichologo Evaldo Karmazos seminare „Mokyklos/darželio kolektyvo mikroklimato formavimas“.
2017 m. lapkričio 10 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė kartu su Palangos Švietimo pagalbos tarnyba meninio ugdymo mokytojams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams organizavo seminarą „Kūrybiškas bei novatoriškas požiūris į muziką ir šokį vaikų darželyje“, kurio lektorės: muzikos mokytoja ekspertė Jurgita Urnižienė ir meno pedagogė metodininkė Audronė Speičienė.
2017 m. birželio mėn. Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ kartu su Stokholmo darželiu Zinket (Švedija), Narvos darželiu Pongerjas (Estija) ir Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogais pradėjo vykdyti tarptautinį projektą „Learning Bridges over the Baltic Sea“ („Mokymosi tiltai per Baltijos jūrą“), kurio tikslai – dalintis patirtimi bei žiniomis apie ikimokyklinio amžiaus vaikų aplinkosauginį ugdymą, darniojo vystymosi idėjų plėtojimą darželiuose, suteikti galimybę pedagogams tobulinti savo profesines kompetencijas skirtinguose darželiuose ir plėtoti bendravimą bei bendradarbiavimą su kolegomis iš kitų Baltijos šalių. Projekto vykdymą finansavo šiaurės Ministrų Tarybos finansuojama tarptautinė „Nordplus Junior“ programa.
2017 m. spalio 22-28 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, logopedė Erika Krištopaitytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė, auklėtojos Angelė Tranizienė ir Asta Viskontienė dalyvavo pirmajame projekto etape Švedijoje.
2017 m. spalio 18 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, logopedams ir specialiesiems pedagogams organizavo metodinę dieną „Į pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui“. Renginio dalyviai klausėsi auklėtojos Sandros Kavaliauskaitės ir logopedės Erikos Krištopaitytės pranešimo „Darbas su elgesio ir emocijų sutrikimus turinčiais vaikais, taikant veiklos struktūravimą“, stebėjo atvirą veiklą su specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiais vaikais „Iš močiutės daržo“ (auklėtoja S. Kavaliauskaitė) ir atvirą logopedo veiklą „Daržovių kraitelė" (logopedė E. Krištopaitytė).
2017 m. rugsėjo 20 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, judesio korekcijos mokytojos Dalija Budgenaitė ir Eglė Kniukštienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės Rita Nenartėnienė ir Roma Pociuvienė organizavo Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų sporto šventę „Pušyno takeliais į sveikuolių šalį“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Europos judrumo savaitei paminėti.
2017 m. rugsėjo 15 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ lankėsi Trakų rajono švietimo įstaigų vadovai. Direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė svečiams pristatė įstaigoje sudarytas sąlygas specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių vaikų ugdymuisi.
2017 metais birželio 3 d. Palangos miesto laikraštyje „Vakarinė Palanga“ publikuotas meninio ugdymo mokytojos Valdonės Juozapavičienės ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės Aurelijos Viskontaitės straipsnis „Vaikams apie tautinį kostiumą – aiškiai, vaizdžiai ir suprantamai“.
2017 m. gegužės 31 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ logopedė Erika Krištopaitytė ir auklėtoja Sandra Kavaliauskaitė dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Kokybiškos edukacinės paslaugos – tai sėkmės garantas mūsų vaikų gerovei“ (Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“) ir skaitė pranešimą „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi ypatumai Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“.
2017 m. balandžio 1-28 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai (direktorė R. Jurgutienė, pavaduotoja ugdymui R. Pėkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė R. Nenartėnienė, auklėtojos R. Pociuvienė ir A. Tranizienė) dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų projekte „Mano kūrybos knygelė 2017. Mano miestelis“.
2017 m. gegužės 12 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko susitikimas su Sankt Peterburgo (Rusija) pedagogais. Gerąja darbo patirtimi dalinosi direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė. Muzikinį vaikų pasirodymą rengė meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė.
2017 m. gegužės 9 d. Palangos miesto laikraštyje „Palangos tiltas“ Nr. 32 publikuotas judesio korekcijos mokytojos Dalijos Budgenaitės straipsnis „Krepšinio šventė Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“.
2017 m. balandžio 22-26 d. Palangos miesto laikraštyje „Vakarinė Palanga“ Nr. 29 publikuotas direktoriaus pavaduotojos ugdymui Redos Pėkienės straipsnis „Lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ – padėkos susitikimas vaikų negalei neabejingiems žmonėms“.
2017 m. balandžio 20 d. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ organizuotoje respublikinėje konferencijoje „Inovatyvių metodų panaudojimas ugdomojoje veikloje“ Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai pristatė pranešimus: auklėtojos Modesta Abaravičiutė ir Roma Pociuvienė – „Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų atradimai ir potyriai „Vaistažolių sodelyje“, auklėtoja Sandra Kavaliauskaitė ir logopedė Erika Krištopaitytė – „Inovatyvių metodų panaudojimas ugdant specialiųjų poreikių vaikus“, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė ir auklėtoja Angelė Tranizienė – stendinį pranešimą „Smagu pažinti gimtąjį miestą pėdinant po jį".
2017 m. balandžio 11 d. logopedė Erika Krištopaitytė ir auklėtoja Sandra Kavaliauskaitė dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Kuriame vaikams“ ir pranešimu „Pojūčio stalelio panaudojimo galimybės logopedo ir specialiojo ugdymo grupės veikloje“ pristatė savo kurtas mokymo priemones.
2017 m. kovo 29 d. Palangos švietimo pagalbos tarnyboje vyko Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ logopedės Erikos Krištopaitytės suorganizuota paroda „Mokymo(si) priemonių, skirtų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų/mokinių ugdymui(si)“, kurioje dalyvavo ir savo kurtas priemones pristatė Palangos m., Kretingos raj. ir Klaipėdos m. specialieji pedagogai bei logopedai. Priemones pristatė ir Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“specialistės: logopedė E. Krištopaitytė bei specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė. E. Krištopaitytė renginio metu taip pat skaitė pranešimą „Pojūčio stalelio panaudojimo galimybės logopedo darbe“.  Akimirkos iš parodos:
                             
