admin

      Monika Gasparavičiūtė konkurse „Tramtatulis“ Kovo 5 dieną Palangos moksleivių klubas organizavo Lietuvos liaudies kultūros centro inicijuotą Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų –  konkurso „Tramtatulis – 2015“ vietinį turą. Jame lopšelį-darželį „Žilviną“ reprezentavo „Berželių“ grupės ugdytinė Monika Gasparvičiūtė, kurią parengė meninio ugdymo mokytoja Aistė Strakšienė. Konkurso komisijos sprendimu, už išraiškingai atliktas lietuvių liaudies dainas „Kas pas mumis dėjuos“ ir „Aš išėjau į turgielį“ Monikai ir jos mokytojai buvo įteiktos padėkos. 
          Kovo 3 dieną, antradienį, Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje atidaryta Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų kūrybinių darbų paroda „Iš mano širdelės Tau, darželi!“. Atidarymo koncertėlyje pasirodė lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogių Aistės Strakšienės ir Vitalijos Venclovaitės parengti vaikai. Skambėjo dainos jūrai, gimtinei, meilei. Visus žavėjo berniukų šokis. Bibliotekos direktorius Kęstutis Rudys ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Nijolė Bagdonienė pasveikino lopšelio-darželio „Žilvinas“ kolektyvą 25-ių metų veiklos sukakties  proga ir padėkojo už kūrybingą bendradarbiavimą. 
          Kviečiame visus atvykti į  Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje (Vytauto g. 61) veikiančią parodą „Iš mano širdelės Tau, darželi!“ ir pasigėrėti lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų bei jų šeimų kūrybiniais darbeliais. Paroda veiks iki kovo 17 dienos. Malonių akimirkų!
     Parodoje eksponuojami ir keramikos užsiėmimus lankančių vaikų darbai          Jono Lukausko (4 m.) šeimos kūrybinis darbas ,,Kavos namas Žibininkų kaime, Li epų gatvė" ir Justino Bertašiaus (3 m.) šeimos ,,Mylimas darželis"     Zacharijaus Zaboro (2 m.) šeimos kūrybinis darbas ,,Mano svajonių darželis"     Uršulės Abaravičiutės (4 m.) šeimos darbas ,,Senelių trobytė"     Meilinos Dikšaitės (3 m.) šeimos kūrybinis darbas ,,Mano darželis - tai antri namai"     ,,Ąžuoliukai" stebi parodoje eksponuojamus keramikos darbelius     Belaukiant atidarymo koncertėlio     Bibliotekos darbuotojų sveikinimai ,,Žilvino" bendruomenei     Direktorė Rasa Jurgutienė kviečia pasigrožėti žilviniečių kūrybiniais darbais     Daina jūrai     Kas yra gimtinė?     Berniukų šokis     ,,Žilvinas" - pilnas svajonių, džiugesio, meilės...     Bibliotekoje įdomi ne tik paroda...
 
