admin

          Balandžio 10 dieną lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikus aplankęs gandras (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė) pakvietė juos į velykinę pramogą  „Rid rid rid margi margučiai!“, kuri vyko „Žilvino“ kieme. Čia visus pasitikusi Velykė (auklėtoja Irena Sarapinienė) pasveikino su šv. Velykomis, papasakojo apie lygiadienį, pasekė „Pasaką apie gandrą Starkų“ bei sakmę „Apie vištelės raudoną kiaušinį“.  Besiklausant Velykės, niekas nepastebėjo, kaip prisigretinę kiškiai (auklėtojos Angelė Tranizienė ir Jurgita Dovidaitytė bei judesio korekcijos pedagogė Vitalija Venclovaitė) nugvelbė margučių vežimaitį. Visi leidosi jo ieškoti. Į pagalbą atskubėjęs gandras pasiūlė pažaisti kalbinį žaidimą „Ką sakai?“ bei ratelį „Garnys, garnys“. Daug linksmų emocijų vaikams suteikė lietuvių liaudies žaidimai „Nešu nešu kiaušinį“, „Gegutėlė ir vanagėlis“ bei „Voverėlė“. Kiškiai iš to džiaugsmo net margučių vežimaitį grąžino ir pasiūlė vaikams dar daugiau veiklos įvairiose žaidimų erdvėse: ant kalniuko ridenti margučius, sporto aikštelėje pasirungti estafetėse, suptis ant sūpynių, marginti kiaušinius bei patyrinėti, kas turi plunksnas ir skrenda, o kas ne. Po tokios aktyvios, įvairiapusės veiklos visi vaišinosi kiškių pyragėliais, kurie buvo itin gardūs.
Velykė ir gandras sveikina visus su šv. Velykomis      Ieškom kiškių nugvelbto margučių vežimaičio       „Gandre, gandre, ką sakai?“       Sukam sukam ratelius!       Sukam sukam ratelius!      Mėgdžiojam paukščius     Kiškių sportinės estafetės     Pramogos su gaideliu (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Vaišnorienė)          Smagu ridenti margučius nuo tikro kalniuko     Kas turi plunksnas ir skrenda, o kas ne?     Marginam patį didžiausią kiaušinį    Štai - didžiausias margutis!     Gandro pamokos: ką reiškia margučio raštai?     Gardūs kiškių pyragėliai
          Nuo balandžio 7 dienos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ veikia darbelių paroda „Mano šeimos margutis“. Originalius margučius, pavasarinę šilumą skleidžiančias velykines puokštes kūrė lopšelio-darželio vaikai ir tėveliai. Ačiū Jums už geranoriškumą, kruopštumą, kūrybines idėjas bei bendras pastangas, kuriant jaukią įstaigos aplinką. 
                                                            

         Kovo 16-20 dienomis lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ grupėse buvo kalbama apie ankstyvojo pavasario požymius gamtoje: vis dažniau besirodančią saulę, pirmąsias gėles, augalų pumpurėlius, sugrįžtančius paukščius. „Bangelių“ ir „Ąžuoliukų“ grupių vaikai kovo 17 d. popietę išbandė jėgas judesio korekcijos mokytojų Vitalijos Venclovaitės ir Eglės Stanaitytės organizuotoje sportinėje pramogoje „Sparnuočių varžytuvėse“. „Berželių“ ir „Ąžuoliukų“ grupių ikimokyklinukai kovo 18 d. dalyvavo logopedžių Redos Pėkienės ir Dalijos Budgenaitės bei meninio ugdymo mokytojos Aistės Strakšienės organizuotoje veikloje, viktorinoje „Ką mums čiulba paukšteliai?“, kurioje dalyvavo ir Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ „Bitučių“ grupės mažieji. Vaikams teko sudėtinga užduotis: padėti paklydusiam gandrui surasti gimtąjį lizdą. „Žilvino“ „Pempiukų“ ir „Ginatrėlio“ „Geniukų“ komandoms teko pristatyti save, atpažinti paukščių balsus, jų gyvenamąją vietą, sukurti paukščių chorą, piešti gandro portretą, dėlioti dėlionę, patiems mėgdžioti paukščius, minti mįsles ir kt. Atsidėkodamas už pagalbą gandras visus vaišino bandelėmis, mat gandrinių tradicija – vaišinti kitus, kad metai būtų geri.

