Menu Close

Pedagogai dalijosi savo patirtimi

          2018 m. lapkričio 29 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko metodinė diena „Sveikatinimo integravimas į ugdymo procesą. Lietuvos, Švedijos ir Estijos darželių patirtis“ miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Įstaigos pedagogai dalijosi savo patirtimi formuojant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, pasakojo apie ikimokyklinukų  sveikatinimą Švedijos, Estijos, kituose Lietuvos darželiuose. 2017-2018 mokslo metais lopšelis-darželis „Žilvinas“ vykdė tarptautinį projektą „Learning bridges over the Baltic Sea“, kurio metu pedagogai, besilankydami skirtingose Baltijos šalių ikimokyklinėse įstaigose, turėjo galimybes palyginti skirtingas ugdymo sistemas, įgyti naujos patirties, tobulinti turimus įgūdžius. Tad metodinėje dienoje ir pasidalijo pasiektais rezultatais. Miesto pedagogai stebėjo atviras veiklas: rytinę mankštą „Šokio ritmu“ (meninio ugdymo (šokių) mokytoja Monika Kažienė), priešmokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros užsiėmimą (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė), ugdomąsias veiklas: „Sveikas maistas – tikras vaistas“ (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Vaišnorienė) ir „Peliukai atranda rudens gėrybes“ (auklėtoja Rūta Korsakienė). Vėliau klausėsi skaitomų pranešimų: „Tarptautinio projekto „Learning bridges over the Baltic Sea“ pristatymas“ (direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė), „Vaikų sveikatinimo procesas Švedijos darželiuose“ (auklėtoja Asta Viskontienė, logopedė Erika Ambrozienė), „Estijos darželių vaikų sveikatinimo patirtis“ (auklėtojos Aurelija Viskontaitė ir Irena Sarapinienė), „Lietuvos darželių, dalyvavusių tarptautiniame projekte „Learning bridges over the Baltic Sea“, sveikatinimo integravimo į ugdymo procesą patirtis“ (meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė, judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Roma Pociuvienė).

Akimirkos iš priešmokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros užsiėmimo:

           

 

Skip to content