2017 m. kovo 3 d. gauta respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos pažyma (2017-03-01 Nr.P.6-2), kuria pažymima, jog Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogų komanda (Reda Pėkienė, Dalija Budgenaitė, Eglė Kniukštienė, Rita Nenartėnienė, Aurelija Viskontaitė, Roma Pociuvienė, Rūta Korsakienė, Erika Krištopaitytė, Sandra Kavaliauskaitė) dalyvavo respublikiniame projekte „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2017“ ir dalinosi gerąja patirtimi. Darbo grupės parengti du veiklų aprašymai („Olimpinių žiedų kūryba“ ir „Viktorina – proto mūšis „Žiemos sportas“) patalpinti respublikinio projekto metodiniame leidinyje.
2017 m. kovo 3 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ įvyko direktorės Rasos Jurgutienės ir Redos Pėkienės organizuota metodinė diena „Etninės kultūros ugdymo galimybės Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ kasdienėje veikloje“ miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Auklėtojos Roma Pociuvienė ir Asta Viskontienė vedė atvirą veiklą „Seklyčios dureles pravėrus“. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė, auklėtoja Irena Sarapinienė ir meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė rodė atvirą veiklą – renginį Kaziuko mugę „Kas pėrks, kas pardous, kas už dyką atidous“. Auklėtojos Angelė Tranizienė ir Modesta Abaravičiutė skaitė pranešimą „Prie jūružės augam mes…“ (savo krašto tradicijų puoselėjimas Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“), auklėtojos Irena Sarapinienė ir Julija Žiubrienė – pranešimą „Dainuojamosios tautosakos integravimas į ankstyvojo amžiaus vaikų kasdienę ugdomąją veiklą“, o logopedė Erika Krištopaitytė ir auklėtoja Sandra Kavaliauskaitė – „Šeimos ir pedagogų bendradarbiavimo formos, puoselėjant etnokultūrines vertybes“.
2017 m. vasario 24 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė su ugdytine Kornelija Domarkaite ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aurelija Viskontaitė su ugdytiniu Vainiumi Vaiteliu dalyvavo respublikinio vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ vietiniame ture. Kornelija Domarkaitė pateko į antrą turą, kuris vyks balandžio 1 dieną Klaipėdoje.
 
