Menu Close

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2021 m. kovo 31 d.

Skip to content