2021 m.

2021 m. sausio 19 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Inai Varaškienei, Rūtai Korsakienei, Linai Miežetienei ir Irenai Sarapinienei įteikta Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ padėka už bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų parodoje „Gėlių puokštė jubiliejui“.

2021 m. sausio 14 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojoms Snieguolei Bogužienei ir Ritai Nenartėnienei buvo įteiktos Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ padėkos už vaikų kūrybinių darbų pateikimą Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos 30-osioms metinėms paminėti, dalyvaujant respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų parodoje „Aš tavo vardą širdyje nešioju“.

2020 m.

2020 m. gruodžio 30 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ direktorius įteikė padėką logopedei Erikai Ambrozienei už dalyvavimą respublikiniame priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių „Skaitymo pradžiamokslis“ kūrimo projekte.
 
2020 m. gruodžio 2 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojai Editai Dobrovolskytei – Zeringienei ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai Ritai Nenartėnienei įteiktos Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus padėkos už dalyvavimą foto nuotraukų parodoje „Smėlio statinių istorijos“.
 
2020 m. spalio 5 d., Tarptautinę mokytojo dieną, Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus įteikė padėkos raštus Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorei Rasai Jurgutienei, logopedei Erikai Ambrozienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojoms: Modestai Abaravičiutei, Jadvygai Anužienei, Linai Miežetienei ir Rūtai Korsakienei.
 
2020 m. birželio 23 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojai Modestai Abaravičiutei įteikta Lietuvos žaliųjų judėjimo projektų koordinatoriaus R. Rinavičiaus padėka už gamtosauginių vertybių diegimą ugdytiniams, jų meninės raiškos puoselėjimą ir dalyvavimą respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Aš noriu augti prie švarios jūružės“ Palangos Birutės parko paplūdimyje.
 
2020 m. vasario 27 d. mokytojoms: Dalijai Budgenaitei, Ritai Nenartėnienei, Romai Pociuvienei, Rūtai Korsakienei, Linai Miežetienei ir Jadvygai Anužienei įteiktos Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės padėkos už pagalbą organizuojant respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ įstaigos festivalį.
 
2020 m. vasario 21 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ veiklos 30-mečio proga darbuotojams buvo įteikti padėkos raštai.
 
Palangos miesto savivaldybės mero Šarūno Vaitkaus padėkos įteiktos:
     direktorei Rasai Jurgutienei – už profesionalų, kūrybingą pedagoginį ir vadybinį darbą, įstaigos įvaizdžio kūrimą bei tradicijų puoselėjimą,
     priešmokyklinio ugdymo mokytojai Romai Pociuvienei – už ilgametę, kūrybišką, aktyvią pedagoginę veiklą, puikius ugdytinių pasiekimus,
     judesio korekcijos mokytojai Dalijai Budgenaitei – už ilgametį ir profesionalų darbą, teikiant judesio korekcijos pagalbą raidos sutrikimų turintiems vaikams,
     ikimokyklinio ugdymo mokytojai Julijai Žiubrienei – už ilgametį ir sąžiningą pedagoginį darbą,
     ikimokyklinio ugdymo mokytojai Irenai Butkienei – už ilgametę pedagoginę veiklą dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais,
     auklėtojo padėjėjai Vilmai Serbentavičienei – už ilgametį ir atsakingą darbą, tinkamą vaikų priežiūrą ir pagalbą ikimokyklinio ugdymo mokytojams,
     auklėtojo padėjėjai Editai Konienei – už sąžiningą bei rūpestingą darbą, aktyvią pagalbą mokytojams įgyvendinant priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo tikslus,
     auklėtojo padėjėjoms Vilmai Piekutei ir Rimai Bernotienei – už sąžiningą bei rūpestingą darbą, aktyvią pagalbą mokytojams ir nuoširdų rūpinimąsi kiekvienu vaiku,
     vyriausiajai buhalterei Irenai Semėnienei – už ilgametį sąžiningą bei nepriekaištingą darbą ir gebėjimą atsakingai tvarkyti lopšelio-darželio „Žilvinas“ buhalterinę apskaitą,
     direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams Loretai Dačkienei – už prasmingą ir nuoširdų darbą, rūpinantis bei puoselėjant lopšelio-darželio „Žilvinas“ saugią ugdymosi aplinką,
     raštinės administratorei Rasai Lelienei – už ilgametį, rūpestingai, sąžiningai ir profesionaliai atliekamą darbą, rengiant ir tvarkant lopšelio-darželio „Žilvinas“ dokumentaciją,
     direktoriaus pavaduotojai ugdymui Redai Pėkienei – už ilgametį pedagoginį darbą, aktyvią metodinę veiklą bei gerosios patirties sklaidą.
 
Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos Laimos Valužienės padėkos įteiktos:
     ikimokyklinio ugdymo mokytojai Sandrai Kavaliauskaitei – už ilgametę profesionalią pedagoginę veiklą dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais,
     priešmokyklinio ugdymo mokytojai Modestai Abaravičiutei – už ilgametį, nuoširdų, kūrybingą darbą bei gražias ir veiksmingas iniciatyvas bendraujant su ugdytinių tėveliais,
     priešmokyklinio ugdymo mokytojai Ritai Nenartėnenei – už ilgametę pedagoginę veiklą, efektyvių metodų ir inovacijų taikymą bei gerosios patirties sklaidą,
     ikimokyklinio ugdymo mokytojai Birutei Šeputienei – už nuoširdų, kūrybingą pedagoginį darbą, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų meninius gebėjimus,
     auklėtojo padėjėjai Ilonai Senavaitienei – už nuoširdų ir atsakingą darbą padedant ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdyti vaikus ir užtikrinti jų saugumą,
     auklėtojo padėjėjai Vilmai Petkevičienei – už nuoširdų ir nepriekaištingą darbą užtikrinant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tinkamą priežiūrą,
     valytojai Jolantai Laukienei – už ilgametį, kruopštų ir nuoširdų darbą puoselėjant lopšelio-darželio „Žilvinas“ aplinką.
 
Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorės Rasos Jurgutienės padėkos įteiktos:
     ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Ingridai Šauklienei, Vidai Vaišnorienei ir Inai Varaškienei – už ilgametę prasmingą pedagoginę veiklą,
     mokytojo padėjėjai Sandrai Kairienei ir auklėtojo padėjėjai Ritai Valančauskienei – už sąžiningą ir nuoširdų darbą teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams,
     auklėtojo padėjėjai Danutei Stragienei – už gerą vaikų priežiūrą, nuolatinę švarą ir tvarką grupėse,
     sargams Marijonai Laukienei ir Mykolui Puleikiui – už ilgametį ir sąžiningą darbą prižiūrint ir saugant lopšelio-darželio „Žilvinas“ patalpas ir teritoriją,
     Feliksui Stulpinui – už ilgametį, kruopštų darbą, tvarkant lopšelio-darželio „Žilvinas“ inventorių bei prižiūrint ir saugant patalpas, teritoriją,
     Arūnui Lukauskui – už nuoširdų ir atsakingą darbą, tvarkant lopšelio-darželio „Žilvinas“ inventorių bei prižiūrint ir saugant patalpas, teritoriją,
     sandėlininkei Rūtai Adomaitienei – už ilgametį, atsakingą, sąžiningą darbą, organizuojant vaikų maitinimą.

2020 m. vasario 20 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ vadovai įteikė padėkas ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Linai Miežetienei, Virginijai Jašinskienei ir Aurelijai Viskontaitei už kūrybišką temos „Puošia, šildo ir pasakoja“ atskleidimą ir dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų parodoje, skirtoje Tautodailės metams paminėti.

2020 m. vasario 16 d. Palangos kultūros ir jaunimo centro direktorė Vita Petrauskienė įteikė padėką Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“, mergaičių ansambliui ir jo vadovei Valdonei Juozapavičienei už dalyvavimą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimo koncerte Šventosios pagrindinėje mokykloje.

2020 m. sausio 17 d. Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas įteikė padėką Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už bendruomenės subūrimą paminėti Sausio 13-ąją ir dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

2019 m.

