admin

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
Skelbia atranką judesio korekcijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2021 m. balandžio 1 d. Darbo sutartis terminuota iki 2022 m. kovo 29 d., darbo krūvis – 0,90 etato, darbo laikas – 36 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką. Darbo užmokestis – 947,84 Eur (neatskaičiavus mokesčių). Darbo užmokesčio dydis didinamas, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą.
Darbo pobūdis: tiria vaikų bendrąją motoriką ir įvertina jos išsivystymo ypatumus; rengia vaikų sąrašą, kuriems numato teikti judesio korekcijos pagalbą pagal pateiktas gydytojų pažymas ar Švietimo pagalbos tarnybos išvadas ir teikia Mokyklos vaiko gerovės komisijai suderinimui; teikia judesio korekcijos pagalbą individualių, pogrupinių, grupinių pratybų metu pagal Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką; sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus); konsultuoja mokytojus, vaikų tėvus (globėjus) judesio ir padėties, laikysenos bei kitais klausimais.
Kvalifikaciniai reikalavimai judesio korekcijos mokytojui:
1. Aukštasis, aukštesnysis (specialus vidurinis, įgytas iki 1995 m.) išsilavinimas (specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija, judesio korekcija) ir pedagogo profesinė kvalifikacija;
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Mokėti valstybinę lietuvių kalbą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2021 m. kovo  22 d. imtinai. Informacija teikiama tel. (8 460) 43410, mob. telefonas 8 618 75686, elektroninis paštas darzelis@palangoszilvinas.lt.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2021 m. kovo 26 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.
          Kiekvienais metais Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija vykdo respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“. Jo tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ visada aktyviai įsijungia į projekto veiklas. Jo metu organizuojamos sportinės žaidynės visiems įstaigos vaikams, vyksta metodiniai mokytojų susitikimai, dalijamasi gerąja patirtimi. Išsamiau su projektu galima susipažinti https://www.facebook.com/lietuvosmazujuzaidynes.
          Šiais metais žaidynėse dalyvauja virš 300 Lietuvos ikimokyklinių įstaigų. Dėl COVID-19 pandemijos keitėsi projekto veiklos, tačiau jos taip pat yra įdomios ir naudingos tiek vaikams, tiek ir mokytojams. Visi vaikai kūno kultūros užsiėmimų metu sportuoja pagal organizatorių paruoštas virtualias pamokėles, kurių turinys keičiamas kas dvi savaites. Mėnesio eigoje vyksta nuotoliniai žaidynių organizatorių ir įstaigose vykdomo projekto  koordinatorių metodiniai pasitarimai. Jose reflektuojamos įvykusios veiklos, dalijamasi savo sėkmėmis, diskutuojama apie kilusius sunkumus. Gegužės mėnesį planuojama organizuoti sportinius festivalius įstaigose, o birželio mėnesį – „Lietuvos mažųjų žaidynių“ festivalius didžiuosiuose Lietuvos sporto arenose. Atsižvelgiant į situaciją Lietuvoje dėl COVID-19 organizatoriai pasilieka teisę siūlyti alternatyvias renginių vykdymo formas.
 
Akimirkos iš sportinių veiklų grupėse
 
                                                                                                                                                                                      

Vasario 15 ir 17 dienomis Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ grupėse šurmuliavo Užgavėnių persirengėliai.

Grupės „Ąžuoliukai“ persirengėliai  Grupės „Ąžuoliukai“ persirengėliai  Grupės „Ąžuoliukai“ persirengėliai  Grupės „Ąžuoliukai“ persirengėliai  Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“   Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“   Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“   Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“   Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“     Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“   Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“     Užgavėnių šėlionės grupėje „Bangelės“   Grupėje „Berželiai“ skambėjo Užgavėnių dainos, sukosi rateliai...  Grupėje „Berželiai“   Grupėje „Berželiai“   Grupėje „Berželiai“   Grupėje „Berželiai“   Grupėje „Berželiai“   Grupėje „Berželiai“   Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Šėlioja grupės „Kriauklytės“ persirengėliai  Grupėje „Uosiukai“  Grupėje „Uosiukai“  Grupėje „Uosiukai“  Grupėje „Uosiukai“  Grupėje „Uosiukai“  Grupėje „Uosiukai“  Linksminasi grupės „Žuvytės“ persirengėliai  Linksminasi grupės „Žuvytės“ persirengėliai  Linksminasi grupės „Žuvytės“ persirengėliai  Linksminasi grupės „Žuvytės“ persirengėliai    Šėlionių pėdsakai

          Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ visada didelis dėmesys skiriamas Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai, pačioms svarbiausioms Lietuvos istorinėms datoms, paminėti. Ta proga mokytojos kalba su vaikais apie savo gimtąjį kraštą, apie jame gyvenusius ir gyvenančius žmones, kurie garsino ar tebegarsina mūsų šalį. Net patys mažiausieji gali suprasti, kad valstybę kuriame mes patys. Todėl visi turime stengtis, kad būtų čia gera gyventi, dirbti ir mylėti.
         Kviečiame pasidžiaugti akimirkomis iš grupėse vykusių edukacinių užsiėmimų, meninių, eksperimentinių veiklų, skirtų Vasario 16-ajai paminėti, pasigėrėti vaikų mintimis apie Lietuvą. Su švente visus!
 
Apie tai, kaip grupės „Perliukai“ vaikai mokėsi pažinti Lietuvą https://youtu.be/vcyXrYhAvjU

Grupės „Drebulėlės vaikai sveikina Lietuvą https://youtu.be/1dKLR6w9Znk

Grupės „Eglaitės“ vaikai džiaugiasi švente https://youtu.be/IscG1Pa3erA

Grupės „Kriauklytės“ vaikai myli Lietuvą https://youtu.be/0E0iB5FyDTU

Grupės „Žuvytės“ vaikai kuria trispalves https://youtu.be/wPrIpWU81o4

Grupės „Ąžuoliukai“ vaikai žino, kas yra Lietuva https://youtu.be/uiMMgAdTWso

Grupės „Gintarėliai“ vaikams gražiausios trys spalvos – geltona, žalia raudona https://youtu.be/82YOZX1c4jU

Grupės „Berželiai“ vaikai apie Lietuvą https://youtu.be/ySkAjIUPlAI

Grupės „Uosiukai“ vaikai sveikina Lietuvą su Vasario 16-ąja https://youtu.be/o6t2LdsRLH4

Grupės „Bangelės“ vaikų mintys apie Lietuvą https://youtu.be/4aQggRsOLh0

Akimirkos iš veiklų

                                  

Grupės „Žuvytės“ vaikų širdelės Lietuvai ir visiems Jums!

         