Sportinėje pramogoje ,,Sparnuočių varžytuvėse"     ,,Sparnuočių varžytuvėse"     Viktorinoje ,,Ką mums čiulba paukšteliai"     Prisistato ,,Žilvino" ,,Pempiukai"     Prisistato ,,Gintarėlio" ,,Geniukai"     ,,Pempiukai" piešia gandrą     ,,Geniukai" atlieka užduotis     Visi įsitraukę į veiklą     Ar panašus?     Kas kur gyvena ir kuo minta?           

 

Jau dvidešimt penki meteliai, kaip laisvę mes branginam.
Dvidešimt penki meteliai, Tau, miela šalele.
Čia, kur vaikystės sodai, čia krykščiantys vaikai.
Čia mūsų ateitis, čia mūsų didžioji viltis.
          Kovo 12 d. lopšelio-darželio „Žilvinas“ šventiniame koncerte „Mes – Lietuvos vaikai!“ gražiausi vaikų žodžiai, dainos ir šokiai buvo skirti gimtinei Lietuvai, kurios Nepriklausomybė atkurta prieš 25 metus, 1990 m. kovo 11 d. Susirinkę tėveliai gėrėjosi „Bangelių“, „ Ąžuoliukų“, „Berželių“ ir „Žuvyčių“ grupių mažaisiais atlikėjais, negailėjo jiems plojimų ir šiltų šypsenų, o vaikus paruošusioms pedagogėms Aistei Strakšienei ir Vitalijai Venclovaitei bei visoms grupių auklėtojoms – nuoširdžių padėkos žodžių. 
Gausiai susirinkę į koncertą     Daina apie gimtinę     Berniukai šoka ,,Oi, ant kalno"     Nuoširdus ,,Berželių" šokis ,,Bažnytėlėj debesų"     Šoka ,,Berželiai"     ,,Mes Lietuvos kareivėliai" - dainuoja ,,Žilvino" berniukai     Priešmokyklinukų choras     ,,Žuvyčių" grupės ,,Boružėlės"     Groti galima net ir puodukais!     ,,Aukime, stiprėkime, nešini gerumo sparnų"
          Kovo 12 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ vyko šventinis renginys „Lietuvėle, Tu mana“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti. Miesto ikimokyklinių įstaigų vaikai deklamavo eilėraščius apie gimtąjį kraštą, Lietuvą. Mūsų lopšelį-darželį „Žilvinas“ atstovavo Martynas Miltakis iš „Bangelių“ grupės ir Monika Gasparavičiūtė iš „Berželių“ grupės. Vaikus parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Vida Vaišnorienė ir auklėtoja Irena Sarapinienė.  Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Ilona Milkontė, dėkodama už bendradarbiavimą, visiems dalyviams įteikė dovanėles bei padėkos raštus.

