RASA JURGUTIENĖ
Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas" direktorė
III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Gyvenimo aprašymas →parsisiųsti MS Word formatu 

 

 
REDA PĖKIENĖ
Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas" 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Gyvenimo aprašymas →parsisiųsti MS Word formatu
 
 
LORETA DAČKIENĖ
Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas" 
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
 
IRENA SEMĖNIENĖ
Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas" 
vyriausioji buhalterė