Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ darbo organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorės Rasos Jurgutienės 2019 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimas

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas" darbo tvarkos taisyklės

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ drausminės atsakomybės taikymo tvarka

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2020-2022 m. strateginis veiklos planas

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2019-2021 metų strateginio plano priemonių įvykdymo ataskaita

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ veiklos planas 2020 metams

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorės Rasos Jurgutienės 2018 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų duomenų tvarkymo taisyklės

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

 

grįžti į „Administracinė informacija“