2019 m. gruodžio 2 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė ir Pakruojo lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė Rita Vičiuvienė įteikė padėkas ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Jadvygai Anužienei ir Sandrai Kavaliauskaitei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio amžiaus mokinių kūrybinių darbelių parodoje „Mes visi labai skirtingi“.

2019 m. lapkričio 22 d. Kaišiadorių kultūros centro direktorius Arnoldas Škimelis įteikė padėkas ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Jadvygai Anužienei ir Sandrai Kavaliauskaitei už ugdytinių paruošimą respublikinei neįgaliųjų vaikų ir jaunimo meninės kūrybos parodai „Svajonių koliažai“.

2019 m. lapkričio 7 d. Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Rūta Regina Lukaitienė įteikė padėkas ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Rūtai Korsakienei ir Vidai Vaišnorienei už dalyvavimą su vaikų kūrybiniais darbais parodoje „Puodukas arbatai“.

2019 m. birželio 14 d. respublikinio projekto „Sveikatiada“ vadovė Laura Blaževičiūtė įteikė padėką Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už vaikų sveikatos puoselėjimą.

2019 m. birželio 12 d. visuomeninės organizacijos Lietuvos žaliųjų judėjimo projektų koordinatoriaus Renaldo Rimavičiaus įteikė padėkas auklėtojai Modestai Abaravičiutei ir priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei už gamtosauginių vertybių diegimą ugdytiniams, jų meninės raiškos puoselėjimą ir dalyvavimą respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Aš noriu augti prie švarios jūružės“ Palangos Birutės parko paplūdimyje.

2019 m. gegužės 14 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Sadutė“ direktorė Dalia Kulionytė įteikė padėkas auklėtojoms Astai Viskontienei, Irenai Sarapinienei ir Irenai Butkienei už kūrybingą dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų „STEAM kūrybinė laboratorija: „Stebuklingas vanduo“ darbų parodoje.

2019 m. gegužės 10 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė įteikė padėkas auklėtojoms Julijai Žiubrienei, Irenai Sarapinienei, Irenai Butkienei, Astai Viskontienei ir priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Ritai Nenartėnienei bei Romai Pociuvienei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Ir močiutė, ir mama, pasidžiaugs mana skara“.

2019 m. gegužės 7 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė ir Pakruojo lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktorės funkcijas Rita Vičiuvienė įteikė padėkas auklėtojai Jadvygai Anužienei ir specialiajai pedagogei Žydrūnei Verygienei už dalyvavimą tarptautinėje kūrybinių darbelių virtualioje parodoje „Į pasaulį žiūriu kiek kitaip“, skirtoje autizmo supratimo dienai paminėti.

2019 m. gegužės 7 d. Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė įteikė padėką meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už vaikų paruošimą Žemaitijos regiono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų festivaliui „Iš močiutės skrynios“. Taip pat padėka buvo įteikta Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už dalyvavimą festivalyje.

2019 m. balandžio 30 d. Akmenės rajono Akmenės gimnazijos direktorė Asta Lipkinienė įteikė padėkas auklėtojoms Aurelijai Viskontaitei ir Linai Miežetienei už aktyvumą ir vaikų paskatinimą dalyvauti respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkurse „Paukščių sugrįžtuvės“.

2019 m. balandžio 9 d. Klaipėdos apskr. VPK Palangos miesto policijos komisariato viršininkas Algirdas Budginas įteikė padėkas priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Ritai Nenartėnienei ir Romai Pociuvienei už aktyvų vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžių ugdymą ir bendradarbiavimą dalyvaujant konkurse „2019 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga“.

2019 m. balandžio 8 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Jadvyga Šalnienė įteikė padėką lopšelio-darželio „Žilvinas“ auklėtojai Rūtai Korsakienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų, tėvų kūrybos parodoje „Vaikystės lėlė“.

2019 m. balandžio 2 d. Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti Direktoriaus pareigas, Ilona Mazrimienė įteikė padėkas lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogams: Vidai Vaišnorienei, Ritai Nenartėnienei ir Modestai Abaravičiutei už dalyvavimą vaikų kūrybinių darbų parodoje „Mes – Žemaitijos krašto vaikai“.

