Menu Close

Lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ lankėsi svečiai iš Sankt-Peterburgo

          Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Švietimo pagalbos tarnybos iniciatyva 2016 m. rugsėjo 23 d. mieste lankėsi ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai iš Sankt-Peterburgo Kirovo rajono. Vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Šiuolaikiniai efektyvaus vadovavimo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose pagrindai: Lietuvos ir Rusijos šalių patirtis“, kurioje lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė skaitė pranešimą apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi ypatumus specialiose bei bendro ugdymo grupėse. Svečiai taip pat lankėsi ir Palangos lopšeliuose-darželiuose. Lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė supažindino su specialistų darbu, teikiant pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, papasakojo apie įtraukųjį ugdymą, svečiams parodė sukurtą ir pritaikytą ugdymosi aplinką. Auklėtoja Sandra Kavaliauskaitė atskleidė darbo su autistiško spektro sutrikimus turinčiais vaikais specifiką.
          Kolegos iš Sankt-Peterburgo pasidžiaugė prasminga veikla ir gražia lopšelio-darželio aplinka, išreiškė norą tęsti bendradarbiavimą bei dalytis gerąją darbo patirtimi. 
Svečiai iš Sankt-Peterburgo     Lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė skaito pranešimą     Svečiai lopšelyje-darželyje „Žilvinas“               
Skip to content