2016 metai
2016 m. gruodžio 21 d.  Palangos lopšelio-darželio auklėtoja Modesta Abaravičiutė Palangos ikimokyklinio ugdymo pedagogams rodė atvirą veiklą „Kaip paukščiai Kūčias šventė“ ir skaitė pranešimą „Nuo mažens su liaudies daina“.
          
2016 m. gruodžio 14 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko seminaras „Efektyvus profesinis bendravimas“ (lektorius dr. Kęstutis Trakšelys – Klaipėdos tęstinių studijų instituto andragogas).
2016 m. gruodžio 6 d. Palangos miesto sporto centre atidaryta republikinio piešinių konkurso „Sportuoju ir augu sveikas“ paroda  (organizatoriai Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“), kurioje eksponuoti lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogių Ritos Nenartėnienės, Romos Pociuvienės ir Astos Viskontienės ugdytinių piešiniai.
2016 m. gruodžio 5 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ atidaryta paroda „Paukščiai giesmininkai“, kurioje eksponuoti lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogių Ritos Nenartėnienės, Birutės Šeputienės ir Linos Narkevičienės ugdytinių kūriniai. 
2016 m. gruodžio 2 d. įvyko Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ darbo grupės (direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, pedagogės: Valdonė Juozapavičienė, Vitalija Ružienė, Erika Krištopaitytė, Sandra Kavaliauskaitė) organizuotas respublikinis ikimokyklinių įstaigų dainos ir šokio konkursas „Šoku aš, dainuoji tu 2016“.       

 

2016 m. gruodžio 1 d. Palangos m. prekybos centre RIMI atidaryta Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ ir Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kūrybinių darbų paroda „Mano spalvotas pasaulis", skirta Tarptautinei žmonių su negalia dienai paminėti. Parodą organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Vaišnorienė bei auklėtoja Sandra Kavaliauskaitė.
2016 m. lapkričio 29 d. Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje atidaryta kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda „Antrasis daiktų gyvenimas“ (organizatoriai Palangos lpšelis-darželis „Gintarėlis“), kurioje eksponuoti lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogių Genovaitės Vaišnorienės, Lilijos Narmontienės, Romos Pociuvienės ir Astos Viskontienės parengtų vaikų darbeliai.
2016 m. lapkričio 17 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės Rita Nenartėnienė ir Aurelija Viskontaitė Palangos m. priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir vaikams organizavo viktoriną „Saugau save ir kitus“.
 2016 m. lapkričio 11-12 d. meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė dalyvavo respublikinėje konferencijoje – seminare „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiški mokiniai“, kurį organizavo Lietuvos muzikos mokytojų asociacija, Klaipėdos universiteto Menų akademija ir Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras. V. Juozapavičienė skaitė pranešimą  „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas muzikine veikla“. Konferencijos koncerte mokytojos parengtas berniukų instrumentinis ansamblis „Tauškutis“ atliko Jono Švedo kūrinį „Klumpakojis“.
2016 m. lapkričio 4 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ organizuotas muzikos mokytojos, ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo seminarų vadovės, kompozitorės, tekstų autorės Neringos Lapinskienės seminarą „Muzikinės pasakos lavinančios vaikų smulkiąją ir stambiąją motoriką, bei vaizduotę pasitelkiant klasikinės muzikos pavyzdžius“.
2016 m. spalio 21 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ lankėsi Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogai. Direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė supažindino su įstaigos veiklos ir ugdymosi ypatumais. Meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė rodė atvirą veiklą „Kalbos ugdymas muzikinėje veikloje“.
2016 m. spalio 5 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ Mokyklos taryba organizavo netradicinį  pedagogų posėdį „XXI amžiaus iššūkiai pedagogui“. Jo metu auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės, pagalbos vaikui specialistės atliko užduotis, kuriose išryškėjo šiuolaikiniam  mokytojui  reikalingiausi intelektiniai, kalbiniai, meniniai ir kt. gebėjimai. Pagrindinė darbo forma – komandinė, tad siekiant įveikti užduotis greičiausiai, svarbiausia – komandos konstruktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas.