2019 m. kovo 29 d. Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti Direktoriaus pareigas, Ilona Mazrimienė įteikė padėkas lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojoms Valdonei Juozapavičienei ir Monikai Kažienei už festivalio „Dainuojantys mokytojai 2019“ ansamblio paruošimą.

2019 m. kovo 28 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė įteikė diplomą Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už dalyvavimą 2019 m. respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“.

2019 m. kovo 28 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė įteikė padėkas auklėtojoms Modestai Abaravičiutei ir Rūtai Korsakienei už puikų ugdytinių paruošimą ir dalyvavimą 2019 m. respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, o judesio korekcijos pedagogei, logopedei Dalijai Budgenaitei – už pagalbą organizuojant šį projektą.

2019 m. kovo 28 d. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Dainora Šeižienė įteikė padėką priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Vidai Vaišnorienei ir Romai Pociuvienei bei meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už vaikų paruošimą ir dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų festivalyje „Pasakos“ teatrų festivalis 2019“.

2019 m. kovo 26 d. Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Rūta Regina Lukaitienė įteikė padėką auklėtojai Modestai Abaravičiutei ir grupės „Perliukai“ vaikams už dalyvavimą Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų vyresniųjų grupių vaikų viktorinoje „Gamtos paslaptys“, skirtoje Žemės dienai paminėti.

2019 m. kovo 19 d. Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ auklėtoja, atliekanti Direktoriaus funkcijas, Aušra Toliušienė priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei įteikė padėkos raštą už dalyvavimą projekto „Kibkit, žuvelės, didelės ir mažos“ kūrybinių darbų parodoje. Joje buvo eksponuojamas ugdytinės Inetos Mumgaudytės kūrinys.

2019 m. kovo 15 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei ir grupės „Uosiukai“ ugdytiniams Lukui Budriui bei Donatui Ramanauskui už dalyvavimą Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų šaškių varžybose, skirtose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Rūta Lukaitienė ir varžybų teisėjas Saulius Rackevičius įteikė padėkos raštą.

2019 m. kovo 8 d. Klaipėdos apskr. VPK Palangos miesto policijos komisariato viršininkas Algirdas Budginas įteikė padėką priešmokyklinio ugdymo pedagogei Romai Pociuvienei už iniciatyvumą, vaikų kūrybiškumo ir meninės išraiškos skatinimą dalyvaujant piešinių konkurse „Ginti. Saugoti. Padėti.“

2019 m. kovo 7 d. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Ilona Milkontė įteikė padėką priešmokyklinio ugdymo pedagogei Romai Pociuvienei ir auklėtojai Modestai Abaravičiutei už auklėtinių paruošimą konkursui „Eilėraščių pynė Lietuvai“.

2019 m. vasario 26 d. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Dainora Šeižienė įteikė padėkas Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei ir priešmokyklinio ugdymo pedagogei Romai Pociuvienei už vaikų paruošimą pilietinės iniciatyvos renginiui „Gražiausi žodeliai gimtajai žemelei“, skirtam Lietuvių kalbos dienoms paminėti.

2019 m. vasario 22 d. Palangos moksleivių klubo direktorė Eglė Bučienė įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už Augustės Vėliūtės, Emilio Sadausko ir Samantos Domarkaitės paruošimą vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ vietiniam turui.

2019 m. vasario 21 d. Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Birutė Ėvaltienė įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už dalyvavimą regioniniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų dainų festivalyje „Augu ir dainuoju Lietuvai“.

2019 m. sausio mėn. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ auklėtojai Rūtai Korsakienei įteikta Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ padėka už dalyvavimą respublikinėje foto nuotraukų parodoje „Paukščiai šalia mūsų“.  

2019 m. sausio 11 d. Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenei už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

2019 m. sausio 9 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ direktorė Božena Zimbalienė įteikė padėką auklėtojoms Linai Miežetienei ir Aurelijai Viskontaitei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje – akcijoje „Šiltos, džiaugsmingos Kalėdos“.

2018 m.

