Menu Close

Metodinė diena „Etninės kultūros ugdymo galimybės Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ kasdienėje veikloje“

          2017 m. kovo 3 dieną Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė suorganizavo metodinę dieną „Etninės kultūros ugdymo galimybės Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ kasdienėje veikloje“. Į ją susirinko gausus būrys pedagogų iš miesto ikimokyklinių įstaigų.
         Svečius pasitiko stilizuotais tautiniais rūbais apsirengusios lietuvaitės ir  pakvietė į seklyčią, kur auklėtojos Roma Pociuvienė ir Asta Viskontienė vedė atvirą veiklą „Seklyčios dureles pravėrus“. Visus šypsotis privertė šmaikštūs lietuvių liaudies pasisveikinimai, kuriuos drąsiai tarė vyresniosios ugdymo grupės „Kriauklytės“ ugdytiniai. Jie pademonstravo, kiek daug per šią savaitę sužinojo apie tradicinius lietuvių amatus, o vėliau smalsiai stebėjo Palangos tautodailininkės, drožėjos  Irenos Kvedarienės darbo įrankius, įvairius medžio raižinius.
          Vėliau visi rinkosi į salę, kurioje jau laukė stalus įvairiausiais dirbiniais nukloję Kaziuko mugės prekeiviai. Atviros veiklos – renginio Kaziuko mugės „Kas pėrks, kas pardous, kas už dyką atidous“ šeimininkai Kazys (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė) ir Kazytė (auklėtoja Irena Sarapinienė) visus įtraukė į linksmą mugės šurmulį. Kazys su Kazyte pristatė žvejų, puodžių, audėjų, kepėjų prekystalius, kartu su vaikais šoko ir dainavo, akordeonu pritariant muzikinio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei.
         Prisivaišinus ir prisipirkus lauktuvių, metodinės dienos dalyviai buvo pakviesti į metodinį centrą, kur išklausė ir pažiūrėjo keletą pranešimų. Pedagogės Angelė Tranizienė ir Modesta Abaravičiūtė supažindino su pajūrio krašto tradicijų puoselėjimu mūsų lopšelyje-darželyje (pranešimas „Prie jūružės augam mes…“). Žaismingai, parodydamos filmuotą medžiagą iš kasdienės veiklos su pačiais mažiausiais, apie pirmuosius žingsnelius į  nuostabų tautosakos pasaulį papasakojo auklėtojos Irena Sarapinienė ir Julija Žiubrienė (pranešimas „Dainuojamosios tautosakos integravimas į ankstyvojo amžiaus vaikų kasdienę ugdomąją veiklą“). Na, o pedagogė Sandra Kavaliauskaitė ir logopedė Erika Krištopaitytė apibendrino lopšelio-darželio „Žilvinas“ etnokultūros tradicijų puoselėjimą, pasitelkiant ugdytinių tėvus (pranešimas „Šeimos ir pedagogų bendradarbiavimo formos, puoselėjant etnokultūrines vertybes“).
          Savo mintimis, pastebėjimais ir patirtimi svečiai pasidalijo prie netradicinio pietų stalo. Lietuviškų patiekalų cibulynės, kastinio, neluptų bulvių, pačių darbuotojų keptos duonelės su lašinukais  gardūs kvapai viliojo visus. Atsisveikindami svečiai dėkojo už turiningą ir nenuobodžią metodinę dieną, idėjas, kaip įdomiau, išradingiau vaikus supažindinti su mūsų tautos etninės kultūros lobynu…
Auklėtoja Rūta Korsakienė
Kaziuko mugei pasiruošę                         Grupės „Kriauklytės“ vaikai ir jų pedagogės tuoj parodys atvirą veiklą     Metodinę dieną pradeda direktorė Rasa Jurgutienė     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė pristato metodinės dienos programą     Gausus būrys svečių     Auklėtoja Romutė Pociuvienė pradeda veiklą „Seklyčios dureles pravėrus“                              Veikloje dalyvauja Palangos tautodailininkė, drožėja Irena Kvedarienė                              Visi susirinkę į Kaziuko mugę               Renginį pradeda Kazys ir Kazytė                                                  Prasidėjo prekyba     Metodiniame centre svečiai klausėsi pranešimų          Renginio svečiams Kazys padovanojo po arbatžolių maišelį. Šias žoleles užaugino, surinko ir išdžiovino įstaigos vaikai, dalyvavę saviraiškos projekte „Mažieji žolininkai“.     Prie netradicinio, žemaitiškais patiekalais padengto, pietų stalo

 

 

Skip to content