Ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo (1,5) 2 iki 3 metų 
             
     Vyresnioji auklėtoja Birutė Šeputienė, vyresnioji auklėtoja Ina Varaškienė
      Auklėtojo padėjėja Vilma Serbentavičienė