Spalio 22-27 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogų komanda (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, logopedė Erika Krištopaitytė, auklėtojos Asta Viskontienė ir Angelė Tranizienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė) dalyvaus Nordplus Junior programos „Learning Bridges over the Baltic Sea“ renginiuose, kurie vyks Stokholmo ikimokyklinėse įstaigose Zinket (Švedija). Juose taip pat dalyvaus pedagogai iš Narvos Pongerjas darželio (Estija) ir Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus. Projekto dalyviai stebės ugdomąsias veiklas darželiuose, klausysis pranešimų, keisis gerąja darbo patirtimi.