admin

 
Gerbiami tėveliai,
 
          Dėl ekstremalios situacijos valstybėje Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas” administracija tėvus (globėjus) aptarnauja nuotoliniu būdu. Pageidaujančius pateikti prašymus dėl vaikų priėmimo į įstaigą 2020 metais prašome užpildyti nustatytos formos prašymą. Prašymo formą rasite čia 
          Užpildytą prašymą ir vaiko gimimo išrašą nuskenuoti/nufotografuoti ir atsiųsti elektroniniu paštu
darzelis@palangoszilvinas.lt. Gauti dokumentai bus užregistruojami, tėvai (globėjai) elektronine žinute informuojami, kad siųstas dokumentas yra gautas ir užregistruotas (su nurodytu dokumento registracijos numeriu).
          Išsamesnė informacija teikiama telefonais (8 460) 43 410, 8 618 75 686 (direktorius).
          Nuo 2020 m. kovo 31 d. iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto karantino režimo laikotarpio pabaigos ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
          Administracija ir nepedagoginis personalas dirba įprastu darbo režimu.
          Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojo padėjėjai dirba nuotoliniu būdu, rengia mokymo medžiagą ir užduotis bei vykdo ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuotoliniu būdu.
          Įstaigoje neorganizuojami posėdžiai, susirinkimai, konferencijos, pasitarimai.
          Interesantų aptarnavimas karantino laikotarpiu vykdomas nuotoliniu būdu, naudojant aktyvias komunikacijos priemones. Susisiekti su įstaigos administracija galima elektroniniu paštu darzelis@palangoszilvinas.lt ir kontaktiniais telefonais:
                  (8 460) 43 410, 8 618 75686 – direktorė Rasa Jurgutienė,
                  (8 460) 54 235 – raštinės administratorė Rasa Lelienė,
                  (8 460) 30 578, 8 620 56588 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė,
                  (8 460) 30 546, 8 699 57920 – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Loreta Dačkienė,
                  (8 460) 30 568 – vyriausioji buhalterė Irena Semėnienė.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. A1-428 „Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų pasitelkimo atliekant karantino laikotarpiu būtinas užduotis“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. A1-407 „Dėl direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A1-312 2 ir 3 punktų pakeitimo“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. A1-346 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. A1-322 „Dėl Palangos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklos organizavimo karantino laikotarpiu“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. A1-321 „Dėl pavedimo Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigoms“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-316 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Palangos miesto savivaldybėje“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-313 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-312 „Dėl pavedimo Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigoms“

2020 m. kovo 11 d. Lietuva šventė Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį.
Šiai šventei paminėti visi Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai buvo pakviesti įvairiomis dailės technikomis kurti tautines juostas.
Kviečiame pasigrožėti vaikų darbeliais.
Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Uosiukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Uosiukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Kriauklytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Kriauklytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Kriauklytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Bangelės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Bangelės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Bangelės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Bangelės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Ąžuoliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Ąžuoliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Ąžuoliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Žuvytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Žuvytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Žuvytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Žuvytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Drebulėlės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Drebulėlės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Drebulėlės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Eglaitės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Eglaitės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Gintarėliai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Gintarėliai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Berželiai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Berželiai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Berželiai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Berželiai“ vaikų kurtos juostos   Paroda „Kuriu juostą Lietuvai“    Paroda „Kuriu juostą Lietuvai“   Paroda „Kuriu juostą Lietuvai“   
          2020 m. kovo 5 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ buvo švenčiama Kaziuko mugė. Šauni Kazimiero šeima pakvietė visus šventės dalyvius ne tik parduoti savo rankomis pagamintus darbelius, pirkti  iš kitų prekiautojų, bet ir smagiai pašokti, padainuoti bei pažaisti. Besibaigiant šventei, visi skaičiavo savo pinigėlius. Daugiausiai suprekiavusi grupė „Žuvytės“ laimėjo versliausios grupės nominaciją. Visos kitos grupės buvo apdovanotos riestainiais ir diplomais. Vieni tapo išradingiausiais, kiti – originaliausiais, dar kiti – linksmiausiais, šauniausiais arba kūrybiškiausiais.
                                    
