2022 m.

2022 m. lapkričio 16 d. Palangos lopšelio-darželio „žilvinas“ bendruomenei įteikta Tarptautinės komisijos nacio ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdomojo direktoriaus Ronaldo Račinsko padėkos raštas už Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios, minėjimą.

2022 m. spalio 5 d. Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vatkus įteikė padėkos raštus Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogams: pagalbos mokiniui specialistei Dalijai Budgenaitei už prasmingą, nuoširdų ir profesionalų darbą organizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatingumo veiklas; priešmokyklinio ugdymo mokytojai Sandrai Kavaliauskaitei už rezultatyvią pedagoginę veiklą, ugdant sutrikusios raidos vaikus, ir gerosios patirties sklaidą.

2022 m. birželio 28 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenei įteikta respublikinio projekto „Sveikatiada“ vadovės Lauros Blaževičiūtės padėka už skirtą laiką ir idėjas įgyvendinant projekto 2021-2022 mokslo metų veiklas ugdymo įstaigoje.

2022 m. gegužės mėn. už dalyvavimą respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“ Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenei buvo įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės, Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos vadovės Audronės Vizbarienės ir žaidynių globėjos Dianos Nausėdienės diplomas.

2022 m. gegužės 4 d. Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ įteikta priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko Mariaus Garbenio padėka už bendradarbiavimą su Palangos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir aktyvų dalyvavimą Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos organizuotame konkurse „Esu saugus, nes…“. Parodai ugdytinį ruošė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Snieguolė Bogužienė.

2022 m. sausio 13 d. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ įteikė padėką už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, minint Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją.

2021 m.
 
2021 m. lapkričio 16 d. Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenei už Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios minėjimo organizavimą savo bendruomenėje.  
 
2021 m. spalio 5 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojai Snieguolei Bogužienei buvo įteikta Palangos miesto mero Šarūno Vaitkaus padėka už aukštus ugdytinių pasiekimus respublikiniame konkurse „Gyventi sveikai – gera!“, aktyvią pedagoginę veiklą mokykloje ir mieste.

2021 m. liepos mėn. direktorei Rasai Jurgutienei ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai Ritai Nenartėnienei už nuopelnus Palangai miesto meras Šarūnas Vaitkus įteikė Palangos grąžinimo Lietuvai 100-mečio minėjimui skirtus medalius (Lietuvos monetų kalykla, autorius Petras Baronas).

2021 m. gegužės mėn. už dalyvavimą edukaciniame-kūrybiniame konkurse „Gyventi sveikai – gera!“ LR sveikatos apsaugos ministerija įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo grupei „Uosiukai“ (mokytojos Rita Nenartėnienė ir Snieguolė Bogužienė). Grupė tapo konkurso laimėtoja.

2021 m. gegužės mėn. už dalyvavimą respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenei buvo įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės, Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos ir žaidynių globėjos Dianos Nausėdienės diplomas.
 
2020 m.
 
2020 m. spalio 5 d., Tarptautinę mokytojo dieną, Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus įteikė padėkos raštus Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorei Rasai Jurgutienei, logopedei Erikai Ambrozienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojoms: Modestai Abaravičiutei, Jadvygai Anužienei, Linai Miežetienei ir Rūtai Korsakienei.
 
2020 m. vasario 21 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ veiklos 30-mečio proga darbuotojams buvo įteikti padėkos raštai.
 
Palangos miesto savivaldybės mero Šarūno Vaitkaus padėkos įteiktos:
     direktorei Rasai Jurgutienei – už profesionalų, kūrybingą pedagoginį ir vadybinį darbą, įstaigos įvaizdžio kūrimą bei tradicijų puoselėjimą,
     priešmokyklinio ugdymo mokytojai Romai Pociuvienei – už ilgametę, kūrybišką, aktyvią pedagoginę veiklą, puikius ugdytinių pasiekimus,
     judesio korekcijos mokytojai Dalijai Budgenaitei – už ilgametį ir profesionalų darbą, teikiant judesio korekcijos pagalbą raidos sutrikimų turintiems vaikams,
     ikimokyklinio ugdymo mokytojai Julijai Žiubrienei – už ilgametį ir sąžiningą pedagoginį darbą,
     ikimokyklinio ugdymo mokytojai Irenai Butkienei – už ilgametę pedagoginę veiklą dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais,
     auklėtojo padėjėjai Vilmai Serbentavičienei – už ilgametį ir atsakingą darbą, tinkamą vaikų priežiūrą ir pagalbą ikimokyklinio ugdymo mokytojams,
     auklėtojo padėjėjai Editai Konienei – už sąžiningą bei rūpestingą darbą, aktyvią pagalbą mokytojams įgyvendinant priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo tikslus,
     auklėtojo padėjėjoms Vilmai Piekutei ir Rimai Bernotienei – už sąžiningą bei rūpestingą darbą, aktyvią pagalbą mokytojams ir nuoširdų rūpinimąsi kiekvienu vaiku,
     vyriausiajai buhalterei Irenai Semėnienei – už ilgametį sąžiningą bei nepriekaištingą darbą ir gebėjimą atsakingai tvarkyti lopšelio-darželio „Žilvinas“ buhalterinę apskaitą,
     direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams Loretai Dačkienei – už prasmingą ir nuoširdų darbą, rūpinantis bei puoselėjant lopšelio-darželio „Žilvinas“ saugią ugdymosi aplinką,
     raštinės administratorei Rasai Lelienei – už ilgametį, rūpestingai, sąžiningai ir profesionaliai atliekamą darbą, rengiant ir tvarkant lopšelio-darželio „Žilvinas“ dokumentaciją,
     direktoriaus pavaduotojai ugdymui Redai Pėkienei – už ilgametį pedagoginį darbą, aktyvią metodinę veiklą bei gerosios patirties sklaidą.
 
Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos Laimos Valužienės padėkos įteiktos:
     ikimokyklinio ugdymo mokytojai Sandrai Kavaliauskaitei – už ilgametę profesionalią pedagoginę veiklą dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais,
     priešmokyklinio ugdymo mokytojai Modestai Abaravičiutei – už ilgametį, nuoširdų, kūrybingą darbą bei gražias ir veiksmingas iniciatyvas bendraujant su ugdytinių tėveliais,
     priešmokyklinio ugdymo mokytojai Ritai Nenartėnenei – už ilgametę pedagoginę veiklą, efektyvių metodų ir inovacijų taikymą bei gerosios patirties sklaidą,
     ikimokyklinio ugdymo mokytojai Birutei Šeputienei – už nuoširdų, kūrybingą pedagoginį darbą, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų meninius gebėjimus,
     auklėtojo padėjėjai Ilonai Senavaitienei – už nuoširdų ir atsakingą darbą padedant ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdyti vaikus ir užtikrinti jų saugumą,
     auklėtojo padėjėjai Vilmai Petkevičienei – už nuoširdų ir nepriekaištingą darbą užtikrinant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tinkamą priežiūrą,
     valytojai Jolantai Laukienei – už ilgametį, kruopštų ir nuoširdų darbą puoselėjant lopšelio-darželio „Žilvinas“ aplinką.
 
Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorės Rasos Jurgutienės padėkos įteiktos:
     ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Ingridai Šauklienei, Vidai Vaišnorienei ir Inai Varaškienei – už ilgametę prasmingą pedagoginę veiklą,
     mokytojo padėjėjai Sandrai Kairienei ir auklėtojo padėjėjai Ritai Valančauskienei – už sąžiningą ir nuoširdų darbą teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams,
     auklėtojo padėjėjai Danutei Stragienei – už gerą vaikų priežiūrą, nuolatinę švarą ir tvarką grupėse,
     sargams Marijonai Laukienei ir Mykolui Puleikiui – už ilgametį ir sąžiningą darbą prižiūrint ir saugant lopšelio-darželio „Žilvinas“ patalpas ir teritoriją,
     Feliksui Stulpinui – už ilgametį, kruopštų darbą, tvarkant lopšelio-darželio „Žilvinas“ inventorių bei prižiūrint ir saugant patalpas, teritoriją,
     Arūnui Lukauskui – už nuoširdų ir atsakingą darbą, tvarkant lopšelio-darželio „Žilvinas“ inventorių bei prižiūrint ir saugant patalpas, teritoriją,
     sandėlininkei Rūtai Adomaitienei – už ilgametį, atsakingą, sąžiningą darbą, organizuojant vaikų maitinimą.

2019 m.

2019 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Vinkus įteikė Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko, akademiko Eugenijaus Jovaišos padėką direktorei Rasai Jurgutienei – už kasdienį nuoseklų darbą, atsidavimą profesijai. Palangos miesto savivaldybės mero padėkos įteiktos ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Virginijai Jašinskienei ir Astai Viskontienei. Lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus padėkos buvo įteiktos ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jadvygai Anužienei, logopedei, specialiajai pedagogei Vaidai Viščiūnienei, meninio ugdymo (šokio) mokytojai Monikai Kažienei ir psichologei Jelenai Bachlinai.

2018 m.

2018 m. spalio 5 d., Tarptautinės mokytojo dienos proga, Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Redai Pėkienei – už profesionalų bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio šalių partneriais ir sėkmingą tarptautinio projekto „Learning Bridges over the Baltic sea“ įgyvendinimą.
Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė įteikė padėkas auklėtojoms Rūtai Korsakienei, Aurelijai Viskontaitei ir Irenai Sarapinienei.
 
2018 m. balandžio 20 d. Švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius įteikė padėką priešmokyklinio ugdymo pedagogei Romai Pociuvienei už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ finale.
 
2018 m. balandžio 20 d. Dr. Rolandas Zuoza (LR švietimo ir mokslo Mokymosi visą gyvenimą departamentas) ir Dr. Rita Sketerskienė ( LR sv eikatos apsaugos Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas) įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ grupės „Kriauklytės“ komandai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogei Romai Pociuvienei už dalyvavimą respublikiniame mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. Komandai taip pat buvo įteiktas dalyvio prizas 100 eurų sporto inventoriui įsigyti.