Menu Close

Tėvelių dėmesiui!

 
        Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-1716 „Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ nustatymo“ 1 punktu,  nustatomas Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ ugdymo proceso įgyvendinimas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu ikimokyklinio ugdymo grupėje „Drebulėlės“ nuo 2020 m. lapkričio 27 d. iki 2020 m. gruodžio 6 d. imtinai ir ikimokyklinio ugdymo grupėje „Berželiai“ nuo 2020 m. lapkričio 27 d. iki 2020 m. gruodžio 3 d. imtinai.
Skip to content