Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas" mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas" direktoriaus 2016 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V1-87 1 punktu.
 
          Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A1-1471: 
  • Reda Pėkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,
  • Laima Butkutė, Palangos švietimo pagalbos tarnybos logopedė, mokyklos tarybos atstovė,
  • Rita Nenartėnienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, mokytojų tarybos atstovė,
  • Angelė Tranizienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė,
  • Laima Valužienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, deleguota steigėjo.

← grįžti atgal