          Vasario 11-ąją minima Europos skubios pagalbos numerio 112 diena. Šia proga įvairiose Europos šalyse vyksta renginiai, kurių metu primenama visuomenei apie telefono numerį 112 ir galimybę juo išsikviesti skubią pagalbą: policininkus, ugniagesius gelbėtojus ir greitosios medicinos pagalbos specialistus.
          Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ šiai dienai paminėti taip pat buvo suorganizuota akcija „Ar žinau pagalbos numerį?“. Grupės „Žuvytės“ vaikai ir jų mokytoja Aurelija žiūrėdami edukacinį filmuką sužinojo, kaip reikia išsikviesti pagalbą nelaimės atveju. Kiekvienas pasigamino po telefoną ir kruopščiai ant jo pasižymėjo skaičiukus – 112. Grupės „Uosiukai“ vaikai ir mokytoja Snieguolė taip pat nusprendė numerio 112 dieną paminėti kūrybiškai ir labai atsakingai. Jie prisiminė, kokiais atvejais kviečiama pagalba, kokių tarnybų žmonės ją suteikia. Kad įsivaizduotų, koks svarbus ir sunkus jų darbas, patys „tapo“ ugniagesiais, gydytojais ir policininkais. Na, o grupės „Berželiai“ vaikams ir mokytojai Irenai teko dalyvauti nekasdieniame įvykyje. Miško Medinukas šaukėsi jų pagalbos. Kiškių namuose kilo gaisras. Ugniagesių komanda gesinti gaisro atvyko tik tada, kai vaikai paskambino telefonu 112. Tuo pačiu numeriu buvo iškviesta ir greitoji pagalba, kurios reikėjo nukentėjusiems kiškučiams. Visi atsikvėpė lengviau, kai dėl laiku suteiktos pagalbos buvo išvengta didelės nelaimės. Vaikai praktiškai įsitikino, kaip svarbu žinoti, kokios tarnybos, kokiais atvejais teikia pagalbą ir kaip jas išsikviesti.
Akcijos dalyviai savo grupėse susidomėję stebėjo edukacinius filmukus.   Visiems svarbi informacija!   Norint paskambinti numeriu 112, reikia telefono.   Telefonus gamino grupės „Žuvytės“ vaikai.   „Štai, koks mano telefonas!“   Kiškučių gelbėjimo akcija grupėje „Berželiai“.   Tuoj bus iškviesta pagalba kiškiams.   Grupės „Uosiukai“ vaikai ketina tapti gydytojais.   „Gal reikalinga gydytojos pagalba?“   Policininkais norėjo tapti berniukai.   Ugniagesiai gelbėtojai skuba į pagalbą!   Gelbėtojams būtina mokėti gaivinti žmogų.   Kiekvienas išbandė savo jėgas.   Gelbėtojų komanda pasiruošusi suteikti pagalbą.
          Sausio trečiąjį sekmadienį minima Pasaulinė sniego diena. Svarbiausias šios dienos tikslas – visiems išeiti į lauką aktyviam judėjimui. Ta proga įvairiose šalyse žmonės kviečiami slidinėti, čiuožti rogėmis, prisiminti žiemos žaidimus. Šių metų sausis nepagailėjo sniego ir gero oro, tad Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai sniego dienas šventė vos ne kiekvieną dieną: rideno sniego senius, čiuožė rogutėmis, eksperimentavo, tyrinėjo sniego ir ledo savybes, stebėjo įvairius žiemos reiškinius. Blogu oru veiklas perkėlė į grupes, bet ir jos buvo susijusios su sniegu bei ledu. Nėra sniego? Ne bėda – vaikai patys jo pasigamina. Nėra ledo? Galima užsišaldyti vandenį. Aktyviai veikdami, žaisdami vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, susipažino su aplinkinio pasaulio reiškiniais, patyrė kūrybos džiaugsmą. Kviečiame apsilankyti mūsų nuotraukų galerijose ir pasidžiaugti veiklų akimirkomis.

„Žiemos malonumai ir rūpesčiai grupėje „Drebulėlės“ – https://www.palangoszilvinas.lt/drebuleliu-grupe/

„Sniego dienos grupėje „Kriauklytės“ – https://www.palangoszilvinas.lt/kriauklyciu-grupe/

„Žiemos eksperimentai grupėje „Žuvytės“ – https://www.palangoszilvinas.lt/zuvyciu-grupe/

„Eksperimentinė veikla grupėje „Berželiai“ – https://www.palangoszilvinas.lt/berzeliu-grupe/

„Grupės „Gintarėliai“ vaikai tyrinėja sniegą“ – https://www.palangoszilvinas.lt/grupe-gintareliai/

„Sniego dienos grupėje „Bangelės“ – https://www.palangoszilvinas.lt/bangeliu-grupe/

„Smagu žiemą!“ (akimirkos iš grupės „Uosiukai“ veiklų) – https://www.palangoszilvinas.lt/uosiuku-grupe/