  Organizatorių padėka ,,Žilvinui"     Monika ir Martynas šventiniame renginyje     Marynas deklamuoja Vytės Nemunėlio ,,Graži, tėvyne, mano" ,,      Monika deklamuoja Vydūno eilėraštį ,,Tėvelių namai"     Visi šventinio renginio dalyviai     Šventės dalyviai ir organizatoriai     

          Kovo 6 dieną lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko tradicinis „Žemaitiū juomarks“. Mažesnieji „Žilvino“ vaikai savo dirbiniais prekiavo grupėse, o patys vyriausieji – salėje, kurioje ant įrengtų prekystalių puikavosi gražiausi jų dirbiniai, kartu su tėveliais iškepti gardumynai. Savo prekyvietę įsirengė ir kaimynai, lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaikai. Akys raibo nuo prekių gausos, tik spėk dairytis. O štai ir pagrindiniai šventės veikėjai, tradiciniai pajūrio regiono atstovai: kriaučius Palangos Juzė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Irena Butkienė), jo pati Domicė (auklėtoja Modesta Abaravičiūtė) ir sūnus Kazė, kurie, kalbėdami gražia žemaičių tarme, stebėjosi: „Kiek čia svietą susirinkę, kiek visuokią tavarą…“. Prekių buvo galima įsigyti pas įvairiausių amatininkų: drožėjų (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė ir „Ąžuoliukų“ grupės vaikai), žvejų (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Vaišnorienė ir „Bangelių“ grupės vaikai), kepėjų (auklėtojos Irena Sarapinienė ir Jadzė Baublienė bei „Berželių“ grupės mažieji), audėją (judesio korekcijos mokytoja Vitalija Venclovaitė). Kas norėjo, galėjo stebėti net tikros krepšelių pynėjos darbą. Visi šventės dalyviai kvatojo, klausydamiesi amatininkų  ir Palangos Juzės bei Domicės dialogų, šiems bandant kuo pigiau įsigyti prekių, derantis dėl kainų ar  mainant į savo dirbinius. „Juomarke“ skambėjo žilviniečių atliekamos Klaipėdos krašto dainos („Kur važiuoji, berneli?“, „Žuvininkai mes esame“, „Pempel, pempel“, „Aš išiejau į turgelį“), visi sukosi rateliuose, trypė šokius („Audėjėlė“, „Auskim, sesulės, abrūsus“, „Kriaučius siuvo“, „Čeverykai“, „Šokinėkit, berniukai“), pūtė švilpynes ir kt. Svečiai iš „Gintarėlio“ sudainavo „Virėjų šokį“ ir sugrojo linksmą polką „Kalvelis“. Pavargus, buvo galima pailsėti „Juomarka karčiamuoj“, kur kvepėjo gardi arbata, visus viliojo riestainiai ir kepta juoda duona.

Pagrindiniai šventės organizatoriai: meninio ugdymo mokytoja Aistė Strakšienė, pedagogai Irena Butkienė - Palangos Juzė- ir Modesta Abaravičiūtė - jo pati Domicė     ,,Žvejai" iš ,,Bangelių" grupės     ,,Ąžuoliukų" grupės prekybininkai     ,,Audėjėlės" iš ,,Ąžuoliukų" grupės     ,,Kepėjai" iš ,,Berželių" grupės     Mažieji amatininkai iš lopšelio-darželio ,,Gintarėlis"     Krepšelių pynėja     „Kiek čia svietą susirinkę, kiek visuokią tavarą...“     „Kur važiuoji, berneli? Į turgų..."     „Pirk šaukštą“     Svečiai iš „Gintarėlio“  kartu su meninio ugdymo mokytoja Valdone Juozapavičiene atlieka „Virėjų šokį“     „Iš kur būsit, mieli sveteliai?“     Skamba „Gintarėlio“ atliekama polka „Kalvelis“     Netradiciniai „Gintarėlio“ instrumentai     „Žuvininkai mes esame“     Direktorės Rasa Jurgutienė ir Ilona Milkontė džiaugiasi pirmosiomis prekėmis      Visi trypia „Audėjėlę“      „Auskim, sesulės, abrūsus“      „Vyniojam siūlus“      Groja „Ąžuoliukai“      „Pavarguom...“      Prekes siūlo „Berželių“ kepėjai      Akys raibo nuo prekių gausos...     Prekyba prasidėjo      Gabrielė džiaugiasi įsigijusi gėlių      Visi – ir dideli, ir maži – krapšto pinigėlius      Net mažoji Augustė neliko be prekių      „Už kiek parduosi?“      „Juomarka karčiamuoj“ 

      Monika Gasparavičiūtė konkurse „Tramtatulis“ Kovo 5 dieną Palangos moksleivių klubas organizavo Lietuvos liaudies kultūros centro inicijuotą Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų –  konkurso „Tramtatulis – 2015“ vietinį turą. Jame lopšelį-darželį „Žilviną“ reprezentavo „Berželių“ grupės ugdytinė Monika Gasparvičiūtė, kurią parengė meninio ugdymo mokytoja Aistė Strakšienė. Konkurso komisijos sprendimu, už išraiškingai atliktas lietuvių liaudies dainas „Kas pas mumis dėjuos“ ir „Aš išėjau į turgielį“ Monikai ir jos mokytojai buvo įteiktos padėkos. 
