Menu Close

Lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai tiesia „Mokymosi tiltus per Baltijos jūrą“

          2017 m. Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ kartu su Stokholmo darželiu Zinket  (Švedija), Narvos darželiu Pongerjas (Estija) ir Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriumi pradėjo vykdyti tarptautinį projektą „Mokymosi tiltai per Baltijos jūrą“ („Learning Bridges over the Baltic Sea“). Projekto tikslai – dalintis patirtimi bei žiniomis apie ikimokyklinio amžiaus vaikų aplinkosauginį ugdymą, darniojo vystymosi idėjų plėtojimą darželiuose, suteikti galimybę pedagogams tobulinti savo profesines kompetencijas skirtinguose darželiuose ir plėtoti bendravimą bei bendradarbiavimą su kolegomis iš kitų Baltijos šalių. Visus mokslo metus pedagogai lankysis vieni pas kitus, atskleis savo patirtį kasdieniuose darbuose, projektinėje veikloje, plėtojant tradicijas, papročius ir kt., išskirs panašumus bei skirtumus, aptars ugdymo būdus, metodus, ugdymosi proceso organizavimą. Kiekvienas darželis yra atsakingas už tam tikrą ugdymosi sritį: Švedijos – už lauko darželių, gamtos, kaip erdvės pažinimo gebėjimams lavinti pristatymą, Estijos – už kūrybiškumo plėtojimą gamtoje, Lietuvos – už sveikos gyvensenos įgūdžių (Palanga) ir kalbinių gebėjimų (Šiauliai) ugdymą pasitelkiant gamtinius resursus.  Projekto vykdymą finansavo šiaurės Ministrų Tarybos finansuojama tarptautinė „Nordplus Junior“ programa.
          Pirmieji programos partnerius apsilankyti savo įstaigoje pakvietė projekto koordinatoriai, Stokholmo darželis Zinket. Tad spalio 22-28 dienomis Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogų delegacija (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, logopedė Erika Krištopaitytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė, auklėtojos Angelė Tranizienė ir Asta Viskontienė) kartu su kolegomis iš Šiaulių bei Estijos miesto Narvos lankėsi Švedijos sostinėje Stokholme. Pedagogai dalyvavo konferencijoje, kurioje Zinket darželio direktorė Engren Agneta ir kiti pedagogai pristatė ikimokyklinio ugdymo sistemą: kokia yra darželio struktūra, vaikų priėmimo tvarka, kaip organizuojamas ugdymosi procesas ir pan. Kitomis vizito dienomis delegacijos lankėsi darželiuose, stebėjo edukacinę aplinką, bendravo su kolegomis iš kitų šalių, dalyvavo tradicinėje darželių šventėje „Šimtakojis“, veikė kūrybinėse dirbtuvėse, dalyvavo diskusijų forumuose apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą, lauko pedagogiką, aplinkosaugą ir kt. Pedagogai taip pat turėjo galimybę susipažinti su Stokholmo senamiesčiu, lankėsi garsiajame Vazos muziejuje, ragavo tradicinius švediškus patiekalus bendros visų projektų dalyvių vakarienės metu.
          Kitas projekto dalyvių susitikimas įvyks lapkričio 26 – gruodžio 2 d. Narvos mieste Estijoje. 
Atvykus į Stokholmą    Projekto dalyvių konferencijoje    Bendri žaidimai    Susitikimo vakarienės metu     Mokomės švediškų dainų    Veikla kūrybinėse dirbtuvėse     Veikla kūrybinėse dirbtuvėse    Šimtakojo šventėje         Išvykoje po Stokholmo darželius    Ekskursijoje po Stokholmo senamiestį    Šalia garsiojo Vazos muziejaus    Kartu su kolegomis iš Šiaulių      
Skip to content