          2020 m. vasario 27 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ įvyko Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomo projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ I-ojo etapo festivalis. Įvairiose rungtyse savo jėgas išbandė 109 įstaigos vaikai, jiems talkino 29 mokytojai, auklėtojų padėjėjai, specialistai. Kovo mėn. Klaipėdoje vyks II-ojo etapo festivalis, kuriame mūsų lopšelį-darželį „Žilvinas“ atstovaus 6 vaikų komanda iš grupių „Uosiukai“ ir „Bangelės“ bei jų mokytojos Dalija Budgenaitė ir Rita Nenartėnienė. Komandos, laimėjusios regioninius etapus, varžysis finaliniuose festivaliuose, kurie vyks gegužės mėn.
          Projekto organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija.
                                                                                                      
Vasario 25 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ tradiciškai šurmuliavo Užgavėnių persirengėliai
„Šalta žėima, štiš ėš kėima…“.

                                                         

          Vasario 17-21 dienomis Palangos lopšelyje-darželyje ,,Žilvinas“ aidėjo vaikų juokas ir  klegesys. Visą savaitę linksmai šurmuliavo renginiai, skirti įstaigos veiklos 30-ties metų sukakčiai paminėti. Pirmadienį kiekvienoje grupėje duris atvėrė gimtadienio dirbtuvėlės. Vaikai gamino šventines dekoracijas ir puošė savo aplinką. Buvo atidaryta vaikų meninių darbelių paroda „Mano svajonių darželis“. Antradienį, bičiulystės dieną, laikinai įrengtame kino teatre „Draugystė“ visi stebėjo nuotaikingus animacinius filmukus. Trečiadienį vyko akcija „Pasveikinkim vieni kitus“. Visa bendruomenė sveikino vieni kitus, užrašydami ar nupiešdami savo sveikinimą, palinkėjimą ant gimtadienio sienos. Štai keletas vaikų ir tėvelių sveikinimų ir palinkėjimų:
          – Linkime darželiui skanaus torto, begalinės kantrybės auklėtojoms ir visokių kitų gerų dalykų!
          – Sveikiname visus! Mažus ir didelius!  Prisiminsiu aš visus!  Kad darželis būtų laimingas ir turėtų daug žaislų!
          – Saulėtų dienų, kupinų vaikų šypsenų ir juoko!
          – Daug linksmų vaikų, daug besišypsančių auklėtojų!
          – „Žilvino “ darželis Palangos miestelyje, „Žilvino“ darželis – tai antri namai!
          – Dėkingi Jums už mūsų vaikučių auklėjimą ir atsidavimą!
          Ketvirtadienį vyko linksmybės vaikams „Gimtadienio fiesta“. Vaikai, kartu su Karlsonu ir Freken Bok, šoko, dainavo, sakė linkėjimus darželiui, žaidė balionais. Visos šventinės savaitės renginius užbaigė penktadienį vykusi bendruomenės šventė „Su gimtadieniu, darželi!“, į kurią su nuoširdžiais sveikinimais, linkėjimais ir dovanomis atskubėjo gausus būrys svečių: buvusi įstaigos direktorė Regina Lelienė, Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas, administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė, Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė ir vyriausioji specialistė Vilma Varpiotienė, Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktorė Vilma Želvienė, Palangos Lions moterų klubo atstovės, miesto ikimokyklinių įstaigų direktorės, buvę darbuotojai, tėvų atstovai. Ilgamečiams darbuotojams įteiktos padėkos už nuveiktus prasmingus darbus. Ypač visus pradžiugino savivaldybės administracijos dovana – 1500 eurų lauko įrenginiui įsigyti. Visi renginio dalyviai stebėjo šiltus, nuotaikingus vaikų, mokytojų ir tėvelių pasirodymus, klausėsi jų išsakytų minčių apie darželį,  svajones ir palinkėjimų, kad lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ būtų gera, šilta, įdomu, kad kiekvienas visa savo širdimi jaustų tai, ką sako mūsų simbolinis šūkis – „Mes kartu ir mums visiems smagu!“.
 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Miežetienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė
Su vaikais pramogavo Karlsonas ir Freken Bok   Vaikai sveikina darželį                                                                        Romantiškas mokytojų pasirodymas   Nuoširdumu dvelkė Smiltės ir Miglės šeimos pasirodymas   Regina Lelienė ir Rasa Jurgutienė džiaugėsi jubiliejine įstaigos veiklos sukaktimi    Sveikina mero pavaduotojas R. A. Mikalkėnas   Su gimtadieniu, darželi!