Menu Close

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2021 m. gruodžio 31 d.

Skip to content