         Penktadienis, vasario 20-oji, lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ – neeilinė diena. Visi nuo ankstyvo ryto šventė  25-ąjį ,,Žilvino"  gimtadienį. Koridoriuose atidaryta vaikų kūrybinių darbelių paroda „Iš mano širdelės Tau, darželi!“. Pagalbos specialisčių Redos Pėkienės, Dalijos Budgenaitės ir Eglės Stanaitytės parengtuose plakatuose „25 metų žingsniai nutilo už durų“ atspindėtas „Žilvino“ kelias nuo 1990 metų vasario 15-os, atidarymo dienos, iki šių dienų, pateiktos prioritetinės lopšelio-darželio vykdomos veiklos sritys: etnokultūra, sveikatingumas, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas.
        10.00 val. linksmosios gimtadienio vedėjos auklėtojos Modesta Abaravičiutė ir Angelė Tranizienė kvietė visus į „Žilvino“ kavinę. Visi vaikai sėdėjo prie staliukų, kurie buvo papuošti jų grupės pavadinimą simbolizuojančiais akcentais: žuvytėmis, bangelėmis, beržo žievele, ąžuolų ir drebulių lapeliais, kriauklelėmis. Koks gi gimtadienis be torto! Vaikai puošė jį raidėmis, iš kurių sudėliojo žodžius: gimtadienis, Žilvinas, tortas, linkėjimai,dainos, šokiai,  bei 25 žvakutėmis, kurių teko ieškoti visoje ,,kavinėje". Kiekviena grupė originaliai pasveikino „Žilviną“: kas šokiu, kas dainele ar rateliu, rašė linkėjimus. Skambant audringiems plojimams, lopšelio-darželio direktorė Rasa Jurgutienė įvežė įspūdingą gimtadienio tortą „Žaltį“, kurį išvakarėse gamino patys vaikai kartu su auklėtojomis. Pasivaišinus, linksmybes vaikai pratęsė savo grupėse.
         Pavakariais jubiliejinę lopšelio-darželio veiklos sukaktį paminėjo esami ir buvę įstaigos darbuotojai, tėveliai, svečiai iš Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Palangos švietimo pagalbos tarnybos, Palangos miesto darželių. Visi pamatė pedagogių Aistės Strakšienės ir Vitalijos Venclovaitės pastatytą miuziklą pasakos „Eglė – žalčių karalienė“ motyvais, kuriame  vaidino „Ąžuoliukų“ ir „Bangelių“  grupių vaikai, Monika iš „Berželių“ gr. bei Palangos pradinės mokyklos mergaičių ansamblis, iš kurių kelios -  buvusios lopšelio-darželio ugdytinės. Eglės ir Žilvino vaidmenis atlikusios pedagogės Sandra Kavaliauskaitė bei Rita Nenartėnienė atsiskleidė kaip talentingos dainininkės. Įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Kazakovienė pristatė „Žilvino“ istoriją. Visą bendruomenę sveikino renginio svečiai, lopšelio-darželio ,,Žilvinas" tėvų aktyvo pirmininkas Arūnas Zabitis. Šventės vedėja Rita Nenartėnienė perskaitė LR ŠMM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vyr. specialistės Birutės Banevičienės sveikinimą. Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Asta Pocienė įteikė padėkas direktoriaus pavaduotojai ūkiui Loretai Dačkienei, auklėtojos padėjėjai Leokadijai Bagdanavičienei, raštinės (archyvo) vedėjai ir duomenų bazių tvarkytojai Rasai Lelienei ir vyr. buhalterei Irenai Semėnienei, o lopšelio-darželio direktorė Rasa Jurgutienė – auklėtojų padėjėjoms Editai Konienei, Sigitai Lipovkai ir Vilmai Serbentavičienei, meninio ugdymo mokytojai Aistei Strakšienei, judesio korekcijos mokytojai Vitalijai Venclovaitei, auklėtojoms Angelei Tranizienei ir Irenai Sarapinienei bei logopedei Redai Pėkienei. Visiems kartu sugiedojus,,Žilvino" himną, šventės dalyviai vaišinosi gimtadienio tortu bei rėmėjų dovanotomis vaišėmis.
Modesta ir Angelė kviečia į ,,Žilvino" kavinę     Šventėje ,,Berželių" grupė     Linksmai nusiteikus ,,Ąžuoliukų" grupė      ,,Bangelių" grupė taip pat atskubėjo į šventę     ,,Kriauklyčių" grupė laukia pramogų     Šventėje ir dideli, ir maži     ,,Žuvyčių" grupė     Prasidėjo linksmybės     ,,Žuvyčių" sveikinimas - linksma dainelė          ,,Bangelių" grupės nuotaikingas šokis     Linkėjimai darželiui     ,,Berželiai" rašo linkėjimus      Gretutė savo linkėjimą nupiešė     Visų linkėjimai      Sveikina ,,Ąžuoliukai"     Trankus ,,Berželių" šokis     ,,Kriauklyčių" linksmas traukinukas     Į traukinuką įsijungė visi     Raidėmis ,,papuoštas" tortas     Koks gi tortas be žvakučių?     Direktorės Rasos įvežtas įspūdingas tortas     Ilgiausių metų!          Dovanos darželiui     Skaniausias - pačių gamintas tortas     Smaguriauja ,,Kriauklytės"     Linksmybės tęsiasi     Ačiū Zacharijaus  iš ,,Uosiukų" gr. mamytei už gėles     Šventinis tortas ,,Uosiukų" grupės vaikučiams          Vaizdai iš parodėlės     Vaizdai iš parodėlės     Plakatai, atspindintys darželio istoriją     Plakatai, atspindintys darželio istoriją     Miuziklas pasakos ,,Eglė - žalčių karalienė" motyvais     Eglės (aukl. Sandra) daina ,,Skirk man laiko pasimatymui"     Daina apie meilę     Berniukų šokis          Žilvino daina     ,,Pasakyk, mamute, kas gi tie linai?"     Pradinės mokyklos mergaičių daina ,,Žmonės ant kalnų"     Monikos ,,Gerumo dainelė"     ,,Gerumo daina" kartu su mokytojomis Aiste ir Vitalija     Pavaduotoja ugdymui Aldona pristato darželio istoriją      Direktorės Rasos sveikinimai     Svečių sveikinimai     Darniai skamba darželio himnas                       
Žiema, žiema, bėk iš kiemo!
Rėksime visi kaip vienas.
O kad būtų jai baisiau,
Apsirengsim kuo bjauriau.
