admin

             
          PRIEMONĖS DĖL COVID-19 Ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo UGDYMO ĮSTAIGOSE atšaukus ekstremalią situaciją
 
        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės. Atsižvelgiant į tai, kad dominuojant Omikron atmainai ir esant labai aukštam visuomenės imunizacijos lygiui, netaikant beveik jokių pandemijos kontrolės priemonių, epidemiologinė situacija gerėja, šiuo metu tęsti ekstremalią situaciją nėra pagrindo.
   
         Tolesnės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonės
 
        Šiuo metu turimais duomenimis, COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti valdoma kaip kitos per orą plintančios užkrečiamosios ligos, todėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė priežiūra ir valdymas integruojami į gripo ir kitų ūmių virusinių kvėpavimo takų valdymo sistemą. Atsižvelgiant į tai, nuo 2022 m. gegužės 1 d. COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nebelaikoma ypač pavojinga infekcija, o perkeliama į pavojingų užkrečiamųjų ligų sąrašą. Kiti COVID-19 ligos valdymo aspektai, galiosiantys nuo 2022 m. gegužės 1 d., pateikiami žemiau.
 
          Izoliavimas
  
        Privalomas izoliavimas sergantiesiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nebebus taikomas. Gydytojo sprendimu pacientas bus laikomas pasveikusiu, jei 24 val. pacientas nebekarščiuos ir susilpnės kiti simptomai arba atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę. Iki pasveikimo, simptomus turintiems asmenims nerekomenduojama vykti į darbą, ugdymo įstaigą, kitas viešas žmonių susibūrimo vietas.
        Sąlytį turėjusių asmenų ir keliautojų izoliavimas nebus organizuojamas, nebent būtų pritaikytos atskiros priemonės plintant naujai pavojingai SARS-CoV-2 viruso atmainai.
 
         Ugdymo paslaugų organizavimas
 
        Nebelieka ugdymo paslaugų organizavimo būtinąsias sąlygas reglamentuojančių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų. Teikiant ugdymo paslaugas turi būti laikomasi visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) reikalavimų: Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012  m.  vasario  20  d.  įsakymu  Nr.  V-142  „Dėl  Lietuvos  higienos  normos  HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.
 
         Testavimas
 
       Periodinis profilaktinis testavimas savikontrolės testais ir aplinkos paviršių tyrimai ugdymo įstaigose nebebus vykdomi. Tačiau visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, galės pasiūlyti savikontrolės testus mokiniams atlikti individualiai, pagal poreikį (pvz., mokiniui ugdymo proceso metu pajutus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymius pasiūlyti išsitirti savikontrolės tikslais). Testuotis galės tik tie, kurie yra pateikę raštišką sutikimą. Esant poreikiui, greituosius antigeno testus savivaldybių visuomenės sveikatos biurams naudojimui ugdymo įstaigose iki šių mokslo metų pabaigos išduos Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija.
 
Visuomenės sveikatos specialistė Gintarė Glinskaitė

           2022 m. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ startavo respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022. Jo organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Į projektą įsijungė apie 400 Lietuvos ikimokyklinių įstaigų. Iki kovo mėnesio jose vyko įvairios fizinį vaikų aktyvumą skatinančios veiklos pagal organizatorių pateiktas virtualias pamokėles, o balandžio mėn. organizuoti įstaigų festivaliai – sportinės šventės. Tokie renginiai Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ įvyko balandžio 25-27 d. Visi įstaigos vaikai rungtyniavo estafetėse, žaidė judrius žaidimus, atliko kūrybines užduotis. Už dalyvavimą projekto dalyviai buvo apdovanoti organizatorių diplomais. III-iame projekto etape pačių vikriausių, greičiausių vaikų komanda, kuri bus sudaryta iš 5-6 metų 3 mergaičių ir 3 berniukų, atstovaus įstaigą respublikiniame festivalyje, kuris vyks birželio 5 d. 11 d. Palangos sporto centre.

Akimirkos iš įstaigos festivalio renginių:

               

          Minint Lietuvos krepšinio šimtmetį, patiems vyriausiems lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikams buvo organizuotos su krepšiniu susijusios veiklos. Balandžio 21 d. priešmokyklinukai lankėsi Palangos sporto centre, kur krepšinio trenerė Daiva Mažionienė  ne tik supažindino su centro aplinka, bet ir pakvietė sudalyvauti mini treniruotėje kartu su centro jaunųjų krepšininkų komanda „Atžalynas“. Begalinį susidomėjimą kėlė Marijampolės vyrų komandos „Marijampolės Sūduva“ treniruotė ir po to vykusi bendra foto sesija. Vaikai grįžo pilni teigiamų emocijų, įspūdžių ir labai susidomėję krepšiniu. Net po pietų miego kuo greičiau skubėjo į kiemą prie krepšinio lentos parungtyniauti tarpusavyje.
          Balandžio 22 d. grupių „Uosiukai“, „Berželiai“ ir „Žuvytės“ sportininkai susitiko sportinėje pramogoje, kur išmėgino savo įgūdžius estafetėse, kamuolio mėtymo rungtyse. „Blic turnyre“ skambėjo klausimai apie krepšinį, žymiausius Lietuvos krepšininkus. Renginio vedėja Dalija vos spėjo fiksuoti atsakymus, nes Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai – ne tik aktyvūs ir vikrūs, bet ir smalsūs, greiti, turintys daug žinių apie krepšinį. Juk jie – krepšinio šalies vaikai!

