Menu Close

Gražiausi žodžiai, Tau, Tėvyne!

          Artėjant Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vasario 13 dieną vyko vaikų eilėraščių deklamavimo konkursas „Gražiausi žodžiai, Tau, Tėvyne!“. Renginys prasidėjo darželio himnu, kurį giedojo visi šventės dalyviai. Konkursą vedė auklėtojos Lilija Narmontienė ir Jurgita Dovidaitytė. Vaikai deklamavo eiles apie tėvynę, gimtuosius namus, Baltijos jūrą, apie tai, kas gyvena Lietuvėlėje, kas ją puošia, saugo, ja didžiuojasi. Mažuosius konkursantus vertino komisija: priešmokyklinukai Dovydas Leišys ir Kamilė Paulauskaitė, direktorė Rasa Jurgutienė, meninio ugdymo mokytoja Aistė Strakšienė ir logopedė Reda Pėkienė. Pedagogių Aistės Strakšienės ir Vitalijos Venclovaitės parengti vaikai visus linksmino nuotaikingomis dainomis ir šokiais. Komisijai teko sunki užduotis – išrinkti pačius geriausius iš geriausių. Po ilgų diskusijų nuspręsta paskirti nominacijas:
–          „Raiškiausias pasirodymas“ – Monikai Gasparavičiūtei („Berželių“ gr.),
–          „Raiškingiausias pasirodymas“ – Evelinai Serapinaitei („Žuvyčių" gr.),
–          „Daugiausiai plojimų sulaukęs pasirodymas“ – Patrikui Kasperavičiui („Bangelių“ gr.),
–          „Daugiausiai žiūrovų simpatijų sulaukęs pasirodymas“ – Jonui Lukauskui („Žuvyčių“ gr.),
–          „Pilietiškiausias pasirodymas“ – Martynui Miltakiui („Bangelių“ gr.).
          Likusiems konkurso dalyviams buvo įteiktos direktorės Rasos Jurgutienės padėkos. Po gausių žiūrovų aplodismentų vyko žaisminga fotosesija prie visą savaitę vaikų kurtos „Žydinčios Lietuvos“.
,,Gėlės Lietuvai"     ,,Klijuojame ,,Žydinčią Lietuvą"          Klijuoja ,,Berželių" vaikai      Kūrybinis vaikų darbas ,,Žydinti Lietuva"     ,,Berželių" gr. vaikai edukacinėje valandėlėje     Renginyje ,,Gražiausi žodžiai, Tau, Tėvyne!"     Berniukų ansamblis dainuoja ,,Mes - Lietuvos kareivėliai"     Martynas deklamuoja Vytės Nemunėlio eilėraštį ,,Graži, tėvyne, mano"     Mantas deklamuoja J. Minelgos eilėraštį ,,Pamoka šeštadieninėje"     Monika raiškiausiai padeklamavo Vydūno eilėraštį ,,Tėvelių namai"     Ūlos eilėraštis ,,Pempė" (P. Rasčius) ir Evelinos - ,,Vilkas" (J. Vaičiūnaitės) (,,Raiškingiausias pasirodymas")     ,,Žuvyčių" gr. vaikų šokis ,,Boružėlės"     ,,Žuvytės" dainuoja ,,Gimtinei"     Darijos eilėraštis ,,Mano knygelės"     Patriko ,,Ryto pasaka be galo" (O. Pučenia) sulaukė daugiausia plojimų     Skaistės eilėraštis ,,Skrendanti jūra" (O. Pučenia)      ,,Berželių" gr. vaikų šokis ,,Bažnytėlėj debesų"     Liepa, Jonas, Radvilas, Ainaras ir Justas deklamuoja L. Gutausko eilėraštį ,,Jonuli, sūneli"     Jono eilėraštis ,,Laivelis" pelnė ,,Žiūrovų simpatijos" nominaciją     ,,Bangelių" gr. vaikų šokis ,,Gintariniai riešutai"     Julija deklamuoja A. Puišytės eilėraštį ,,Lietuva"     Valerijos Beatos eilėraštis ,,Tai mano Lietuva"     ,,Ąžuoliukai" dainuoja ,,Šalelė Lietuvos"     Pačios jauniausios konkursantės - Gustė (,,Gimtinė") ir Emilija (,,Tėvynė")          Gabijos eilėraštis ,,Lietuva" (A. Puišytė) ir Karolinos - ,,Gimtinė" (J. Degutytė)     ,,Berželiai" dainuoja ,,Lietuvai"     ,,Berželiai" deklamuoja P. Panavo eilėraštį ,,Žaidimas"     ,,Kriauklyčių" gr. vaikų šokis          Komisija skelbia nominacijas     Raiškiausias pasirodymas - Monikos     Martynui įteikta nominacija ,,Pilietiškiausias pasirodymas"      Padėkos konkurso dalyviams     Visi konkurso dalyviai prie visą savaitę kurtos ,,Žydinčios Lietuvos"     Šventės dalyviai   Komisija ir konkurso vedėjos     ,,Žuvyčių" gr. vaikai ir jų auklėtojos Julija bei Angelė     ,,Kriauklytės" ir auklėtojos Birutė bei Jurgita     ,,Ąžuoliukai" ir auklėtoja Rita                                                                            
Skip to content