          Ir štai - vasario 17 dieną  visus atėjusius į darželį pasitiko persirengėliai, kurie garsiai „traukė“ Užgavėnių dainas. Kvieslys kvietė visus atvykti  į darželio kieme vyksiančias Užgavėnes – žiemos palydų šventę. O kokių tik keistuolių joje buvo galima pamatyti: besibadantį ir bliaunantį ožį, savo snapą visur kišančią gervę, besispardantį arklį, melagį čigoną, visus gąsdinančią raganą, išmaldos prašantį ubagą, visur lendantį velnią. Buvo net giltinė, daktaras, du tvarkos sergėtojai – kareivėliai.  Šalia sukinėjosi perdžiūvęs Kanapinis, simbolizuojantis gavėnią, artėjantį pavasarį, ir storas Lašininis – žiemos, mėsėdos simbolis. Visi krėtė visokias išdaigas, suko tradicinius lietuvių liaudies ratelius, garsiai šaukė Užgavėnių oracijas. Daug emocijų sukėlė Lašininio ir Kanapinio kova, kurie galynėdamiesi, vaikų padedami, traukė virvę. Ir, žinoma, nugalėjo Kanapinis. Juk visiems atsibodo rūsčioji žiema. Jos pabaigą pranašavo ir persirengėlių atvežtos Morės – moters iškamšos, kuri simbolizuoja visą susikaupusį blogį, nelaimes – sudeginimas. Kaip dar pakviesti pavasarį? Ogi blynais. Juk apskriti, geltoni blynai panašūs į saulę. Gal jais pavyks prižadinti pavasarį ir saulė bus dosnesnė šiltų spindulių. Darželio virėjos prikepė blynų tiek, kad visi buvo sotūs ir dar svečius vaišino. Gal jau pakvipo pavasariu…
Persirengėliai kviečia į Užgavėnių šventę     Gervė     Ožys     Arklys     Mažosios čigonės     Šalia ir čigonai          Lašininis     Kanapinis     Lašininio ir Kanapinio kova     Daktaras ir Giltinė     Pačios baisiausios kaukės iš ,,Berželių" grupės     Kas baisesnis?     ,,Parvažiuoja" Morė     Dega visas blogis, mūsų nelaimės ir negandos     O jau blynų skanumas!
          Artėjant Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vasario 13 dieną vyko vaikų eilėraščių deklamavimo konkursas „Gražiausi žodžiai, Tau, Tėvyne!“. Renginys prasidėjo darželio himnu, kurį giedojo visi šventės dalyviai. Konkursą vedė auklėtojos Lilija Narmontienė ir Jurgita Dovidaitytė. Vaikai deklamavo eiles apie tėvynę, gimtuosius namus, Baltijos jūrą, apie tai, kas gyvena Lietuvėlėje, kas ją puošia, saugo, ja didžiuojasi. Mažuosius konkursantus vertino komisija: priešmokyklinukai Dovydas Leišys ir Kamilė Paulauskaitė, direktorė Rasa Jurgutienė, meninio ugdymo mokytoja Aistė Strakšienė ir logopedė Reda Pėkienė. Pedagogių Aistės Strakšienės ir Vitalijos Venclovaitės parengti vaikai visus linksmino nuotaikingomis dainomis ir šokiais. Komisijai teko sunki užduotis – išrinkti pačius geriausius iš geriausių. Po ilgų diskusijų nuspręsta paskirti nominacijas:
-          „Raiškiausias pasirodymas“ – Monikai Gasparavičiūtei („Berželių“ gr.),
-          „Raiškingiausias pasirodymas“ – Evelinai Serapinaitei („Žuvyčių" gr.),
-          „Daugiausiai plojimų sulaukęs pasirodymas“ – Patrikui Kasperavičiui („Bangelių“ gr.),
-          „Daugiausiai žiūrovų simpatijų sulaukęs pasirodymas“ – Jonui Lukauskui („Žuvyčių“ gr.),
-          „Pilietiškiausias pasirodymas“ – Martynui Miltakiui („Bangelių“ gr.).
          Likusiems konkurso dalyviams buvo įteiktos direktorės Rasos Jurgutienės padėkos. Po gausių žiūrovų aplodismentų vyko žaisminga fotosesija prie visą savaitę vaikų kurtos „Žydinčios Lietuvos“.
,,Gėlės Lietuvai"     ,,Klijuojame ,,Žydinčią Lietuvą"          Klijuoja ,,Berželių" vaikai      Kūrybinis vaikų darbas ,,Žydinti Lietuva"     ,,Berželių" gr. vaikai edukacinėje valandėlėje     Renginyje ,,Gražiausi žodžiai, Tau, Tėvyne!"     Berniukų ansamblis dainuoja ,,Mes - Lietuvos kareivėliai"     Martynas deklamuoja Vytės Nemunėlio eilėraštį ,,Graži, tėvyne, mano"     Mantas deklamuoja J. Minelgos eilėraštį ,,Pamoka šeštadieninėje"     Monika raiškiausiai padeklamavo Vydūno eilėraštį ,,Tėvelių namai"     Ūlos eilėraštis ,,Pempė" (P. Rasčius) ir Evelinos - ,,Vilkas" (J. Vaičiūnaitės) (,,Raiškingiausias pasirodymas")     ,,Žuvyčių" gr. vaikų šokis ,,Boružėlės"     ,,Žuvytės" dainuoja ,,Gimtinei"     Darijos eilėraštis ,,Mano knygelės"     Patriko ,,Ryto pasaka be galo" (O. Pučenia) sulaukė daugiausia plojimų     Skaistės eilėraštis ,,Skrendanti jūra" (O. Pučenia)      ,,Berželių" gr. vaikų šokis ,,Bažnytėlėj debesų"     Liepa, Jonas, Radvilas, Ainaras ir Justas deklamuoja L. Gutausko eilėraštį ,,Jonuli, sūneli"     Jono eilėraštis ,,Laivelis" pelnė ,,Žiūrovų simpatijos" nominaciją     ,,Bangelių" gr. vaikų šokis ,,Gintariniai riešutai"     Julija deklamuoja A. Puišytės eilėraštį ,,Lietuva"     Valerijos Beatos eilėraštis ,,Tai mano Lietuva"     ,,Ąžuoliukai" dainuoja ,,Šalelė Lietuvos"     Pačios jauniausios konkursantės - Gustė (,,Gimtinė") ir Emilija (,,Tėvynė")          Gabijos eilėraštis ,,Lietuva" (A. Puišytė) ir Karolinos - ,,Gimtinė" (J. Degutytė)     ,,Berželiai" dainuoja ,,Lietuvai"     ,,Berželiai" deklamuoja P. Panavo eilėraštį ,,Žaidimas"     ,,Kriauklyčių" gr. vaikų šokis          Komisija skelbia nominacijas     Raiškiausias pasirodymas - Monikos     Martynui įteikta nominacija ,,Pilietiškiausias pasirodymas"      Padėkos konkurso dalyviams     Visi konkurso dalyviai prie visą savaitę kurtos ,,Žydinčios Lietuvos"     Šventės dalyviai   Komisija ir konkurso vedėjos     ,,Žuvyčių" gr. vaikai ir jų auklėtojos Julija bei Angelė     ,,Kriauklytės" ir auklėtojos Birutė bei Jurgita     ,,Ąžuoliukai" ir auklėtoja Rita                                                                            