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė

         Akimirkos iš Palangos sporto centro:

          

       Akimirkos iš sportinės pramogos:

          

          Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – Velykas. Ruošdamiesi jai, vaikai visą savaitę puošė savo grupes, margino kiaušinius. Patys vyriausieji, eksperimentuodami lopšelio-darželio laboratorijoje, bandė įminti kiaušinių paslaptis, o lankydamiesi Palangos „Margučių alėjoje“, tyrinėjo velykinius raštus ir spalvas, kurios atspindėjo miesto partnerius iš kitų šalių. Abejingų nepaliko šventiniai rytmečiai „Atrieda vaikų Velykėlės“. Kieme organizuotos linksmos estafetės panaudojant margučius, įvairūs kiti velykiniai žaidimai.
          Akimirkos iš grupės „Drebulėlės“ šventės:
 
          Priešvelykinę savaitę Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ – pats didžiausias sambrūzdis: visi, pasitelkę pačias įvairiausias priemones ir technikas, margino kiaušinius. Juk Velykų šventė neįsivaizduojama be margučių. Nuo senų senovės lietuviams kiaušinis – tai gėrio, gyvybės, gamtos atgimimo simbolis. Tad ir margindami kiaušinius mažieji kalbėjosi apie džiaugsmą, gėrį, pavasarį atbundančią augmeniją, įvairius velykinius stebuklus. Atskubėję zuikiai (mokytojos Modesta ir Rita), surinko vaikų išpuoštus margučius ir, kol mažieji dailininkai ilsėjosi po svarbių darbų bei sočių pietų, jais papuošė kieme augančius medelius. Atsikėlusių vaikų laukė siurprizas – margučiais „pražydęs“ darželis.
              
          Balandžio 1-ąją Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenė paminėjo Pasaulinę autizmo supratimo dieną. Vaikai dalyvavo pagalbos vaikui specialisčių Erikos ir Žydrūnės edukaciniuose užsiėmimuose „Po mėlyna saule“, bandė komunikuoti tarpusavyje paveikslėlių, simbolių pagalba, kūrė dėliones „Žaiskime kartu“, įvairiaspalvėmis juostelėmis puošė „Solidarumo medį“ kieme. Visas lopšelis-darželis „Žilvinas“ raibuliavo nuo mėlynos spalvos. Puošdamiesi mėlynos spalvos akcentais visi stengėsi išreikšti palaikymą autistiško spektro sutrikimą turintiems vaikams ir jų šeimoms. Tikime, kad kalbėdami apie negalias, sudarydami sąlygas pažinti jas, padėsime vaikams nuo pat mažens ugdytis toleranciją ir empatiją, kuri labai reikalinga kiekvieno žmogaus gerovei.  
          Kalba vaikai:
„Šiandien paminėjome dieną, kurios simbolis – mėlyna spalva. Kaip jūra, vadinasi, rami ir kalba, kai ošia. Reikia tą kalbą suprasti. Erika mums rodė, kaip tą kalbą suprasti, bet aš savo draugą visada gerai suprantu.“ (Kajus)
„Mėlyna spalva dabar man bus draugystės spalva. Pasirodo, kad yra vaikų, kurie kalba paveikslėliais. Mano grupėje yra berniukas, visada linksmas, tai jis – šilto lietaus berniukas.“ (Gabija)
„Visi vaikai yra geri. Ir visos spalvos gražios. Daug mėlynos spalvos – gali liūdinti. Mano draugas gal šiek tiek keistas, bet ir aš turiu keistų minčių.“ (Domantas)
 
Pasaulinė autizmo diena minima balandžio 2-ąją. Mėlyna spalva, dėlionės, lašiukai  – tai autizmo simboliai. Kviečiame visus šią dieną pasipuošti mėlynai – būkime kartu su mūsų mažaisiais „lietaus vaikai“ bei jų tėveliais.
„Visi mėlynai mėlyni“  „Solidarumo medis žydi mano kieme“ (Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ foto akcija) 
 Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“ Akimirkos iš grupėse vykusių veiklų „Po mėlyna saule“