Specialioji mišraus amžiaus vaikų grupė nuo 3 iki 6 metų 
     
        Vyresnioji auklėtoja Irena Butkienė, auklėtojos Asta Viskontienė ir Ingrida Šauklienė
       Auklėtojo padėjėja Vilma Petkevičienė