 

 

Kas greičiau sudės dėlionę?     Komandos pasiruošusios darbui     Krepšinio elementai     Sveikinimai Tarptautinės mokytojų dienos proga     
 2016 m. rugsėjo 29 d. Palangos miesto laikraštyje „Palangos tiltas“ publikuota auklėtojos Linos Narkevičienės informacija  „Žilvinukai“ triūsė žaislų gaminimo dirbtuvėlėje“: apie Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenės dalyvavimą miesto šventėje „Palangos stalas 2016“.
2016 m. rugsėjo 26 d. Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ sudarė bendradarbiavimo sutartį su Palangos švietimo pagalbos tarnyba dėl projekto „Tradicinių švenčių papročių puoselėjimas šeimoje“ įgyvendinimo, kurio metu vyks edukaciniai užsiėmimai įstaigos vaikams bei jų tėveliams apie Kūčių, šv. Kalėdų, Užgavėnių ir šv. Velykų papročius.  Plačiau apie projektą Palangos m. laikraštyje „Vakarinė Palanga“ (2016-10-04).     
2016 m. rugsėjo 23 d. Palangos mieste lankėsi ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai iš Sankt-Peterburgo Kirovo rajono. Vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Šiuolaikiniai efektyvaus vadovavimo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose pagrindai: Lietuvos ir Rusijos šalių patirtis“, kurioje lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė skaitė pranešimą apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi ypatumus specialiose bei bendro ugdymo grupėse. Svečiai taip pat lankėsi ir Palangos lopšeliuose-darželiuose. Lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė supažindino su specialistų darbu, teikiant pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, papasakojo apie įtraukųjį ugdymą, svečiams parodė sukurtą ir pritaikytą ugdymosi aplinką. Auklėtoja Sandra Kavaliauskaitė atskleidė darbo su autistiško spektro sutrikimus turinčiais vaikais specifiką.
 

 

Svečiai lopšelyje-darželyje „Žilvinas“     Lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė skaito pranešimą     Svečiai iš Sankt-Peterburgo
2016 m. rugsėjo 22 d. Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ dalyvavo Respublikinės ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacijos skelbtoje akcijoje „Rieda ratai rateliukai“, kurios tikslai: skatinti vaikų fizinį aktyvumą, sudominant netradicine veikla ir supažindinti su ekologiškomis, alternatyviomis automobiliui susisiekimo priemonėmis.
2016 m. rugsėjo 16-22 d. įstaigos pedagogai dalyvavo „Europos judriosios savaitės“ akcijoje ir organizavo sveikatingumo veiklas: 2016-09-16  akcija Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikams, tėvams ir darbuotojams „Į darželį pėsčiomis ar dviračiu“, 2016-09-19 žygis prie Baltijos jūros su 5-7 metų vaikais (auklėtoja Roma Pociuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė, judesio korekcijos mokytoja Eglė Kniukštienė, specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė, logopedė Erika Krištopaitytė), 2016-09-22 veikla „Mano draugas dviratukas/paspirtukas“ (judesio korekcijos mokytojos Dalija Budgenaitė, Vitalija Ružienė, Eglė Kniukštienė, auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogai). 
2016 m. rugsėjo 26 d. Palangos miesto laikraštyje „Palangos tiltas“ publikuota auklėtojos Linos Narkevičienės informacija „Darželinukai – su dviratukais ir paspirtukais“.
 

