Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas" mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A1-1520: 
  • Reda Pėkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,
  • Erika Ambrozienė, pagalbos mokiniui (logopedo) specialistė metodininkė, mokyklos tarybos atstovė,
  • Rita Nenartėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė,
  • Irena Sarapinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė,
  • Laima Valužienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, deleguota steigėjo.

¬ grįžti į „Metodinė veikla“