2018 m. gruodžio 18 d. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Ilona Milkontė įteikė padėkas auklėtojoms Linai Miežetienei ir Virginijai Jašinskienei už dalyvavimą respublikinėje parodoje „100-mečio Kalėdoms, tau linkiu“.

2018 m. gruodžio 12 d. Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ auklėtoja, atliekanti Direktoriaus funkcijas, Aušra Toliušienė įteikė padėką priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei už dalyvavimą vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žibintų šviesoje“.

2018 m. gruodžio 11 d. Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti Direktorių Zita Paulikienė įteikė padėka Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Vidai Vaišnorienei ir Ritai Nenartėnienei už dalyvavimą vaikų kūrybinių darbų parodoje „Linksmieji akmenukai“.
 
2018 m. lapkričio 23 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mergaičių ansamblis „Smilgelės“  respublikiniame ikimokyklinių įstaigų dainos ir šokio konkurse „Šoku aš, dainuoji tu, mes su Lietuva kartu!“ laimėjo 2-ą vietą. Mergaites konkursui paruošė meninio ugdymo mokytojos Valdonė Juozapavičienė ir Monika Kažienė. 
 
2018 m. lapkričio 22 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei, auklėtojoms Julijai Žiubrienei, Irenai Sarapinienei, Astai Viskontienei, Irenai Sarapinienei ir Irenai Butkienei Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Ilona Milkontė įteikė padėkas už dalyvavimą respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Prakalbinkime akmenėlį“.
 
2018 m. lapkričio 21 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo grupių „Uosiukai“ ir „Eglaitės“ komanda (Lukas Budrys, Samanta Domarkaitė, Ana Marija Ambrozaitė, Augustė Augutytė, Izabelė Černiauskaitė, Augustė Vėliūtė) dalyvavo Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ organizuotoje viktorinoje „Kaip gyvena vabzdžiai“. „Jauniesiems vabalų tyrinėtojams“ buvo įteikta organizatorių padėka. Komandą paruošė priešmokyklinio ugdymo pedagogės Rita Nenartėnienė ir Vida Vaišnorienė.
 
2018 m. lapkričio 16 d. Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas įteikė padėkos raštą už bendruomenės prisijungimą prie pilietinės iniciatyvos, skirtos paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną.
 
2018 m. spalio 5 d., Tarptautinės mokytojo dienos proga, Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Redai Pėkienei – už profesionalų bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio šalių partneriais ir sėkmingą tarptautinio projekto „Learning Bridges over the Baltic sea“ įgyvendinimą.
Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė įteikė padėkas auklėtojoms Rūtai Korsakienei, Aurelijai Viskontaitei ir Irenai Sarapinienei.
 
2018 m. rugsėjo 21 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė įteikė padėkos raštus judesio korekcijos mokytojai, logopedei Dalijai Budgenaitei, specialiajai pedagogei, judesio korekcijos mokytojai Žydrūnei Verygienei ir auklėtojai Astai Viskontienei už Europos judumo savaitės „Pasirink ir judėk“ renginių organizavimą įstaigoje. Už aktyvų dalyvavimą šiuose renginiuose padėkos raštus taip pat įteikė  grupėms „Kriauklytės“, „Žuvytės“, „Berželiai“, „Bangelės“, „Ąžuoliukai“, „Uosiukai“, „Perliukai“ ir „Eglaitės“ bei jų pedagogams: Aurelijai Viskontaitei, Birutei Šeputienei,  Irenai Sarapinienei, Julijai Žiubrienei, Rūtai Korsakienei, Virginijai Jašinskienei, Ritai Nenartėnienei, Modestai Abaravičiutei, Romai Pociuvienei, Vidai Vaišnorienei.
 
2018 m. birželio 14 d. Lietuvos žaliųjų judėjimo projektų koordinatorius Renaldas Rimavičius įteikė padėkas Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ auklėtojoms Vidai Vaišnorienei, Birutei Šeputienei ir Modestai Abaravičiutei už gamtosauginių vertybių diegimą ugdytiniams, jų meninės raiškos puoselėjimą ir dalyvavimą respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Aš noriu augti prie švarios jūružės“ Palangos Birutė parko paplūdimyje.
 