 

Projektas „Sveikatiada“
        2016 m. rugsėjo 6 d. Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ ir VšĮ „Tikra mityba“ sudarė bendradarbiavimo sutartį „Dėl projekto „Sveikatiada“ veiklų įgyvendinimo“ ir įsipareigojo įgyvendinti projekto koordinatorių inicijuotas sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo veiklas įstaigoje.
2016 m. rugsėjo 5 d. Palangos miesto laikraštyje „Palangos tiltas“ publikuota auklėtojos Linos Narkevičienės informacija „Žilvine“ svečiavosi Frekenbok ir Karlsonas“, o 2016 m. rugsėjo 3 d. laikraštyje „Vakarinė Palanga“ publikuotos nuotraukos iš Rugsėjo 1-osios šventės lopšelyje-darželyje „Žilvinas“.
2016 m. gegužės 25 d.  Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ logopedė Reda Pėkienė organizavo metodinę dieną Palangos miesto specialiesiems pedagogams ir logopedams. Renginio metu specialioji pedagogė, logopedė Erika Krištopaitytė kartu su R. Pėkiene skaitė pranešimą „Sutrikusios raidos vaiko ugdymo galimybės Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“. Auklėtoja Sandra Kavaliauskaitė rodė atvirą veiklą „Pavasario džiaugsmai“ specialiojoje ikimokyklinio mišraus amžiaus (3-6 metų) ugdymo grupėje „Drebulėlės“, pristatė ugdomąją aplinką, pritaikytą specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems vaikams, pateikė aprobavimui savo sukurtas mokymo priemones „Atrink, pažink ir pavadink“ bei „Skaičiuok“ ir kartu su auklėtoja Vida Vaišnoriene skaitė pranešimą „Spalvų ir pojūčių pasaulyje“. V. Vaišnorienė taip pat pateikė aprobavimui savo sukurtą mokymo priemonę „Naminiai gyvuliai ir paukščiai“.
2016 m. gegužės 17 d.  Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, logopedė Reda Pėkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės Rita Nenartėnienė, Irena Sarapinienė ir Irena Butkienė organizavo edukacinį renginį – konkursą „Aš – šauniausias būsimas pirmokas“ Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir vaikams. Apie konkursą R. Nenartėnienės ir I. Sarapinienės parengtas straipsnis „Aš – būsimas pirmokas“ publikuotas miesto laikraštyje „Palangos tiltas“ 2016-05-23 Nr.38.
2016 m. balandžio 15 d.  Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai dalyvavo Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ surengtoje respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Darželio misija – vaiko sveikata ir gerovė“. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė skaitė savo parengtą pranešimą „Pedagogų bendradarbiavimas, skatinant vaikų fizinį aktyvumą“, auklėtoja Angelė Tranizienė – „Šeimos ir pedagogų partnerystė, formuojant vaikų sveikos mitybos įpročius“, meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė kartu su savo kolege iš Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ – „Projektas „Gintariniais Palangos takeliais“. Auklėtoja Romutė Pociuvienė pristatė stendinį pranešimą ,,Taisyklingai kvėpuoju – sveikas esu!".
Pranešimą skaito Angelė Tranizienė     Pranešimą skaito Rita Nenartėnienė     Pranešimą pristato Roma Pociuvienė     Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas" komanda konferencijoje 
2016 m. balandžio 14 d.  Palangos  lopšelio-darželio „Žilvinas“ specialiojo ugdymo komanda dalyvavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ metodinėje dienoje. Pedagogai susipažino su specialųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo galimybėmis įstaigoje, sėmėsi patirties stebėdami sudarytą aplinką sutrikusios raidos vaikams ir klausydami kolegų pranešimų apie logopedinę ritmiką, bandymus, tyrinėjimus, judesių lavinimą, socialinių istorijų kūrimą bei jų taikymą sprendžiant įvairias elgesio, emocijų problemas ir kt.   
2016 m. kovo 24 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ auklėtoja Sandra Kavaliauskaitė ir specialioji pedagogė, logopedė Erika Krištopaitytė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Šiuolaikiškas kokybiškas ikimokyklinis ugdymas“ ir pateikė pranešimą „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) ypatumai Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“.
2016 m. kovo 22 d. konkurso „Dainų dainelė“ vertinimo komisijos pirmininkas prof. Virgilijus Noreika įteikė padėkos raštą meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ solistės Monikos Gasparavičiūtės parengimą Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ IV etapui.
2016 m. kovo 2 d. judesio korekcijos mokytoja Vitalija Venclovaitė dalyvavo respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos ir Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ organizuoto respublikinio projekto „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2016“ baigiamajame renginyje, kuriame pristatė Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogų vykdytą veiklą projekto metu. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogų komandai: judesio korekcijos mokytojoms Dalijai Budgenaitei, Vitalijai Venclovaitei, Eglei Stanaitytei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei, auklėtojoms Sandrai Kavaliauskaitei ir Romai Pociuvienei už dalyvavimą ir gerosios patirties sklaidą respublikiniame projekte „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2016“.
2016 m. vasario 19 d. lopšelio-darželio “Žilvinas” meninio ugdymo mokytojos Valdonės Juozapavičienės vadovaujamas instrumentinis ansamblis „Tauškutis“ ir solistė Monika Gasparavičiūtė tapo respublikinio ikimokyklinių įstaigų mažųjų talentų festivalio – konkurso „Viru viru košę“ laureatais      
2016 m. vasario 19 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojoms Valdonei Juozapavičienei ir Vitalijai Venclovaitei buvo įteikti Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos skyriaus ir ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugijos padėkos raštai už ugdytinių paruošimą respublikiniame mažųjų talentų konkurse „Viru viru košę“.        
Meninio ugdymo mokytojos Valdonės Juozapavičienės parengta solistė Monika Gasparavičiūtė tapo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ zonos etapo laimėtojomis ir pateko į šalies etapo koncertą, kuriame varžysis dėl konkurso laureato vardo kartu su kitais respublikos švietimo įstaigų atlikėjais (2016 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė" IV etapo dalyvių sąrašas).

