Ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 3 iki 4 metų 
             
     Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo mokytojos Birutė Šeputienė ir Ina Varaškienė,
      auklėtojo padėjėja Vilma Serbentavičienė
 

    

¬ grįžti į „Grupės“