          Kovo 3 dieną, antradienį, Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje atidaryta Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų kūrybinių darbų paroda „Iš mano širdelės Tau, darželi!“. Atidarymo koncertėlyje pasirodė lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogių Aistės Strakšienės ir Vitalijos Venclovaitės parengti vaikai. Skambėjo dainos jūrai, gimtinei, meilei. Visus žavėjo berniukų šokis. Bibliotekos direktorius Kęstutis Rudys ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Nijolė Bagdonienė pasveikino lopšelio-darželio „Žilvinas“ kolektyvą 25-ių metų veiklos sukakties  proga ir padėkojo už kūrybingą bendradarbiavimą. 
          Kviečiame visus atvykti į  Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje (Vytauto g. 61) veikiančią parodą „Iš mano širdelės Tau, darželi!“ ir pasigėrėti lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų bei jų šeimų kūrybiniais darbeliais. Paroda veiks iki kovo 17 dienos. Malonių akimirkų!
     Parodoje eksponuojami ir keramikos užsiėmimus lankančių vaikų darbai          Jono Lukausko (4 m.) šeimos kūrybinis darbas ,,Kavos namas Žibininkų kaime, Li epų gatvė" ir Justino Bertašiaus (3 m.) šeimos ,,Mylimas darželis"     Zacharijaus Zaboro (2 m.) šeimos kūrybinis darbas ,,Mano svajonių darželis"     Uršulės Abaravičiutės (4 m.) šeimos darbas ,,Senelių trobytė"     Meilinos Dikšaitės (3 m.) šeimos kūrybinis darbas ,,Mano darželis - tai antri namai"     ,,Ąžuoliukai" stebi parodoje eksponuojamus keramikos darbelius     Belaukiant atidarymo koncertėlio     Bibliotekos darbuotojų sveikinimai ,,Žilvino" bendruomenei     Direktorė Rasa Jurgutienė kviečia pasigrožėti žilviniečių kūrybiniais darbais     Daina jūrai     Kas yra gimtinė?     Berniukų šokis     ,,Žilvinas" - pilnas svajonių, džiugesio, meilės...     Bibliotekoje įdomi ne tik paroda...
 
         Penktadienis, vasario 20-oji, lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ – neeilinė diena. Visi nuo ankstyvo ryto šventė  25-ąjį ,,Žilvino"  gimtadienį. Koridoriuose atidaryta vaikų kūrybinių darbelių paroda „Iš mano širdelės Tau, darželi!“. Pagalbos specialisčių Redos Pėkienės, Dalijos Budgenaitės ir Eglės Stanaitytės parengtuose plakatuose „25 metų žingsniai nutilo už durų“ atspindėtas „Žilvino“ kelias nuo 1990 metų vasario 15-os, atidarymo dienos, iki šių dienų, pateiktos prioritetinės lopšelio-darželio vykdomos veiklos sritys: etnokultūra, sveikatingumas, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas.
        10.00 val. linksmosios gimtadienio vedėjos auklėtojos Modesta Abaravičiutė ir Angelė Tranizienė kvietė visus į „Žilvino“ kavinę. Visi vaikai sėdėjo prie staliukų, kurie buvo papuošti jų grupės pavadinimą simbolizuojančiais akcentais: žuvytėmis, bangelėmis, beržo žievele, ąžuolų ir drebulių lapeliais, kriauklelėmis. Koks gi gimtadienis be torto! Vaikai puošė jį raidėmis, iš kurių sudėliojo žodžius: gimtadienis, Žilvinas, tortas, linkėjimai,dainos, šokiai,  bei 25 žvakutėmis, kurių teko ieškoti visoje ,,kavinėje". Kiekviena grupė originaliai pasveikino „Žilviną“: kas šokiu, kas dainele ar rateliu, rašė linkėjimus. Skambant audringiems plojimams, lopšelio-darželio direktorė Rasa Jurgutienė įvežė įspūdingą gimtadienio tortą „Žaltį“, kurį išvakarėse gamino patys vaikai kartu su auklėtojomis. Pasivaišinus, linksmybes vaikai pratęsė savo grupėse.
         Pavakariais jubiliejinę lopšelio-darželio veiklos sukaktį paminėjo esami ir buvę įstaigos darbuotojai, tėveliai, svečiai iš Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Palangos švietimo pagalbos tarnybos, Palangos miesto darželių. Visi pamatė pedagogių Aistės Strakšienės ir Vitalijos Venclovaitės pastatytą miuziklą pasakos „Eglė – žalčių karalienė“ motyvais, kuriame  vaidino „Ąžuoliukų“ ir „Bangelių“  grupių vaikai, Monika iš „Berželių“ gr. bei Palangos pradinės mokyklos mergaičių ansamblis, iš kurių kelios -  buvusios lopšelio-darželio ugdytinės. Eglės ir Žilvino vaidmenis atlikusios pedagogės Sandra Kavaliauskaitė bei Rita Nenartėnienė atsiskleidė kaip talentingos dainininkės. Įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Kazakovienė pristatė „Žilvino“ istoriją. Visą bendruomenę sveikino renginio svečiai, lopšelio-darželio ,,Žilvinas" tėvų aktyvo pirmininkas Arūnas Zabitis. Šventės vedėja Rita Nenartėnienė perskaitė LR ŠMM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vyr. specialistės Birutės Banevičienės sveikinimą. Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Asta Pocienė įteikė padėkas direktoriaus pavaduotojai ūkiui Loretai Dačkienei, auklėtojos padėjėjai Leokadijai Bagdanavičienei, raštinės (archyvo) vedėjai ir duomenų bazių tvarkytojai Rasai Lelienei ir vyr. buhalterei Irenai Semėnienei, o lopšelio-darželio direktorė Rasa Jurgutienė – auklėtojų padėjėjoms Editai Konienei, Sigitai Lipovkai ir Vilmai Serbentavičienei, meninio ugdymo mokytojai Aistei Strakšienei, judesio korekcijos mokytojai Vitalijai Venclovaitei, auklėtojoms Angelei Tranizienei ir Irenai Sarapinienei bei logopedei Redai Pėkienei. Visiems kartu sugiedojus,,Žilvino" himną, šventės dalyviai vaišinosi gimtadienio tortu bei rėmėjų dovanotomis vaišėmis.
