Menu Close

Mes – Lietuvos vaikai!

Jau dvidešimt penki meteliai, kaip laisvę mes branginam.
Dvidešimt penki meteliai, Tau, miela šalele.
Čia, kur vaikystės sodai, čia krykščiantys vaikai.
Čia mūsų ateitis, čia mūsų didžioji viltis.
          Kovo 12 d. lopšelio-darželio „Žilvinas“ šventiniame koncerte „Mes – Lietuvos vaikai!“ gražiausi vaikų žodžiai, dainos ir šokiai buvo skirti gimtinei Lietuvai, kurios Nepriklausomybė atkurta prieš 25 metus, 1990 m. kovo 11 d. Susirinkę tėveliai gėrėjosi „Bangelių“, „ Ąžuoliukų“, „Berželių“ ir „Žuvyčių“ grupių mažaisiais atlikėjais, negailėjo jiems plojimų ir šiltų šypsenų, o vaikus paruošusioms pedagogėms Aistei Strakšienei ir Vitalijai Venclovaitei bei visoms grupių auklėtojoms – nuoširdžių padėkos žodžių. 
Gausiai susirinkę į koncertą     Daina apie gimtinę     Berniukai šoka ,,Oi, ant kalno"     Nuoširdus ,,Berželių" šokis ,,Bažnytėlėj debesų"     Šoka ,,Berželiai"     ,,Mes Lietuvos kareivėliai" - dainuoja ,,Žilvino" berniukai     Priešmokyklinukų choras     ,,Žuvyčių" grupės ,,Boružėlės"     Groti galima net ir puodukais!     ,,Aukime, stiprėkime, nešini gerumo sparnų"
Skip to content