Menu Close

Joninės „Žilvine“

          Kai pražysta pačios gražiausios pievų gėlės, kai diena būna labai ilga, o naktis – trumput trumputėlė, į lopšelį-darželį „Žilvinas ateina Joninės. Kadangi birželio 23-oji buvo itin lietinga, visi vaikai, pasipuošę margaspalviais vainikais, rinkosi pasilinksminti į berželiais papuoštą lopšelio-darželio salę. Pedagogės Irena, Aistė, Jurgita, Angelė ir Vitalija žaismingai perteikė vaikams Joninių šventimo tradicijas: pagerbė ir pasveikino saulę, atsiprausė stebuklinga ryto rasa eidami pro saulės sugrįžimą simbolizuojančius vartus, susipažino su įvairiais žolynais pindami iš jų vainikus, pasveikino Jonus uždėdami jiems ąžuolų vainikus ir sužinojo, kaip surasti patį didžiausią Joninių stebuklą – paparčio žiedą. Vaikai suko smagius lietuvių liaudies ratelius, dainavo Joninių dainas, bandė įminti mįsles, paerzinti Jonus. Ypač smagios buvo varžytuvės, traukiant virvę tarp Saulės ir Mėnulio komandų, šokinėjant per šieno kupstus, mėtant vainikus ant Kupolės. Šventė baigėsi pasigirdus gegutės kukavimui. Ji pranešė, kad gamtoje jau viešpatauja vidurvasaris.
          Tad visiems šiltų ir linksmų atostogų!
Sveiki atvykę į Joninių šventę!     Ar įminsite mano mįslę?     „Saulele, motule, šildyk ir šviesk...“     Pasveikiname saulę smagiu rateliu „Tyliai, gražiai“.     Nusiprausę Joninių rasa, tampame gražūs ir stiprūs.     Lietuvių liaudies ratelis „Mes vaikščiojom“.     Kokia žolynų, gėlių įvairovė!     „Sau vainiką aš nupinsiu ir galvelę padabinsiu...“     Pinant vainikus, reikia pagalbos.     Rato viduryje „Žilvino“ Jonai.      „Sėdi Jonas krėsle“.     Paslaptinga pasaka apie paparčio žiedą.     „Ein žiedytis“.     Ne kiekvienam pavyksta užmesti vainiką ant Kupolės.     Skaistei pavyko!     Sudėtinga peršokti net per 9 kupstus.     „Ir pasipuošt galiu aš vainiku dailiu...“     Po šventės...     Ar kas nors surado šį paparčio stebuklą?
Skip to content