2018 m. birželio 13 d. Palangos švietimo pagalbos tarnyba įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorei Rasai Jurgutienei už Palangos l./d. „Žilvinas“ pedagogų profesinio augimo skatinimą ir nuoširdų bei prasmingą bendradarbiavimą.
 
2018 m. gegužės 19 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė įteikė padėką meninio ugdymo mokytojoms Monikai Kažienei ir Valdonei Juozapavičienei už pagalbą organizuojant 2018 m. respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės” III-ią etapą.
 
2018 m. balandžio mėn. respublikinė „Vaikų linija“ įteikė padėką Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už dalyvavimą veiksmo savaitėje „Be patyčių“, kuri vyko 2018 m. kovo 19-25 d.
 
2018 m. balandžio mėn. Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ auklėtojai Vidai Vaišnorienei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvelių, pedagogų, darbuotojų margučių parodoje – konkurse „Velykinis margutis“.
 
2018 m. balandžio 27 d. Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“  įteikė padėką meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ugdymo projekte „Dainuoju gimtinei“, skirtame Lietuvos atkūrimo 100-čiui.
 
2018 m. balandžio 20 d. Švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius įteikė padėką priešmokyklinio ugdymo pedagogei Romai Pociuvienei už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ finale.
 
2018 m. balandžio 20 d. Dr. Rolandas Zuoza (LR švietimo ir mokslo Mokymosi visą gyvenimą departamentas) ir Dr. Rita Sketerskienė ( LR sv eikatos apsaugos Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas) įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ grupės „Kriauklytės“ komandai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogei Romai Pociuvienei už dalyvavimą respublikiniame mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. Komandai taip pat buvo įteiktas dalyvio prizas 100 eurų sporto inventoriui įsigyti.
 
2018 m. balandžio 5 d.  Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė įteikė padėką judesio korekcijos mokytojoms Dalijai Budgenaitei ir Eglei Kniukštienei už puikų ugdytinių paruošimą ir dalyvavimą 2018 m. respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“.
 
2018 m. kovo 30 d. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė I. Milkontė įteikė padėkas priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Romai Pociuvienei ir Vidai Vaišnorienei už dalyvavimą respublikinėje parodoje „Draugystės receptas“.
 
2018 m. kovo 14 d. Palangos lopšelis-darželis Ąžuoliukas" įteikė padėką Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už dalyvavimą Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų šaškių varžybose, skirtose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Lietuvos 100-mečiui paminėti. Varžybose dalyvavo grupės „Kriauklytės“ ugdytiniai Benas Bajoras (I-a vieta) ir Mantvydas Gricius bei jų priešmokyklinio ugdymo pedagogė Roma Pociuvienė.
 
2018 m. vasario 15 d. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ auklėtojai Vidai Vaišnorienei už dalyvavimą respublikinėje vaikų meninių darbų parodoje „Mano gimtasis kraštas po šimtmečio saule“.
 
2018 m. vasario 14 d. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenei už dalyvavimą pilietinio – tautinio ugdymo projekte „Aš augu kartu su Lietuva! Mažais žingsneliais pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį“. Padėkos taip pat įteiktos auklėtojoms Modestai Abaravičiutei ir Irenai Butkienei.
 
2018 m. sausio 15 d. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas įteikė padėkos raštą Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija, skirtoje paminėti sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną.
 
2017 m.
2017 m. lapkričio 25 d. auklėtojai Irenai Sarapinienei  už ilgametę aktyvią profsąjungos veiklą ir tvirtą pilietinę poziciją Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas E. Jesinas įteikė garbės ženklo pažymėjimą.
2017 m. lapkričio 29 d. Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė R. Lukaitienė įteikė padėkas Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ auklėtojoms Vidai Vaišnorienei ir Julijai Žiubrienei už dalyvavimą vaikų kūrybinių darbų parodoje „Gintaro ir gamtos žaismas“.
2017 m. lapkričio 28 d. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas įteikė padėkos raštą Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už bendruomenės prisijungimą prie pilietinės iniciatyvos, skirtos paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją.
2017 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos r. savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Riaukienė ir Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė įteikė padėkos raštą Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Romai Pociuvienei už vaikų paruošimą konkurso „Sveikuolių sveikuoliai 2017“ II etapui, o Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų komandai įteikė 1-osios vietos diplomą.
2017 m. lapkričio 24 d. Palangos lopšelio-darželio direktorė Rasa Jurgutienė įteikė padėkos raštus meninio ugdymo mokytojoms Valdonei Juozapavičienei ir Monikai Kažienei už sėkmingą dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių įstaigų dainos ir šokio konkurse „Šoku aš, dainuoji tu – 2017“, kuriame mokytojų parengtas mergaičių kolektyvas „Smilgelės“ laimėjo 1 vietą.
2017 m. spalio 5 d. Palangos m. savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus įteikė padėkos raštus Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogams:- meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už kūrybišką ikimokyklinukų muzikinį ugdymą, aukštus ugdytinių pasiekimus respublikiniuose konkursuose, gerosios darbo patirties sklaidą mieste ir šalyje,
- priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei už rezultatyvų ugdytinių parengimą miesto ir respublikiniams konkursams, aktyvų ir kūrybišką darbą įstaigoje, veiksmingą pedagoginę bei metodinę veiklą.
2017 m. spalio 5 d. Palangos m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė įteikė padėkos raštus Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogams:
- auklėtojai Modestai Abaravičiutei už etnokultūros, liaudies tradicijų ir papročių puoselėjimą įstaigoje ir mieste, gerosios patirties sklaidą,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- judesio korekcijos mokytojai, logopedei Dalijai Budgenaitei už rezultatyvią, prasmingą ir nuoširdžią ilgametę pedagoginę veiklą, ugdant specialiuosius ugdymosi poreikius turinčius vaikus, sveikatingumo idėjų plėtojimą įstaigoje ir mieste,
- logopedei Erikai Krištopaitytei už nuoširdų darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais, aktyvią metodinę veiklą,
- auklėtojai Romai Pociuvienei už ilgametį kūrybišką ir nuoširdų darbą su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, profesinį išmanymą, gerosios patirties sklaidą mieste ir šalyje.
2017 m. spalio 5 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė įteikė padėkos raštus:
- judesio korekcijos mokytojai Eglei Kniukštienei už sveikatingumo renginių organizavimą įstaigoje ir vaikų paruošimą respublikinėms sportinėms žaidynėms,
- Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkei Irenai Sarapinienei už glaudų bendradarbiavimą ir paramą priimant sprendimus dėl darbuotojų darbo sąlygų gerinimo įstaigoje,
- direktoriaus pavaduotojai ugdymui Redai Pėkienei už puikų ugdymo proceso ir žmogiškųjų išteklių organizavimą bei valdymą.
2017 metais gegužės 19 d. Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ įteikta Kauno rajono Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ padėka už dalyvavimą respublikiniame projekte „Mano kūrybos knygelė 2017. Mano miestelis“.
2017 metų gegužės 13 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ komandai, 2017 m. respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finalininkei įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės diplomas.
2017 m. gegužės 12 d. Lietuvos policija įteikė padėką Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už aktyvų dalyvavimą konkurse „2017 metų saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ ir užėmus III vietą.
2017 m. balandžio 29 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno tautinės kultūros centras įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei ir dainininkei Kornelijai Domarkaitei už dalyvavimą „Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso nacionaliniame rate.
2017 m. balandžio 21 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vokaliniam ansambliui (Rita Nenartėnienė, Ingrida Šauklienė, Ina Varaškienė, Asta Viskontaitė, Lina Narkevičienė, vadovė Valdonė Juozapavičienė) už profesionalumą, kūrybiškumą ir puikų pasirodymą 4-ajame Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo festivalyje „Dainuojantys mokytojai“.
2017 m. balandžio mėn. emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ įteikė padėką Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“ 2017 m. kovo 20-26 dienomis.
