Specialioji mišraus amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 3 iki 6 metų 
     
        Auklėtojos Irena Butkienė, Asta Viskontienė ir Ingrida Šauklienė
       Auklėtojos padėjėja Vilma Petkevičienė