 

2016 m. vasario 6 d. Palangos miesto leidinyje „Vakarinė Palanga“ (Nr. 9) publikuotas lopšelio-darželio „Žilvinas“ logopedės Redos Pėkienės ir judesio korekcijos mokytojos Vitalijos Venclovaitės parengtas straipsnis „Žilvine“ smagiai sportuoti pakvietė žiemos olimpiada“.    
2016 m. sausio 16 d. Palangos miesto leidinyje „Vakarinė Palanga“ (Nr.3) publikuotas lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojos Valdonės Juozapavičienės ir judesio korekcijos mokytojos Vitalijos Venclovaitės parengtas straipsnis „Žilviniečiai smagiai pabendravo su globos namų gyventojais
2015 metai
2015 m. gruodžio 19 d.  Palangos miesto leidinyje „Vakarinė Palanga“ publikuotas vyresniosios auklėtojos Sandros Kavaliauskaitės parengtas straipsnis „Spalvų pasaulyje kiekvienas vaikas turi galimybę patirti sėkmę“.
2015 m. gruodžio 10 d. lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai dalyvavo metodiniame užsiėmime „Kalėdų papročių puoselėjimas šeimoje“, kurį vedė Palangos moksleivių klubo meno vadovė metodininkė Diana Šeduikienė ir Palangos kultūros centro folkloro kolektyvo „Mėguva“ vadovė, etnologė Zita Baniulaitytė.
                        