          2015 m. sausio 12-19 dienomis visa „Žuvyčių“ grupė buvo panaši į biblioteką. Auklėtojų Angelės Tranizienės ir Julijos Žiubrienės sukurta aplinka, įvairiomis priemonėmis praturtinti kampeliai, parinktos užduotys skatino mažuosius domėtis knygomis, suvokti jų svarbą žmogaus gyvenime, „pasikalbėti“ su knygele bei „pažadinti“ savo fantaziją. Vaikai ne tik vartė, „skaitė“, apibūdino iliustracijas, bet ir skaičiavo knygas, lygino jas pagal dydį, storį. Teko, kaip ir tikroje bibliotekoje, knygas rūšiuoti pagal temą, paskirtį. Grupėje veikė  knygelių iš namų bibliotekėlė, kurias kiekvienas galėjo pristatyti atsisėdęs ant „Kalbėjimo kėdės“. Įkurta net „Knygelių ligoninė“. O kiek per savaitę inscenizuota pasakėlių, žaista kalbinių, įvairių siužetinių žaidimų. Inscenizavimui vaikai kūrė lėles ant pagaliukų, veikėjų karūnas. Nuostabą kėlė vaikų įsisavintos sąvokos: rašytojas, poetas, dailininkas, skaitytojas, viršelis, puslapis ir kt. Dauguma susidomėję raidėmis, dėliojo jas įvairiomis priemonėmis, tapatino užrašus ar net bandė kopijuoti. Ypač daug teigiamų emocijų sukėlė savo autorinių knygelių kūrimas. Paskutinę temos nagrinėjimo dieną, sausio 19-ąją, grupėje buvo įrengta „Autorinės knygos“ paroda. Mažieji kūrėjai drąsiai pristatinėjo savo kūrinius, draugiškai visi deklamavo J. Marcinkevičiaus eilėraštį „Knygos“, o vėliau, kartu su viso lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikais, stebėjo  profesionalių aktorių iš Kauno „Varlytės teatro“ spektakliuką „Kaip šauksi…“.

,,Ryto ratui" pasiruošę     Kur mano vardo kortelė?          Pasipuošęs savo vardo raidės karūna     Kas gyvena pasakoje?     Klausomės pasakojimų     Neįprastos knygos     ,,Raudonkepuraitės" inscenizacija     Tapatiname užrašus          Kuriame knygas    Ką sukūrei?     Gaminame karūnas inscenizacijai     ,,Sudėk paveikslėlius iš eilės ir papasakok"    Įdomus raidžių pasaulis     Pokalbis su knygele    Autorinės knygos pristatymas ant ,,Kalbėjimo kėdės"     Knygelių parodėlė     Spektaklyje ,,Kaip šauksi..."     Vaidina ,,Varlytės teatras"     Teko pajudėti ir patiems žiūrovams       

          2015 m. sausio 13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių užtemo visi lopšelio-darželio „Žilvinas“ langai. Kiekviename iš jų suspindo žvakutės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, atmintį ir vienybę. Lietuvių tautos vienybė, ryžtas ir pasiaukojimas ypač išryškėjo 1991 m. sausio 13-osios naktį, kai, pasitelkdami liaudies dainas ir giesmes, beginkliai žmonės nuo sovietų okupantų saugojo Parlamentą, Televizijos bokštą, Radijo ir televizijos rūmus. Tą naktį buvo sužeista apie 500 žmonių, o 14 Tėvynės gynėjų žuvo už laisvę. Nuo šitų įvykių praėjo jau 24 metai, tačiau kasmet vis iš naujo prisimename tuos svarbius mūsų tautai įvykius ir pačius vyriausius darželio vaikus kviečiame į edukacinę valandėlę, kurioje siekiame padėti vaikams suvokti, kas yra Tėvynė, tautos dvasia, vienybės galia. Jos metu „Ąžuoliukų“ ir „Bangelių“ grupių vaikai susidomėję klausėsi logopedės Redos Pėkienės pagal rašytojo Vytauto Račicko apsakymus parengto pasakojimo apie Sausio 13-osios nakties įvykius. Skambant dainai „Laisvė“, priešmokyklinukai stebėjo interaktyvioje lentoje demonstruojamas nuotraukas, tylos minute pagerbė žuvusius gynėjus prie simbolinio atminimo „laužo“. Vėliau visi kirpo, spalvino, klijavo neužmirštuoles – atminties, pagarbos ir dėkingumo už Lietuvos laisvę ženklą. 

