Menu Close

Skelbiama atranka ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. +370 460 43 410, +370  618 75686

el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183

 

Skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. gegužės 2 d.  Darbo sutartis neterminuota, darbo krūvis – 0,5 etato, darbo laikas – 18 val. per savaitę (15 val. 30 min. skiriama tiesioginiam darbui su vaikais, 2 val. 30 min. – netiesioginiam darbui su vaikais) pagal patvirtintą darbo grafiką. Darbo užmokesčio dydis – 891,00 Eur (neatskaičius mokesčių). Jis didinamas, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, įgytą kvalifikacinę kategoriją, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičių grupėje.

Darbo pobūdis: planuoti ir organizuoti ikimokyklinio ugdymo grupės ugdomąją veiklą, kurti ugdomąją aplinką, parinkti ugdymo metodus ir priemones, bendradarbiauti su šeima, administracija bei įstaigoje dirbančiais specialistais, sprendžiant ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi klausimus; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir informuoti tėvus (globėjus).

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo mokytojui:

1. Aukštasis, aukštesnysis (specialus vidurinis, įgytas iki 1995 m.) išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.

2. Būti išklausius Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481.

3. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.

4. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų pažymėjimo kopiją.

5. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.

6. Gyvenimo aprašymą.

7. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) iki 2024 m. balandžio 18 d. imtinai.

Informacija teikiama tel.: +370 460 43 410, mob.:, elektroninis paštas darzelis@palangoszilvinas.lt.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2024 m. balandžio 22 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.

 

 

Skip to content