Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorės Rasos Jurgutienės 2020 metų veiklos ataskaita