RASA JURGUTIENĖ
Direktorė
III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Gyvenimo aprašymas →parsisiųsti MS Word formatu
telefonai: (8 460) 43 410, (8 618) 75 686 

 

 
REDA PĖKIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Gyvenimo aprašymas →parsisiųsti MS Word formatu
telefonas (8 460) 30 578
 
 
LORETA DAČKIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
telefonas (8 460) 30 646
 
IRENA SEMĖNIENĖ
Vyriausioji buhalterė
telefonas (8 460) 30 568

¬ grįžti atgal