          Patiems mažiausiems grupės „Perliukai“ vaikams kiekviena diena Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“– pilna atradimų. Tenka išmokti daug naujų dalykų, patirti tai, ko dar niekada nebuvo patyrę, atskleisti įvairiausių jų aplinkoje slypinčių paslapčių. Štai ir dosniai sniego dovanojusi žiema užminė mažyliams tiek mįslių, kad jas įminti be mokytojos Modestos būtų be galo sunku. Kantriai, nuosekliai, sudarydama sąlygas kiekvieno vaiko aktyviai patyriminei veiklai, mokytoja supažindino vaikus su sniego ir ledo savybėmis, kūrė ir padėjo spręsti įvairias problemines situacijas, kvietė pasidžiaugti žiemos teikiamais malonumais. Tyrinėjimai, eksperimentai, bandymai, stebėjimai, kūrybinė veikla, džiugios emocijos – tai galimybė mokytis veikiant ir žaidžiant nuo pat mažens. Kviečiame pasidžiaugti veiklų akimirkomis ir įsitikinti, kad STEAM veiklas įmanoma organizuoti net ir 1,5-2 metų vaikams.
Tyrinėjame ledą. Parsinešėme jį į grupę, apžiūrėjome ir sužinojome, kad jis yra kietas, šaltas ir slidus.   Tą patį darėme ir su sniegu. Sniegas irgi yra šaltas, bet jis - purus, minkštas, baltas.   Bandome sniegą suspausti į gniūžtes.   Statome sniego bokštelius.    Tyrinėjame kitas sniego savybes.   Į indelius pilame vandenį, įdedame kaštonų, bandysime užšaldyti padėję lauke ant palangės.   Stebime, kaip mūsų Edita rikiuoja indelius su vandeniu ir kaštonais lauke. Lauksime, kol vanduo sušals į ledą.   Pasirodo, vanduo šaldamas virsta ledu.   Dar užšaldysime mažus ledo kubelius. Sužinome, kad vanduo - skystas, o ledas - kietas.   Dažome vandenį, kad ledo kubeliai būtų spalvoti.   Dažome sniego gniūžtes.   Oho, sniegą galima nudažyti.   Stebime, kaip ledo gabalai, sniegas ir mūsų nuspalvintos gniūžtės šiltoje grupėje pamažu tirpsta ir virsta vandeniu.   Kur dingo sniegas? Ištirpo...   Lauke ant palangės šąla mūsų ledo kubeliai.    Kaip gaila, ledo gabalai, sniegas ir gniūžtės ištirpo.   Pilame vandenį į balionus, ruošiamės juos užšaldyti.   Balionas su vandeniu – minkštas ir šiltas.      Balionai su vandeniu paruošti šaldymui. Vandenį juose nudažėme skirtingomis spalvomis.   Ant palangės šąla mūsų balionai, o mokytoja, pildama vandenį ant siūlų, bando pagaminti varveklius.    Pirmieji varvekliukai.   Vanduo balionuose užšalo, jie kieti ir šalti. Prakirpsime, kad pamatytume, kas atsitiko su vandeniu.   Didelis ir šaltas ledo kamuolys.   Apžiūrime ledo kamuolius.    Lauke šalta, todėl vanduo balionuose užšalo.      Spalvoti, pačių pagaminti ledo burbulai.     Išimame ledukus iš formelių.    Apžiūrime ledukus. Kaip pasieksime juose esančius kaštonus?   Bandome sutrupinti ledą, kad pasiektume jame užšalusius kaštonus.    Stebime, kaip tirpsta didieji ledo burbulai.   Jie labai gražūs, todėl vėl padėjome lauke ant palangės. Kartu su užšaldytais meškučiais galėsime jais grožėtis kasdien.   Lauke klampojame per purų sniegą.   Džiaugiamės juo.   Stebime sniegą ir varveklius ant ąžuoliuko šakų.    Pramogaujame su rogutėmis.    Žiemos smagumai.   Kartu per sniegą.         Leidžiamės nuo kalniuko.Kažkas bando paragauti sniego senio nosies.    Žiemą - pilna malonumų.
          Kokius raštus gamtoje kuria žiema? Kokias spalvas ji panaudoja? Ar tik baltą ir juodą? Visą sausio mėnesį, stebėdami, tyrinėdami aplinką, atlikdami bandymus, Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai ieškojo atsakymų į šiuos klausimus. Savo supratimą apie žiemos raštus ir spalvas jie atskleidė kurdami meninius darbelius. Vaizduotės ir išmonės vedini, pasitelkę netradicines dailės technikas, neįprastas raiškos priemones, mažieji dailininkai vaizdavo savo atradimus. Patyrė didžiulį kūrybinį džiaugsmą liedami, taškydami, išpūsdami, lašindami ir purkšdami dažus, „piešdami“ vašku, krepiniu popieriumi, siūlais, ledo gabaliukais ar net tokiomis medžiagomis, kurios panašios į sniegą (krakmolu, druska, cukrumi, miltais, soda). Visus jų kūrybinius atradimus galima pamatyti meninių darbelių parodoje „Žiemos raštai“. Kviečiame pasigrožėti.