Dega žvakutės - šviesos, vienybės, atminties simbolis     ,,Ąžuoliukai" ir ,,Bangelės" edukacinėje valandėlėje     Logopedės Redos Pėkienės pasakojimas apie Sausio 13-ąją     Žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti dega 14 žvakučių     Spalviname neužmirštuoles     ,,Bangelių" neužmirštuolės     ,,Ąžuoliukai" klijuoja neužmirštuolių vainiką     ,,Neužmirškime žuvusių 14 Lietuvos laisvės gynėjų"

          2015 m. sausio 7-ąją dieną tradiciškai į lopšelį-darželį „Žilvinas“  atkeliavo Trys karaliai (auklėtoja R. Nenartėnienė, judesio korekcijos pedagogės V. Venclovaitė ir E. Stanaitytė).  Angeliuko Ievutės („Ąžuoliukų“ grupė) nešama stebuklinga kelrodė žvaigždė vedė tris išminčius – Kasparą, Merkelį ir Baltazarą – į visas darželio grupes, specialistų, administracijos, kitų darbuotojų kabinetus. Pasakodami kūdikėlio Jėzaus gimimo istoriją, dalinosi savo karališkomis dovanomis: mira (kvapniumi aliejumi), auksu (grūdais) ir smilkalais, linkėjo visiems sveikatos, ramybės, santarvės ir džiaugsmo. Kartu ragino atsisveikinti su šv. Kalėdų šventėmis bei nupuošti eglutes. Nuostabias giesmes giedodamas, Tris karalius lydėjo piemenėlis (meninio ugdymo mokytoja A. Strakšienė). Atsidėkodami  „žilviniečiai“ svečiams taip pat linkėjo laimės, gerumo, dovanojo dovanėles. 

Eitynių dalyviai pasirengę kelionei     Karaliai mažiausiųjų ,,Perliukų" grupėje     Kasparo dovanos - ,,auksas"     Merkelis smilkina kiekvieną grupės kampelį     Baltazaro mira darželio direktorei     Atsisveikinimas su eglute     Karalių dovanos specialistėms     ,,Ąžuoliukų" grupėje    

          Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ veikia darželio vaikų keramikos darbelių paroda „Pusnynuos nykštukai miega“, vadovė Ineta Šypalė. Kviečiame pasigrožėti.

                    

        

Gerb. įstaigos bendruomene,
 
Kiekviena mūsų gyvenimo diena – nepakartojama.
Kiekviena diena – vertybė, iš kurios susideda būtis.
Linkiu, kad ji būtų nušviesta grožio ir meilės.
Kad likimas atseikėtų Jums kuo daugiau gėrybių, išpildytų Jūsų norus ir viltis,
o kasdien lydėtų jauki dvasinė šiluma, puiki nuotaika, sveikata ir stiprybė.
Linkiu Jums tokios ateities, kurioje vien su džiaugsmu prisiminsite kiekvieną savo gyvenimo akimirką.
 
Ramių ir šiltų Šv. Kalėdų ir linksmų Naujųjų Metų Jums linki
Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė