admin

Gerbiami, tėveliai,
2019 m. vasario 25-28 dienomis Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ skelbiama atvirų durų savaitė „Pagalba vaikui“. Kviečiame Jus į susitikimus su Jūsų vaiko logopedu, specialiuoju pedagogu ar judesio korekcijos mokytoju. Specialistai pakonsultuos, parodys užsiėmimą su Jūsų vaikučiu. Atvykę į konsultaciją, iš anksto susitarsite dėl  užsiėmimo laiko.
Nuoširdžiai Jūsų lauksime.
Konsultacijų laikas skelbiamas: 
 
 
          2019 m. vasario 22 dieną Palangos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ įvyko 2019 m. Lietuvos  vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ miesto turas. Jame dalyvavo vaikai iš Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“, Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos ir Palangos moksleivių klubo. Dalyviai atliko po du vienos rūšies liaudies kūrinius: vieni pasakojo tautosakos tekstus, kiti atliko liaudies dainas, grojo tradicinę instrumentinę muziką liaudiškais instrumentais. Dainuojama ir pasakojama buvo žemaitiškai. Jų pasirodymus vertino kompetentinga komisija: Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Kuršiukas“ vadovas, Gargždų muzikos mokyklos liaudies instrumentų skyriaus muzikos mokytojas metodininkas, komisijos pirmininkas Alvydas Vozgirdas, Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytoja ekspertė, folkloro ansamblio „Mėguva“ narė Otilija Simonaitienė, Palangos kultūros centro vyresnioji etnografė, folkloro ansamblio „Mėguva“ vadovė Zita Baniulaitytė. Visus konkurso žiūrovus sužavėjo lopšelį-darželį „Žilviną“ atstovavę solistai: Emilis Sadauskas, Samanta Domarkaitė ir Augustė Vėliūtė, kuriuos parengė meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičenė. Ypač šauniai pasirodė Augustė, kuri toliau atstovaus Palangos miestą respublikinio konkurso regioniniame ture Klaipėdoje kovo 23 d.
Sveikiname Augustę bei jos mokytoją Valdonę ir linkime sėkmės!
          Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“ organizuojamas jau 7 metus. 2019 m. konkursas skirtas lietuvių tautosakos rinkėjo ir leidėjo Antano Juškos 200 metų sukakčiai paminėti. Renginio tikslas – skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus (dainininkus, muzikantus, pasakotojus). Jame dalyvauja 3-7 metų vaikai ir 1-12 klasių moksleiviai. Konkursą sudaro trys ratai: vietinis, regioninis ir nacionalinis. Nacionalinio rato laimėtojai dalyvauja Laureatų šventėje.
Emilis Sadauskas   Samanta Domarkaitė   Konkurso dalyviai su savo mokytoja Valdone ir lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktore Rasa Jurgutiene
          2019 m. vasario 21 d. Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyko regioninis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų dainų festivalis „Augu ir dainuoju Lietuvai“. Jo tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą, meilę ir pasididžiavimą savo gimtine, minint Lietuvos Valstybės Atkūrimo dieną. Festivalyje dalyvavo gausus vaikų būrys iš Kretingos, Klaipėdos rajonų, Palangos miesto lopšelių-darželių. Mažieji solistai, tercetai, vokaliniai ansambliai atliko dainas pilietiškumo, tautiškumo tematika. Šauniai festivalyje pasirodė ir Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ solistė Augustė Vėliūtė, kurią parengė meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė. Visi dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis bei padėkos raštais.
Augustė atlieka N. Pogienės dainą „Mano tėviškėlė“     Meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei įteiktas padėkos raštas
          2019 m. vasario 14 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai iš grupių „Uosiukai“, „Eglaitės“, „Bangelės“ ir „Perliukai“ šventė 101-ąjį Lietuvos gimtadienį. Kadangi 2019 metai yra paskelbti Žemaitijos regiono metais, tad ir savo gimtąją šalį vaikai sveikino netradiciškai, o pasitelkdami žemaičių tarmę, šio regiono žaidimus, tautosaką. Renginio vedėjos Jadvyga ir Sandra kvietė mažuosius minti mįsles, pasirungti žemaitiškų žodžių „mūšyje“, „pakeliauti traukiniu“ po Lietuvą. Vaikai klausėsi savo draugų pasakojamų istorijų apie du brolius žemaičius, lobį, tekantį vandenį, dainuojamų liaudies dainų apie pempę, kuosą, juodą katiną ir kt. Visi kartu suko ratelius. Skambėjusi žemaitiška tarmė kėlė šypseną bei nuostabą, kokia ji turtinga, unikali ir sudėtinga.
„Tarmie žemaitiu – didelis luobis,
Pamėrštė anuos nieks netorieto.
Tegu išlėks kap auksa grynuolis
Kartų kartuoms – lai bus kap švėisuolis…“
(Alfonsas Berienis)
                                                      
          2019 m. sausio 29 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ startavo „Žiemos olimpiada 2019“. Nepaisant gausaus sniego, malonaus šaltuko, visi įstaigos vaikai buvo pakviesti išbandyti žiemos sporto šakas draugiškose rungtynėse. Mažieji sportininkai dalyvavo veiklose, kurios išryškino rogučių sporto, ledo ritulio, biatlono elementus. Vaikams buvo labai smagu. Pedagogai džiaugėsi jų aktyvumu, susikaupimu, draugiškais tarpusavio santykiais, noru ir drąsa išbandyti sportines trasas. Tad ir nugalėtojais tapo visi kartu.
          Dėkojame Kauno lopšeliui-darželiui „Spragtukas“ ir Respublikinei ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijai už iniciatyvą, kviečiančią burtis Lietuvos ikimokyklinių įstaigų bendruomenes bendram renginiui „Žiemos olimpiada“. Šis projektas respublikoje vykdomas jau 7-tus metus. Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ – Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos narys – į projektą įsijungė prieš 4 metus. Jo tikslai – tenkinti vaikų fizinio aktyvumo poreikį išbandant žiemos sporto šakas ir skatinti sveiką gyvenimo būdą žiemos periodu.
                                                                                                                  

          Sausio 11-osios rytą Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ languose sužibo žvakutės, skirtos Lietuvos laisvės gynėjams atminti. Prieš 28 metus, 1991 m. sausio 13 d., jie paaukojo savo gyvybes už tai, kad mes galėtume gyventi laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje. Žvakučių liepsnelės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę, priminė visiems tos dienos svarbą. Vėliau patys vyriausieji įstaigos vaikai buvo pakviesti į edukacinę valandėlę, kurioje klausėsi pasakojimų apie Sausio 13-osios įvykius, o savo įspūdžius, svajones, meilę tėvynei ir padėką gynėjams išreiškė piešdami, dainuodami, deklamuodami, kieme iš sniego statydami pilį ir dažais išpurkšdami neužmirštuolių žiedus bei Lietuvos vėliavą.

                     

Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vaikai ir jų tėveliai netradiciškai atšventė Kalėdas. Juos Kalėdų senelis kartu su sniego seniu pakvietė į lauko žaidimų aikštelę, išpuoštą žibsiančiomis eglutėmis bei girliandomis. Visi kartu šoko, dainavo, žaidė linksmus žaidimus, džiaugėsi kalėdinėmis dovanomis.

                           

Dėkojame visiems Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikams ir tėveliams už nuoširdų dalyvavimą mūsų organizuotoje kūrybinių darbų parodoje „Mano šeimos angelas“.

             

Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ gruodžio 7-13 dienomis grupių „Perliukai“, „Drebulėlės“, „Eglaitės“ ir „Uosiukai“ vaikai bei jų tėveliai dalyvavo Advento vakaronėse „Nušvieki, žvakele, Adventui kelią“. Gruodžio 10 d. įstaigoje lankėsi Kretingos rajono kultūros centro vaikų folkloro grupė „Kitep“ (vadovė Vitalija Valeikienė), kuri priešmokyklinio amžiaus vaikams vedė Advento renginių ciklą „Sodai, sodai, leliumoj“.

„Sodai, sodai, leliumoj“       

          2018 m. lapkričio 29 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko metodinė diena „Sveikatinimo integravimas į ugdymo procesą. Lietuvos, Švedijos ir Estijos darželių patirtis“ miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Įstaigos pedagogai dalijosi savo patirtimi formuojant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, pasakojo apie ikimokyklinukų  sveikatinimą Švedijos, Estijos, kituose Lietuvos darželiuose. 2017-2018 mokslo metais lopšelis-darželis „Žilvinas“ vykdė tarptautinį projektą „Learning bridges over the Baltic Sea“, kurio metu pedagogai, besilankydami skirtingose Baltijos šalių ikimokyklinėse įstaigose, turėjo galimybes palyginti skirtingas ugdymo sistemas, įgyti naujos patirties, tobulinti turimus įgūdžius. Tad metodinėje dienoje ir pasidalijo pasiektais rezultatais. Miesto pedagogai stebėjo atviras veiklas: rytinę mankštą „Šokio ritmu“ (meninio ugdymo (šokių) mokytoja Monika Kažienė), priešmokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros užsiėmimą (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė), ugdomąsias veiklas: „Sveikas maistas – tikras vaistas“ (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Vaišnorienė) ir „Peliukai atranda rudens gėrybes“ (auklėtoja Rūta Korsakienė). Vėliau klausėsi skaitomų pranešimų: „Tarptautinio projekto „Learning bridges over the Baltic Sea“ pristatymas“ (direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė), „Vaikų sveikatinimo procesas Švedijos darželiuose“ (auklėtoja Asta Viskontienė, logopedė Erika Ambrozienė), „Estijos darželių vaikų sveikatinimo patirtis“ (auklėtojos Aurelija Viskontaitė ir Irena Sarapinienė), „Lietuvos darželių, dalyvavusių tarptautiniame projekte „Learning bridges over the Baltic Sea“, sveikatinimo integravimo į ugdymo procesą patirtis“ (meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė, judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Roma Pociuvienė).

Akimirkos iš priešmokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros užsiėmimo: