DĖL TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T2-308 3 PUNKTO PAKEITIMO (Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2016 m. spalio 27 d. Nr. T2-254). 
 
        Užmokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos skyriuje nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T2-308 3 punktu.