2017 m. balandžio 12 d. Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ buvo įteiktas Palangos m. policijos komisariato diplomas už dalyvavimą konkurse „2017 m. Palangos miesto saugiausias darželis“ (dalyvavo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė).
2017 m. balandžio 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro direktorė Nijolė Sliužinskienė įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ ugdytinei Kornelijai Domarkaitei ir jos mokytojai Valdonei Juozapavičienei už puikų pasirodymą ir dalyvavimą vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ regioniniame Klaipėdos krašto ture.
2017 m. kovo 31 d. Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vaduojanti direktorių, Ilona Mazrimienė už dalyvavimą Palangos ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje „Palangos vėliava plevėsuoja“, skirtoje „Palangos dienoms 2017“ paminėti įteikė padėkas Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogams: direktoriaus pavaduotojai ugdymui Redai Pėkienei,  meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Ritai Nenartėnienei ir Aurelijai Viskontaitei, auklėtojoms: Romai Pociuvienei, Birutei Šeputienei, Sandrai Kavaliauskaitei ir Lilijai Narmontienei.
2017 m. kovo 29 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ komandai, 2017 m. respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Mažųjų olimpiada“ I-ojo etapo nugalėtojai, buvo įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės diplomas ir taurė. 
2017 m. kovo 29 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei ir judesio korekcijos mokytojai Eglei Kniukštienei buvo įteikti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės padėkos raštai už puikų ugdytinių paruošimą ir dalyvavimą 2017 m. respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Mažųjų olimpiada“.
2017 m. kovo 24 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorė M. Savickienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Gedrimienė įteikė padėkos raštus Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei ir judesio korekcijos mokytojai Eglei Kniukštienei, organizavusioms vaikus dalyvauti Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikų sveikatingumo projekto „Augu sveikas ir saugus“ sportinėje pramogoje „Mes – draugystės ambasadoriai“.
2017 m. kovo 20 d. Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė R. Lukaitienė įteikė padėkos raštus lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Aurelijai Viskontaitei ir meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už dalyvavimą  renginyje „Šokis – Žemei 2017“.
2017 m. kovo 9 d. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė I. Milkontė įteikė padėkas lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei, auklėtojai Genovaitei Vaišnorienei ir auklėtojai Romai Pociuvienei už dalyvavimą Palangos ikimokyklinių ugdymo įstaigų muzikinėje – literatūrinėje popietėje „Aš labai myliu Lietuvą!“.
2017 m. vasario 24 d. Palangos moksleivių klubas įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už ugdytinės Kornelijos Domarkaitės paruošimą vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ vietiniam turui.
2017 m. vasario 24 d. Palangos moksleivių klubas įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Aurelijai Viskontaitei už ugdytinio Vainiaus Vaitelio paruošimą vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ vietiniam turui.
2017 m. vasario 15 d. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė D. Šeižienė įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Aurelijai Viskontaitei ir priešmokyklinio ugdymo grupei „Žuvytės“ už dalyvavimą akcijoje „Skambėk, gimtoji kalba“.
2017 m. sausio mėn. grupės „Žuvytės“ ugdytinei Julijai Stulgytei (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aurelija Viskontaitė) buvo įteikta Palangos miesto savivaldybės mero Š. Vaitkaus padėka už pagalbą kuriant kalėdinį stebuklą, sušildžiusį Kalėdų senelį ir jo padėjėjus.
2017 m. sausio 13 d. Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (vykdomasis direktorius R. Račinskas) Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenei įteikė padėką už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai ir Lietuvos piliečių vienybės pergalei prieš agresorių atminti.
2016 m. spalio 5 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius įteikė padėkos raštus: Rasai Jurgutienei, Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorei, už profesionalumą, puikų ugdymo proceso ir žmogiškųjų išteklių valdymą, aktyvią metodinę veiklą bei gerosios patirties sklaidą, Sandrai Kavaliauskaitei, Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vyresniajai auklėtojai, už sistemingą ir kūrybingą darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais, gerosios patirties sklaidą bei aktyvų dalyvavimą įstaigos socialiniame – kultūriniame gyvenime.
2016 m. spalio 5 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė Tarptautinės mokytojų dienos proga įteikė padėkos raštus: auklėtojoms Inai Varaškienei, Birutei Šeputienei ir Lilijai Narmontienei, logopedei Erikai Krištopaitytei bei meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei.