Menu Close

„Aš veikiu, kuriu, piešiu su visais draugais kartu!“

          Gruodžio 3-ąją dieną lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ buvo paminėta Tarptautinė žmonių su negalia diena. Visi vaikai, net ir neįgalieji, dalyvavo netradicinėje meninėje veikloje „Aš veikiu, kuriu, piešiu su visais draugais kartu!“. Kiekviena grupė, įsirengusios savo darbo vietas įvairiose lopšelio-darželio erdvėse, kūrė mozaikas. Vaikai, guašu dažydami įvairių formų plotelius, sukūrė nuostabius piešinius, kuriuos sujungė į vieną didelį paveikslą. Kiekvienas mozaikos plotelis vis kitoks, skirtingas, tačiau labai svarbus, nes pašalinus bent vieną dalelę, mozaika „sugriūva“. Taip ir žmonės – kiekvienas skirtingas, ypatingas ir labai svarbus, nes veikdami visi drauge, sujungdami savo galimybes, padėdami vienas kitam, jie tampa ne tik stipresni, bet ir daug laimingesni. Na, o dailės veikla – viena iš tokių veiklų, kur vaikai, turintys įvairių raidos sutrikimų, gali labiausiai save išreikšti. Tai atsispindi ir lopšelio-darželio „Žilvinas“ žydrajame koridoriuje veikiančioje parodoje „Aš stebiu, jaučiu, galiu…“ , kurioje eksponuojami šių vaikų meniniai darbeliai. 
          Lopšelio-darželio "Žilvinas" vaikų mintys, palinkėjimai neįgaliesiems draugams:
          Jonas B.  („Žuvyčių“ gr.): Darželyje yra gerų ir truputį negerų vaikų. Kartais būna sergančių vaikų, jie nevaikšto, negali piešti, bet mes galim jiems padėti, draugauti, duoti žaislų, pažaisti.
           Gabrielė M. („Ąžuoliukų“ gr.): Aš noriu būti gydytoja. Kitiems palinkėčiau  ramybės ir stiprybės.       
           Viktorija („Žuvyčių“ gr.):  Gerumas yra kai nesimuši, kai mandagiai kalbi su suaugusiais žmonėmis. Reikia geram būti, kad nenuskriaustum ko nors, nes tada supykina širdutę ir gali net susirgti.
           Kornelija („Žuvyčių“ gr.):  Kitose grupėse yra sergančių vaikų. Viena mergaitė nevaldo rankelių – aš galiu jai padėti piešti, kai kas nukrenta, galiu paduoti. O linkiu daug sveikatos, kad nesirgtų.
          Mantas („Ąžuoliukų“ gr.):  Ir kitokie žmonės yra mūsų draugai. Mes turime juos paguosti.
          Evelina(„Žuvyčių“ gr.): Aš jiems padėčiau, pralinksminčiau, dar pasiimti žaislus padėčiau. Linkiu, kad klausytų mamytės, kad pasveiktų.
          Uršulė („Žuvyčių“ gr.): Žmonės gali nematyti, nevaikščioti, nekalbėti. Jei nemato, eina su lazdele. Kai lazdelė atsitrenkia, reiškia siena. Žmogus eina eina, lazdelė nukrenta, tada reiškia laiptai. Linkiu, kad greičiau pasveiktų.
          Aurilė („Ąžuoliukų“ gr.): Linkiu daug sveikatos. Gabrielei padedu rengtis, žaidžiu su ja. Ji geriausia mano draugė.
          Ignas („Ąžuoliukų“ gr.): Aš paduodu Gabrielei žaislų, žaidžiu su ja.
          „Berželių“ gr. vaikų palinkėjimai:
          Laimės, stiprybės, linksmumo, kad gražiai kalbėtų, kad linksmai žaistų, kad šypsotųsi, kad džiaugtųsi pasauliu, kad vaivorykštės spalvas matytų, kad Kūčių vakare aplankytų kalėdinis angeliukas, te vaikystė jums šypsosi, kad pamatytų Kalėdų dvasias ir niekada nesirgtų, draugystė – tai jėga, mes jus saugosim visada!
Vaikai pasirengę bendrai veiklai     Mozaiką kuria „Ąžuoliukų“ grupė     Kuria ir patys mažiausi – „Perliukų“ grupė     Mažiausiems reikia auklėtojos Modestos pagalbos     „Uosiukų“ grupės vaikučiai     Kriauklyčių“ grupė     „Žuvyčių“ grupė     „Berželių“ grupė     Gabrielė taip pat įsijungė į veiklą     „Eglaitės“ džiaugiasi nutapyta savo mozaika     „Drebulėlių“ gr. vaikai      Po darbo smagu „nerti“ į siautulingą šokį     Visi džiaugiasi bendru darbu          Direktorė Rasa įvertina vaikų pastangas     Vaikų kūrybinis darbas papuošė lopšelio-darželio koridoriaus sieną.
Skip to content