2015 m. gruodžio 8 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai metodininkei Valdonei Juozapavičienei Palangos m. savivaldybės administracijos švietimo skyrius įteikė padėką už ugdytinės parengimą Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelės“ savivaldybės etapui.     
2015 m. gruodžio 8 d. laikraštyje „Palangos tiltas“ (Nr. 93) publikuotas Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ logopedės Redos Pėkienės parengtas straipsnisIkimokyklinukų festivalis „Šoku aš, dainuoji tu – 2015”. Straipsnis taip pat paskelbtas interneto svetainėje www.sac.smm.lt skyriuje „Švietimo naujienos” (http://www.sac.smm.lt/index.php?id=19p) bei socialiniame tinkle „Facebook“ „Švietimo naujienų“ veidaknygėje - http://www.facebook.com/pages/Švietimo-naujienos/360526820653464.
2015 m. gruodžio 4 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė Valdonė Juozapavičienė, logopedė metodininkė Reda Pėkienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Erika Krištopaitytė, judesio korekcijos mokytoja Vitalija Venclovaitė ir auklėtoja metodininkė Modesta Abaravičiutė organizavo respublikinį šokio ir dainos festivalį „Šoku aš, dainuoji tu – 2015“.                                          2015 m. lapkričio 17 d. dalis  Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogų ir tėvų klausėsi biomedicinos mokslų daktarės, vaikų ligų gydytojos Indrės Būtienės paskaitos – konsultacijos apie vaiko veido ir kūno, plaukų, rankų, kojų bei intymių kūno vietų priežiūrą, imuniteto stiprinimą ir mitybą.
2015 m. spalio 28 d. logopedė Reda Pėkienė ir judesio korekcijos mokytoja, logopedė Dalija Budgenaitė Palangos miesto savivaldybės logopedams ir specialiesiems pedagogams skaitė pranešimą „Inovatyvios priemonės logopedo darbe“, dalinosi savo darbo patirtimi.
2015 m. spalio 5 d. Tarptautinės mokytojų dienos proga Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius įteikė padėką lopšelio-darželio „Žilvinas“ vyresniajai auklėtojai Ritai Nenartėnienei už sistemingą ir kūrybingą darbą su priešmokyklinio amžiaus vaikais, gerosios patirties sklaidą bei aktyvų dalyvavimą mokyklos socialiniame-kultūriniame gyvenime.   
2015 m. rugsėjo 23 d. Palangos lopšeliuose-darželiuose „Žilvinas“ ir „Gintarėlis“ organizuota Palangos ir Klaipėdos miestų ikimokyklinių įstaigų specialiųjų pedagogų, logopedų metodinė diena. Lopšelio-darželio „Žilvinas“ judesio korekcijos mokytoja, logopedė Dalija Budgenaitė, kartu su jai talkinusia specialiąja pedagoge, logopede Erika Krištopaityte, renginio metu skaitė pranešimą „Bendradarbiavimo svarba ugdant ikimokyklinio amžiaus vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių“, o logopedė Reda Pėkienė – „Logopedo veikla lopšelyje-darželyje „Žilvinas“. Vėliau Klaipėdos miesto specialistai susipažino su ugdymosi sąlygomis sutrikusios raidos vaikams „Žilvine“. Apsilankę specialiojo pedagogo, logopedų kabinetuose, judesio korekcijos salėse domėjosi priemonių įvairove, naudojamomis technologijomis. Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Sandra Kavaliauskaitė „Drebulėlių“ grupėje pristatė autistiškų vaikų ugdymo ypatumus. Direktorei Rasai Jurgutienei prie apskrito stalo pristačius įstaigą, visi kartu dalinosi savo pastebėjimais, patirtimi, diskutavo įvairiais specialiojo ugdymo klausimais.

 

 

 

