Menu Close

„Kad vaikai augtų laisvi ir kūrybingi“

          Šio laikmečio keliami iššūkiai, dabartiniams vaikams būdingi bruožai, jų suvokimo ypatumai, paskatino Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojus ieškoti naujų ugdymo būdų ir metodų, kurie padėtų vaikus sudominti ugdymosi procesu, paskatintų juos aktyviai pažinti aplinkinį pasaulį ir pan. Šiuolaikiniai vaikai nemėgsta prievartinės veiklos, griežtų taisyklių, apribojimų. Jie drąsiai diskutuoja, reiškia nuomonę, yra ypatingai smalsūs, gali daug ką nuveikti, bet tik tada, kai jiems įdomu. Todėl mokytojas, siekdamas sutelkti jų dėmesį, turi kurti tokias ugdymosi situacijas, kurios sukeltų įspūdį, būtų kupinos žaismės, nuotykių, atradimų, skatintų spręsti problemas, tyrinėti ir kritiškai mąstyti. Būtent toks ir yra patyriminis ugdymas. Taikydamas jį, mokytojas siekia sudaryti sąlygas vaikams visapusiškai domėtis ir pažinti aplinkinį pasaulį, gamtos reiškinius ir kt. per savo praktinę patirtį. Didelį dėmesį skiria vaiko laisvei veikti, jo kūrybiškumo skatinimui ir veiklos refleksijai. Vaikas skatinamas pats sugalvoti, įgyvendinti savo sumanymą, apmąstyti, ką pavyko padaryti ir taip tobulėti. Atsižvelgiant į visą tai, Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojai jau nuo 2018 m rugsėjo mėn. savo darbe pradėjo aktyviai plėtoti patyrimio ugdymo temas grupėse, sudarė sąlygas vaikams eksperimentuoti, tyrinėti, atlikti bandymus, dalyvauti įvairiuose susitikimuose, edukaciniuose užsiėmimuose, išvykose. Prioritetą teikia ugdymuisi lauke. Kadangi tokia veikla reikalauja iš mokytojo be galo daug žinių, kūrybiškumo, didelį dėmesį visi skiria kvalifikacijos tobulinimui ir savo darbo patirties sklaidai. Tad, siekiant pasidalinti savo dar nedidele patyriminio ugdymo patirtimi su kitų miesto ikimokyklinių įstaigų mokytojais, 2019 m. spalio 23-24 dienomis Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ buvo suorganizuotos atvirų durų dienos „Kad vaikai augtų laisvi ir kūrybingi“. Mokytojai stengėsi parodyti tai, ką šiuo metu jie daro dėl savo įstaigos vaikų ugdymosi sėkmės. Priešmokyklinio ugdymo mokytojos R. Nenartėnienė ir M. Abaravičiutė bei ikimokyklinio ugdymo mokytojos V. Jašinskienė ir I. Sarapinienė kolegoms iš lopšelių-darželių „Nykštukas“, „Ąžuoliukas“ ir „Pasaka“ rodė atviras veiklas „Spalvų ir garsų tyrinėjimai lauke“ bei „Spalvų ir garsų eksperimentai grupėje“. Renginio dalyviai klausė pranešimų apie vaikų atradimus gamtoje (V. Jašinskienė ir L. Miežetienė), įstaigoje įgyvendinamus projektus: „Mes – mažieji atradėjai“ (R. Nenartėnienė), „Medžiai gydytojai“ (M. Abaravičiutė), „Didelės ir mažos gamtos dovanos“ (R. Korsakienė), „Stebulingas vanduo“ (I. Sarapinienė ir A. Viskontienė). Po jų vyko diskusijos apie patyriminio ugdymo naudą vaikui, ką reikėtų tobulinti, kur patiriama sėkmė ir pan.
                                  
 
Skip to content