Menu Close

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ darbo organizavimas karantino laikotarpiu

          Nuo 2020 m. kovo 31 d. iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto karantino režimo laikotarpio pabaigos ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
          Administracija ir nepedagoginis personalas dirba įprastu darbo režimu.
          Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojo padėjėjai dirba nuotoliniu būdu, rengia mokymo medžiagą ir užduotis bei vykdo ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuotoliniu būdu.
          Įstaigoje neorganizuojami posėdžiai, susirinkimai, konferencijos, pasitarimai.
          Interesantų aptarnavimas karantino laikotarpiu vykdomas nuotoliniu būdu, naudojant aktyvias komunikacijos priemones. Susisiekti su įstaigos administracija galima elektroniniu paštu darzelis@palangoszilvinas.lt ir kontaktiniais telefonais:
                  (8 460) 43 410, 8 618 75686 – direktorė Rasa Jurgutienė,
                  (8 460) 54 235 – raštinės administratorė Rasa Lelienė,
                  (8 460) 30 578, 8 620 56588 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė,
                  (8 460) 30 546, 8 699 57920 – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Loreta Dačkienė,
                  (8 460) 30 568 – vyriausioji buhalterė Irena Semėnienė.
Skip to content