Menu Close

„Žilvine“ minima Laisvės gynėjų diena

Nešiokis Lietuvą širdyje.
Mokyk vaikus Lietuvos, padainuok jiems apie Lietuvą.
Ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė. 
 (V. Lansbergis)
          Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena – Lietuvoje minima nuo 1991 metų, kai  lietuviai pasipriešino okupantams iš Sovietų Sąjungos ir be ginklų, su dainos žodžiais lūpose gynė savo atkurtos nepriklausomos valstybės laisvę. Prie televizijos bokšto Vilniuje buvo sužeista per 600 žmonių, žuvo 14. Nuo to kruvinojo sekmadienio praėjo jau 25 metai, tačiau niekas negali pamiršti šių Lietuvos istorijai svarbių įvykių ir metai iš metų Sausio 13-ąją visi dalinasi savo prisiminimais, dėkoja laisvės gynėjams už jų drąsą, pasiaukojimą, vienybę ir ryžtą. Pedagogams ypač svarbu apie tai kalbėti savo ugdytiniams, kad jie žinotų, kam esame dėkingi už laisvę, kaip svarbu mylėti, saugoti, o jei reikia ir apginti savo tėvynę. Tad ir mūsų lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ sausio 13-osios ankstyvą rytą tradiciškai užtemo langai, nes juose degė žvakutės. Taip prisijungėme prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Vėliau grupėse, metodiniame centre vyko pedagogių vedamos edukacinės valandėlės, kuriose vaikai stebėjo nuotraukas, klausėsi pasakojimų, prisiminimų, patys deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, piešė piešinius laisvės gynėjams.  
„Atmintis gyva, nes liudija“     Edukacinė valandėlė metodiniame centre     Edukacinė valandėlė metodiniame centre
Skip to content