Ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 2 iki 3 metų 
             
     Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo mokytojos Birutė Šeputienė ir Ina Varaškienė,
      auklėtojo padėjėja Vilma Serbentavičienė