Menu Close

Civilinės saugos funkcinės pratybos Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“

     Spalio 26 d. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko civilinės saugos funkcinės pratybos. Jose dalyvavo priešmokyklinės grupės „Uosiukai“ ir „Berželiai“ bei ikimokyklinė grupė „Žuvytės“. Pagal iš anksto parengtą pratybų planą vaikai ir darbuotojai mokėsi praktinių įgūdžių evakuotis iš įstaigos pastato, įvykus ekstremaliajam įvykiui. Buvo imituotas gaisras, kurio gesinti atskubėjo Klaipėdos APGV Palangos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai. Greitai vaikai kartu su darbuotojais evakuoti atsarginiais išėjimais iš pastato, o gaisro židinys nedelsiant užgesintas. Tada visi pratybų dalyviai sugužėjo į centrinę įstaigos aikštę, kur susipažino su gaisrininkų naudojamomis priemonėmis, išmėgino jų aprangą, šalmus ir  net turėjo galimybę pasėdėti gaisrinėje mašinoje. Darbuotojai mokėsi gesintuvais užgesinti ugnį. Pratybos tiek vaikams, tiek ir suaugusiems paliko didžiulį įspūdį – juk ne kiekvieną dieną tenka pabūti tokių įvykių centre. 

                                                      

Skip to content