Dėkojame Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mamytėms ir močiutėms, kurios dalyvavo mūsų organizuotoje rankdarbių parodoje „Darbščiosios rankos“. Stebina Jūsų darbštumas, kūrybingumas ir neišsenkančios idėjos.
Ačiū Jums!