Ana Lorelė, grupė „Kriauklytės“   Danas, grupė „Uosiukai“   Einoras, grupė „Berželiai“   Elena, grupė „Žuvytės“   Erikas Vytautas, grupė „Berželiai“   Emelija, grupė „Uosiukai“   Fausta, grupė „Eglaitės“   Gabija, grupė „Berželiai“   Gabrielius, grupė „Uosiukai“   Ieva, grupė „Bangelės“   Jonas, grupė „Žuvytės“   Gustas Tomas, Leonas, grupė „Berželiai“   Kristupas, grupė „Ąžuoliukai“   Smiltė ir Eitanas, grupė „Berželiai“   Ieva, grupė „Bangelės“   Gabija, grupė „Berželiai“   Smiltė, grupė „Kriauklytės“   Rapolas, grupė „Gintarėliai“   Paulius, grupė „Ąžuoliukai“   Kajus, grupė „Berželiai“   Motiejus Mykolas, grupė „Gintarėliai“   Lukas, grupė „Žuvytės“   Mila ir Mantvydas, grupė „Berželiai“   Raigardas, grupė „Žuvytės“   Meda, grupė „Bangelės“   Rytis ir Domantas, grupė „Berželiai“   Smiltė, grupė „Ąžuoliukai“   Tomas Antanas, grupė „Gintarėliai“   Sofija, grupė „Uosiukai“   Vanesa, grupė „Kriauklytės“   Smiltė, grupė „Berželiai“    
- Paklaust tavęs norėjau, man pasakyk, tėveli,
Kodėl melsvą gėlytę šiandieną žmonės segi?
Ir tarė man tėvelis, taip stipriai apkabinęs:
- Tas mėlynas žiedelis – visiems kas laisvę gynė.
Tiems, kas karštai mylėjo mūs Lietuvą – Tėvynę
Ir viską paaukojo, kad būt laisva gimtinė.
Paimsiu baltą lapą, nupiešiu šį žiedelį.
Jį saugosiu, mylėsiu savo mažoj širdelėj.
(„Mėlynas žiedelis“, Kęstutis Ivinskis) 
Tradiciškai sausio 13-ą dieną pas mus vyksta veiklos, skirtos Laisvės gynėjų dienai atminti.
Nuotraukose užfiksuotos įdomiausios akimirkos iš jų. Pasidžiaukime jomis.
Pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ metu darželyje užgęsta visos šviesos ir uždegamos žvakutės – gyvybės, šviesos, teisingumo, atminties ir vienybės simbolis.     Grupės „Perliukai“ languose taip pat plevena atminimo žvakutės.      Neužmirštuolėmis „pražydo“ grupės „Perliukai“ medis.   Tuoj ant sienos „plazdės“ trispalvė...   Grupėje „Drebulėlės“ taip pat dega žvakutės.   Trispalvę galima sudėlioti net iš kamuoliukų.   Visi kartu galime daug padaryti.   Mums smagu!   Tuoj „išsiskleis“ neužmirštuolės...      Neužmirštuolė sniego seniui   Rimtis ir susikaupimas grupėje „Eglaitės“      Tuoj iškils sniego pilis...   Pilį papuošim trimis spalvomis: geltona, žalia ir raudona...   Smagu darbuotis būryje...   Pilis – tai mūsų Lietuvos didybė!   Mes - laimingi vaikai!Grupėje „Gintarėliai“ vaikai taip pat stengiasi įsiminti Lietuvos vėliavos spalvas.   Pasipuošime neužmirštuolės žiedais.   Plevena žvakutės grupėje „Kriauklytės“.      Mūsų nesušaldys sausio šaltis...   Grupės „Žuvytės“ vaikai supranta, kad veikiant kartu, net ir sudėtingiausius darbus atlikti galima.   Bet smagiausia kartu pramogauti ant sniego!   Grupės „Ąžuoliukai“ vaikai gėrėsi savo kurtomis neužmirštuolėmis.   Neužmirštuoles galima kurti net ir ant sniego.   Neužmirštuoles ant sniego taip pat kuria grupės „Berželiai“ vaikai.       Pokalbis apie Sausio 13-ąją – klausimų vaikai turi be galo daug.   Išmokom sugiedoti „Tautišką giesmę“.   „Atmintis gyva, nes liudija“ grupėje „Bangelės“   „Atminsim tuos, kas žuvo už Tėvynę...“      Svarbu žinoti viską apie Sausio 13-ąją.               STEAM grupinė užduotis „Pastatyk televizijos bokštą“               Grupėje „Uosiukai“       Vaizdžiai apie atmintinos dienos įvykius   Šįkart keliame trispalvę kitaip   Piešiame ledines trispalves.                      Trispalves piešiame ant sniego.               Įsimintiniausios – saldžios trispalvės.      Namie esantys vaikai taip pat paminėjo Sausio 13-ąją.         Kol mes laisvi, tol Lietuvos gynėjai gyvi tarp mūsų!      
          2021 m. sausio 6 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai grupėse atsisveikino su šventinėmis eglutėmis. Mokytojos mažiesiems pasakojo, kad eglutės bus išvežtos į mišką, kur jomis toliau rūpinsis žvėreliai, o kitais metais jos bus puošiamos vėl. Grupės „Žuvytės“ vaikučius aplankęs pats mažiausias Kalėdų senelio nykštukas pasakojo apie savo senelio mišką, pažadėjo rūpintis vaikų eglute, kad kitais metais ji grįžtų tokia pat graži, pavaišino sveikuoliškais vaisių saldainiais. Grupėje „Uosiukai“ tradiciškai apsilankė senis besmegenis. Vaikai kartu su juo padainavo, pažaidė žaidimus ir nupuošė visus džiuginusią eglę. Senis besmegenis sudomino vaikus savo pasakojimu apie kitokias eglutes. Pasiūlė patiems jų pasidaryti eksperimentuojant su soda. Visi sparčiai kibo į darbą. Kiekvienas susikūrė po savo mažą eglutę, o po to dar išbandė, kokios priemonės gali jas ištirpdyti. Staigmenų netrūko ir kitose grupėse. Tad kviečiame pasigrožėti užfiksuotomis akimirkomis.

Grupės „Uosiukai“ vaikus aplankė senis besmegenis   Grupėje „Uosiukai“    Grupėje „Uosiukai“    Grupėje „Uosiukai“    Grupėje „Uosiukai“    Grupėje „Uosiukai“    Grupės „Uosiukai“ vaikų eksperimentinė veikla   Grupės „Uosiukai“ vaikų eksperimentinė veikla   Grupės „Uosiukai“ vaikų eksperimentinė veikla   Grupės „Uosiukai“ vaikų eksperimentinė veikla   Grupės „Uosiukai“ vaikų eksperimentinė veikla   Grupė „Uosiukai“    Grupės „Berželiai“ vaikai atsisveikina su eglute   Grupės „Berželiai“ vaikai atsisveikina su eglute   Grupės „Berželiai“ vaikai atsisveikina su eglute   Grupės „Berželiai“ vaikai atsisveikina su eglute   Pramogauja grupės „Drebulėlės“ vaikai    Pramogauja grupės „Drebulėlės“ vaikai    Pramogauja grupės „Drebulėlės“ vaikai    Pramogauja grupės „Drebulėlės“ vaikai    Pramogauja grupės „Drebulėlės“ vaikai    Pramogauja grupės „Drebulėlės“ vaikai    Pramogauja grupės „Drebulėlės“ vaikai    Grupės „Gintarėliai“ vaikai nupuošia eglutę   Grupės „Gintarėliai“ vaikai nupuošia eglutę   Grupės „Gintarėliai“ vaikai džiaugiasi rėmėjų dovanėlėmis   Grupėje „Kriauklytės“ vaikai taip pat atsisveikina su eglute   Grupėje „Kriauklytės“    Grupėje „Kriauklytės“ – „Lik sveika, eglute!“   Grupės „Kriauklytės“ vaikai nepamiršo lauko eglutės   Grupės „Kriauklytės“ vaikai nepamiršo lauko eglutės   Patys mažiausi, grupės „Perliukai“ vaikai, taip pat užsiėmę   Grupėje „Perliukai“   Grupėje „Perliukai“   Grupėje „Perliukai“   Grupėje „Žuvytės“   Grupėje „Žuvytės“   Grupės „Žuvytės“ vaikai matuojasi nykštuko kepurytę   Grupės „Žuvytės“ vaikai matuojasi nykštuko kepurytę   Grupės „Žuvytės“ vaikai atsisveikina su eglute