Menu Close

Savaitė be patyčių lopšelyje-darželyje „Žilvinas“

          Laikotarpiu nuo kovo 23 iki 29 d. Palangos lopšelio – darželio „Žilvinas“ jungtinė priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupė „Ąžuoliukai“ (vyr. auklėtojos Rita Nenartėnienė, Irena Butkienė) ir ikimokyklinio ugdymo (5-6 m.) ,,Berželių“ grupė (auklėtoja metodininkė Irena Sarapinienė, vyr. auklėtoja Jadvyga Baublienė) dalyvavo  ,,Vaikų linijos“ inicijuojamoje veiksmo savaitėje ,,BE PATYČIŲ“.
         Jos metu „Ąžuoliukų“ grupės vaikai kalbėjo apie draugystę, kas ją stiprina ir kas griauna, ,,augino" draugystės medį, kūrė draugų portretus. Su ugdytinės Gabrielės mama vaikai gamino draugą – Elyziuką.
          Ikimokyklinio ugdymo (5-6 m.) ,,Berželių“ grupėje siekta padėti vaikui būti palankiam kitiems ir tikėtis kitų palankumo, suprasti draugiškumo ženklus bei parodyti savo draugiškumą žaidžiant, veikiant. Vaiko suvokimą apie draugystę padėjo perteikti meninės veiklos metu kurta dėlionė ,,Draugystė“ ir jos aptarimas. Kuriant šią dėlionę ant įvairiomis formomis sukarpyto popieriaus lapo dalies, kiekvienas vaikas piešė save. Žaidžiant žaidimus ,,Kas gerai ir kas blogai“ bei ,,Gero elgesio taisyklės“ , buvo prisimintos ir aptartos grupės elgesio taisyklės. Panaudojant aktyvaus ugdymo metodą ,,Minčių lietus“, aptartos žaidimo ,,Gero elgesio taisyklės“ siužetinių paveikslėlių kortelės su draugystės ir patyčių vaizdais. Diskusijos ,,Kam reikalingos grupės taisyklės?“ metu išsakytos vaikų mintys užrašytos ant popieriaus lapo, suskirstyto į dvi dalis: ,,Taisyklė“ ir „Kam ji reikalinga?“. Kartu su vaikais apibendrinus užrašytas mintis, prieita išvada, kad grupės elgesio taisyklės padeda vaikams sėkmingai gyventi kartu, sugyventi, gerai jaustis ir išvengti patyčių. Diskutuojant gvildentos ir draugystės bei  tarpusavio bendravimo temos. Vaikai išsakė mintis apie draugystę ir draugus, sukūrė ,,Berželių“ grupės draugystės žodžių žemėlapį“. Kiekvieno vaiko mintys apie draugą užrašytos ant lipdukų, iš kurių sukurta ,,Draugystės saulė“. Žaidimas ,,Komplimentas draugui“ praplėtė vaikų žodyną gražiais ir maloniais žodeliais, užtikrino gerą nuotaiką ir gerus bei draugiškus tarpusavio santykius. Lavinti vaikų gebėjimai atpažinti savo ir kitų jausmus, juos tiriant bei įvardinant. Šiuos įgūdžius įgyti padėjo žaidimai: ,,Jausmų veidrodis“, ,,Atpažink jausmus“, ,,Koks esu šiandien“, ,,Atspėk mano nuotaiką“ ir lietuvių liaudies žaidimas ,,Žvirblelis nabagėlis“. Draugauti, susirasti draugą padėjo bendri ,,Draugystės žaidimai“ su „Ąžuoliukų“ grupės vaikais. Teigiamus tarpusavio santykius sustiprino ir bendra ,,Berželių“ grupės vaikų bei jų tėvelių veikla, pinant ir dovanojant draugui ,,Draugystės apyrankę“.
          Tikėtina, kad tokia tikslingai organizuota ugdomoji veikla nutiesė draugystės takelius tarp vaikų, kad ateityje tai padės išvengti patyčių, skaudžių akimirkų, nes vaikai gebės tarpusavyje tartis ir susitarti, atpažins savo ir kito jausmus.
Parengė: auklėtoja metodininkė Irena Sarapinienė ir vyresnioji auklėtoja Rita Nenartėnienė

„Ąžuoliukų“ grupės vaikų draugystės medis     Draugų portretai      Draugų portretai      „Ąžuoliukų“ grupės vaikai gamina draugą Elyziuką     „Ąžuoliukų“ grupės vaikai gamina draugą Elyziuką     Elyziukai jau sukurti      Dėlionės „Draugystė“ kūrimas „Berželių“ grupėje     Dėlionės „Draugystė“ kūrimas „Berželių“ grupėje     Dėlionės „Draugystė“ kūrimas „Berželių“ grupėje     Dėlionės „Draugystė“ kūrimas „Berželių“ grupėje     ,,Koks esu šiandien?"     ,,Atpažink jausmus“     Bendri žaidimai stiprina draugystę     ,,Gero elgesio taisyklės“     ,,Gero elgesio taisyklės“     Pažyma apie dalyvavimą respublikinėje akcijoje     

Skip to content