Mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos skyriuje nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos
2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-181 
 
Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų neatvykimo dėl ligos apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus 2019-09-03 įsakymo Nr. V1-142  1 punktu