2019 m. vasario 26 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ vyko Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietinės iniciatyvos renginys „Gražiausi žodeliai gimtajai žemelei“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Vaikai iš miesto lopšelių-darželių „Žilvinas“, „Pasaka“, „Ąžuoliukas“ ir „Nykštukas“ deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, sekė sakmes, pasakas patriotine, tautine tematika, pabrėžiant lietuvių kalbos grožį. Lopšelį-darželį „Žilvinas“ atstovavo Emilis Sadauskas ir Ana Marija Ambrozaitė. Emilis atliko A. Matučio ir E. Tolvaišienės dainelę „Ką vadinam gimtine“, o Ana Marija pasekė žemaitišką pasaką „Du broliai“. Renginio dalyvius linksmino Palangos folkloro ansamblis „Mėguva“, pakvietęs visus linksmai pasisukti lietuvių liaudies rateliuose.
Emilio Sadausko pasirodymas    Išraiškingas Anos Marijos Ambrozaitės pasirodymas