        Pranešimą skaito specialioji pedagogė, logopedė Erika Krištopaitytė     Pranešimą skaito logopedė Reda Pėkienė     Įstaigą pristato lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė     
2015 m.gegužės 30 d. Palangos m. laikraštyje ,,Vakarinė Palanga" Nr. 39 publikuotas priešmokyklinio ugdymo pedagogės Ritos Nenartėnienės rengtas straipsnis „Lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ – viktorina ,,Aš saugus, kai žinau".       2015 m.balandžio 25 d. Palangos m. laikraštyje ,,Vakarinė Palanga" publikuotas auklėtojos metodininkės  Irenos Sarapinienės rengtas straipsnis „Lopšelio-darželio „Žilvinas“ kieme skambėjo vaikų Velykų klegesys“.
2015 m balandžio 17 d. vyresniosios meninio ugdymo mokytojos Aistės Strakšienės parengas lopšelio-darželio „Žilvinas“ darbuotojų vokalinis ansamblis (auklėtojos: Angelė Tranizienė, Jurgita Dovidaitytė bei Sandra Kavaliauskaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė, auklėtojų padėjėjos Vilma Serbentavičienė ir Sigita Lipovka) dalyvavo Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ organizuotame tradiciniame festivalyje „Dainuojantys mokytojai 2015“, kuriame, atlikus lietuvių liaudies sutartinę „Augo putins“ bei L. Remeikienės dainą „Trys tylios eilutės“, buvo laimėta „Originaliausio vokalinio ansamblio“ nominacija.                   2015 m. balandžio 15 d. vyresniosios meninio ugdymo mokytojos Aistės Strakšienės parengta „Berželių“ grupės dainorėlė Monika Gasparavičiūtė dalyvavo Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos organizuotame tradiciniame VII-ajame Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių dainų festivalyje – konkurse „Skambioji daina 2015“ ir savo amžiaus grupėje (3-7 m.) laimėjo II-ąją vietą.         
2015 m. kovo 18 d. pagalbos specialistės Reda Pėkienė ir Dalija Budgenaitė bei meninio ugdymo mokytoja Aistė Strakšienė Palangos m. savivaldybės ugdymo įstaigų logopedams ir specialiesiems pedagogams pristatė atvirą veiklą, viktoriną „Ką mums čiulba paukšteliai?“ (Palangos švietimo pagalbos tarnybos pažymos).       
2015 m. kovo 12 d.  Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas" priešmokyklinio ugdymo pedagogei metodininkei Vidai Vaišnorienei ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkei Irena Sarapinienei įteiktos Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" direktorės Ilonos Milkontės padėkos už supratimą, bendradarbiavimą, parodytą dėmesį įsijungiant į šventinį renginį ,,Lietuvėle, tu mana".
2015 m. kovo 5 d.  Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai Aistei Strakšienei įteikta Palangos moksleivių klubo padėka už Monikos Gasparavičiūtės paruošimą vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursui „Tramtatulis – 2015“ (pažyma 2015 m. kovo 5 d. Nr.2).
2015 m. vasario 27 d. Palangos m. laikraštyje ,,Vakarinė Palanga" Nr. 15 publikuotas logopedės metodininkės  Redos Pėkienės rengtas straipsnis Palangos lopšeliui-darželiui ,,Žilvinas“ – 25 metai!"Jame trumpai pristatoma  įstaigos veikla bei pateikiama informacija apie 25 metų veiklos sukakčiai paminėti skirtus renginius.         

 

2015 m. vasario 20 d. Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas" direktorė Rasa Jurgutienė lopšelio-darželio veiklos 25-ečio proga įteikė padėkas: logopedei Redai Pėkienei – už aktyvumą, iniciatyvą bei pagalbą formuojant įstaigos įvaizdį (2015 m. vasario 20 d. Nr. V7-1), auklėtojai Angelei Tranizienei – už ilgametę ir aktyvią pedagoginę veiklą, nuoširdų darbą formuojant ir puoselėjant vaikų dvasines vertybes, plėtojant visapusiškus jų gebėjimus (2015 m. vasario 20 d. Nr. V7-3), auklėtojai Irenai Sarapinienei – už aktyvią pedagoginę veiklą, nuoširdų darbą formuojant ir puoselėjant vaikų dorovines vertybes bei skatinant tėvų bendradarbiavimą (2015 m. vasario 20 d. Nr. V7-6), meninio ugdymo mokytojai Aistei Strakšienei – už aktyvią ir kūrybingą veiklą ugdant vaikų saviraišką, muzikinius gebėjimus (2015 m. vasario 20 d. Nr. V7-7), judesio korekcijos pedagogei Vitalijai Venclovaitei – už vaikų fizinių galių stiprinimą, aktyvų dalyvavimą įstaigos kultūriniame gyvenime (2015 m. vasario 20 d. Nr. V7-8)
2015 m. sausio 28 d. ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Irena Sarapinienė dalyvavo Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka" organizuotoje metodinėje dienoje ,,Kalbos lavinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Temos aktualumas" ir skaitė pranešimą ,,Lietuvių liaudies tautosakos panaudojimas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinius gebėjimus" (Palangos švietimo pagalbos tarnybos pažyma 2015-01-28 Nr.M15-4).