Ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo (1,5)2 iki 3 metų 
             
     Auklėtoja Birutė Šeputienė 
      Auklėtojos padėjėja Vilma Serbentavičienė