Modesta ir Angelė kviečia į ,,Žilvino" kavinę     Šventėje ,,Berželių" grupė     Linksmai nusiteikus ,,Ąžuoliukų" grupė      ,,Bangelių" grupė taip pat atskubėjo į šventę     ,,Kriauklyčių" grupė laukia pramogų     Šventėje ir dideli, ir maži     ,,Žuvyčių" grupė     Prasidėjo linksmybės     ,,Žuvyčių" sveikinimas - linksma dainelė          ,,Bangelių" grupės nuotaikingas šokis     Linkėjimai darželiui     ,,Berželiai" rašo linkėjimus      Gretutė savo linkėjimą nupiešė     Visų linkėjimai      Sveikina ,,Ąžuoliukai"     Trankus ,,Berželių" šokis     ,,Kriauklyčių" linksmas traukinukas     Į traukinuką įsijungė visi     Raidėmis ,,papuoštas" tortas     Koks gi tortas be žvakučių?     Direktorės Rasos įvežtas įspūdingas tortas     Ilgiausių metų!          Dovanos darželiui     Skaniausias - pačių gamintas tortas     Smaguriauja ,,Kriauklytės"     Linksmybės tęsiasi     Ačiū Zacharijaus  iš ,,Uosiukų" gr. mamytei už gėles     Šventinis tortas ,,Uosiukų" grupės vaikučiams          Vaizdai iš parodėlės     Vaizdai iš parodėlės     Plakatai, atspindintys darželio istoriją     Plakatai, atspindintys darželio istoriją     Miuziklas pasakos ,,Eglė - žalčių karalienė" motyvais     Eglės (aukl. Sandra) daina ,,Skirk man laiko pasimatymui"     Daina apie meilę     Berniukų šokis          Žilvino daina     ,,Pasakyk, mamute, kas gi tie linai?"     Pradinės mokyklos mergaičių daina ,,Žmonės ant kalnų"     Monikos ,,Gerumo dainelė"     ,,Gerumo daina" kartu su mokytojomis Aiste ir Vitalija     Pavaduotoja ugdymui Aldona pristato darželio istoriją      Direktorės Rasos sveikinimai     Svečių sveikinimai     Darniai skamba darželio himnas                       
Žiema, žiema, bėk iš kiemo!
Rėksime visi kaip vienas.
O kad būtų jai baisiau,
Apsirengsim kuo bjauriau.
          Ir štai - vasario 17 dieną  visus atėjusius į darželį pasitiko persirengėliai, kurie garsiai „traukė“ Užgavėnių dainas. Kvieslys kvietė visus atvykti  į darželio kieme vyksiančias Užgavėnes – žiemos palydų šventę. O kokių tik keistuolių joje buvo galima pamatyti: besibadantį ir bliaunantį ožį, savo snapą visur kišančią gervę, besispardantį arklį, melagį čigoną, visus gąsdinančią raganą, išmaldos prašantį ubagą, visur lendantį velnią. Buvo net giltinė, daktaras, du tvarkos sergėtojai – kareivėliai.  Šalia sukinėjosi perdžiūvęs Kanapinis, simbolizuojantis gavėnią, artėjantį pavasarį, ir storas Lašininis – žiemos, mėsėdos simbolis. Visi krėtė visokias išdaigas, suko tradicinius lietuvių liaudies ratelius, garsiai šaukė Užgavėnių oracijas. Daug emocijų sukėlė Lašininio ir Kanapinio kova, kurie galynėdamiesi, vaikų padedami, traukė virvę. Ir, žinoma, nugalėjo Kanapinis. Juk visiems atsibodo rūsčioji žiema. Jos pabaigą pranašavo ir persirengėlių atvežtos Morės – moters iškamšos, kuri simbolizuoja visą susikaupusį blogį, nelaimes – sudeginimas. Kaip dar pakviesti pavasarį? Ogi blynais. Juk apskriti, geltoni blynai panašūs į saulę. Gal jais pavyks prižadinti pavasarį ir saulė bus dosnesnė šiltų spindulių. Darželio virėjos prikepė blynų tiek, kad visi buvo sotūs ir dar svečius vaišino. Gal jau pakvipo pavasariu…
Persirengėliai kviečia į Užgavėnių šventę     Gervė     Ožys     Arklys     Mažosios čigonės     Šalia ir čigonai          Lašininis     Kanapinis     Lašininio ir Kanapinio kova     Daktaras ir Giltinė     Pačios baisiausios kaukės iš ,,Berželių" grupės     Kas baisesnis?     ,,Parvažiuoja" Morė     Dega visas blogis, mūsų nelaimės ir negandos     O jau blynų skanumas!