Menu Close

Skelbiama atranka judesio korekcijos mokytojo pareigoms užimti

ATRANKA
        Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ skelbia atranką judesio korekcijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2017 m. kovo 28 d. iki 2017 m. birželio 30 d. imtinai.
        Darbo sutartis terminuota, darbo krūvis – 1,00 etato, darbo laikas – 26 val. per savaitę pagal patvirtintą grafiką, iš jų 24 val. tiesioginiam darbui su vaikais ir 2 val. metodinei veiklai. Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, įgytos kvalifikacinės kategorijos. (Pareiginės algos pastoviosios dalies pats mažiausias koeficientas 3,06 bazinės algos dydžiais –    399,33 Eur).
        Darbo pobūdis:
– mokėti vertinti vaiko fizinį išsivystymą bei sudaryti judesių korekcijos programą;
– parinkti metodikas, atsižvelgiant į vaiko pažeidimo sindromus ir bendrą sveikatos būklę;
– savarankiškai vadovauti individualioms ir grupinėms pratyboms;
– bendradarbiauti su grupių auklėtojomis, ugdytinių šeimomis teikiant pagalbą vaikams turintiems judamojo atramos aparato pažeidimų, sergantiems nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų ligomis.
        Kvalifikaciniai reikalavimai judesio korekcijos mokytojui:
– aukštasis  išsilavinimas (baigta specialiosios pedagogikos (specializacija – judesio korekcija) studijų programa);
– pedagogo kvalifikacija;
– būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“;
– raštvedybos išmanymas, komunikacija lietuvių kalba, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.
        Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
– prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
– asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
– išsilavinimą patvirtinančio dokumento  kopiją;
pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas;
– gyvenimo aprašymą;
– pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
        Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
        Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).
        Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ direktoriui, adresu: Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2017 m. kovo 23 d. imtinai.
        Informacija teikiama tel.: (8 460) 43 410, 8 618 75 686, elektroninis paštas: darzelis@palangoszilvinas.lt.
        Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2017 m. kovo 27 d. 14.00 val. kviečiami pokalbiui.
Skip to content